Šodien, 4.martā Ventspils Jauniešu mājā turpinās Eiropas parlamenta līdzfinansētā projekta “Manas pirmās Eiropas parlamenta vēlēšanas” projekta aktivitātes. Pirmajā dienas daļā projekta dalībnieki no sešām izglītības iestādēm (Ventspils Valsts 1.ģimnāzijas, Ventspils 2.vidusskolas, Ventspils 4.vidusskolas, Ventspils 6.vidusskolas un Ventspils Mūzikas vidusskolas un Ventspils Tehnikuma) mācījās  pilnveidot prasmi debatēt un argumentēt par Eiropas dalībvalstu aktuāliem jautājumiem balstoties noteiktos faktos izvirzot risinājumus problēmjautājumiem.

Otrajā dienas daļā notika debašu turnīrs starp skolu komandām.  Debates notika par pašu dalībnieku pieteiktām tēmām   – ES jāaizliedz mašīnu ar benzīna dzinējiem pārdošana no 2025.g., Ukraina būtu jāuzņem  ES un ES valstīm jāveido viena kopīga armija.  Debašu turnīrā starp komandām notika sīva cīņa argumentējot PAR un PRET izmantojot savus sagatavotus argumentus un pierādījumus.

 Dalībnieki ne tikai piedalījās turnīrā, bet arī paši izvērtēja debatēs sniegtos argumentus un izvirzīja labāko komandu. Pēc projektu dalībnieku atklātā balsojuma par 1.vietas ieguvējiem kļuva Ventspils Tehnikuma audzēkņu komanda, 2. un 3.vietu  ar nelielu pārsvaru dalīja Ventspils 4.vidusskolas un Ventspils Valsts 1.ģimnāzijas komandas.

Noslēdzoties debašu apmācību ciklam 30 projekta dalībnieki pildīja aptaujas anketu, kurā bija jautājumi par personīgo ieguvumu nostiprinot  zināšanas un prasmes argumentēt. Anketās 100% dalībnieki norādīja, ka ir pilnveidojuši savu māku pamatoti izteikt viedokli, kā arī 85% dalībnieku vairāk ikdienā pievērsīs uzmanību ES dalībvalstu un Eiropas parlamenta ikdienas kārtības problēmjautājumiem un risinājumiem.

Pasākums notiek projekta “Manas pirmās Eiropas Parlamenta vēlēšanas” ietvaros, ko finansē Eiropas Savienība. Šeit publicētā informācija atspoguļo tikai Ventspils Izglītības pārvaldes viedokli, un Eiropas Parlaments nav atbildīgs par jebkādu tajā iekļautās informācijas atspoguļošanu.

04.03.2024.