Lai vecākiem atvieglotu izvēli, izvēloties piemērotāko skolu savam topošajam pirmklasniekam, turpinām iepazīstināt ar Ventspils vispārizglītojošajām skolām, kurās jaunajā mācību gadā atvērs 1. klases.

Atvērta, tradīcijām bagāta skola

Ventspils 1. pamatskola jeb Pļavas skola, kā to pazīst daudzi ventspilnieki, ir tradīcijām bagāta, radoša un atvērta skola, kas nosvinējusi simtgadi. Skolā uzņems divas 1. klases. Lai palīdzētu bērniem sekmīgāk mācīties, pirmajās klasēs visu dienu klasē strādā divi skolotāji, kuri sniedz nepieciešamo atbalstu.

Skolai ir ekoskolas statuss, tāpēc bērni ir pieraduši daudz iet dabā. «Jau no 1. klases daudz ko darām ārā, ejam pārgājienos. Ne mūs dubļi baida, ne sniegs, ne lietus,» lepojas direktore Sandra Šulce. Skolai ir lielisks pagalms, kurā bērniem patīk pavadīt laiku.

Līdzās vispārējai pamatizglītības programmai skola sniedz vajadzīgo atbalstu tiem bērniem, kuriem ir mācīšanās grūtības un valodas traucējumi. Skolas pedagogiem ir liela pieredze, strādājot ar šiem bērniem. Skolā ir arī laba atbalsta komanda. «Man gribas teikt, ka katrs bērns saņem to, kas viņam ir nepieciešams, lai viņš sasniegtu izaugsmi,» uzsver direktore.

Skolā mācās 435 skolēni. Skolas kolektīvs aktīvi piedalās dažādos projektos, bija arī Skola 2030 pilotskola. Direktore lepojas ar skolas saimes vienotību, jo skolas devīze ir Kopā varam, kopā darām. «Mēs mūsu skolēnu vēlētos redzēt izvērtēt spējīgu. Mēs domājam par to, lai bērni paši saprot, kāpēc viņi mācās un ko viņi varētu darīt nākotnē,» uzsver direktore. Mācību gada beigās skolotāji katram bērnam raksta raksturojumu, lai vecāki zinātu, kāda ir viņu bērnu attīstība. Kopīgu vecāku sapulču vietā 1. pamatskolā praktizē individuālās sarunas ar katru bērnu un viņa vecākiem.

Skolai ir svarīgi izaicināt bērnus domāt. Skolā praktizē sociāli emocionālo mācīšanos, regulāri monitorē skolēnu labbūtību un veic aptaujas par to, kas viņiem skolā patīk. Pēdējā no aptaujām bērni norādījuši, ka skolā viņiem patīk mājīguma sajūta, kārtība, garšīgais ēdiens, pasākumi, starpbrīžu garums, draugi un saprotoši skolotāji.

Pirmklasnieku diena skolā parasti sākas astoņos. Pēc stundām līdz pat plkst. 16 bērniem nodrošina pagarinātās dienas grupu, kuras laikā var baudīt gardu launadziņu un apmeklēt basketbola treniņus, kas notiek skolā. Direktore norāda, ka 1. klasē pagarināto grupu izmanto praktiski visas ģimenes. Skola lepojas ar saviem brašajiem sportistiem. Direktore priecājas, ka skolēni pēc mācību stundām aktīvi apmeklē dažādas nodarbības, ko piedāvā pilsētā – sporta, mākslas, mūzikas skolā, digitālajā centrā un citviet.

Atvērto durvju diena – tikšanās ar vecākiem un topošajiem pirmklasniekiem notiks 20. martā plkst. 18.

06.03.2024.