Lai vecākiem atvieglotu izvēli, izvēloties piemērotāko skolu savam topošajam pirmklasniekam, turpinām iepazīstināt ar Ventspils vispārizglītojošajām skolām, kurās jaunajā mācību gadā atvērs 1. klases.

Izkopj bērnu talantus

Ventspils Centra sākumskola ir vienīgā sākumskola Ventspilī. Tā ir īpaša arī ar to, ka līdzās vispārējai pamatizglītībai šeit piedāvā programmu ar padziļinātu mūzikas apguvi. Skolā mācās ap 300 bērnu. Jaunajā mācību gadā skolā uzņems divas 1. klases ar 22 bērniem katrā.

Skolas direktore Liāna Pēce uzsver, ka skolā īpašu uzmanību velta bērnu talantu izkopšanai un katra bērna individuālo spēju attīstīšanai. «Mēs domājam, ka katrs bērns ir īpašs, katram ir savas izcilas prasmes, talants, kas jāpamana un jāattīsta. Mūsu akcents ir uz izcilību, talanta attīstību, savu spēju pierādīšanu un pozitīvu tālākās attīstības ceļu,» norāda direktore. Viņas vietniece Eva Zariņa piebilst – tā kā skola ir maza, ir iespējams labi iepazīt un arī pamanīt katru bērnu.

Padziļinātajā mūzikas programmā akcents ir uz mūzikas talantu izkopšanu un muzikalitātes attīstīšanu, papildus pārējiem mācību priekšmetiem piedāvājot apgūt arī kāda mūzikas instrumenta – klavieru vai dažādu pūšamo instrumentu – spēli, kā arī plašas kopīgas muzicēšanas iespējas. Skolā darbojas vairāki kori, zvanu ansamblis Saules zvani, vokāli instrumentālais ansamblis Jautrie draugi, dažādi instrumentālie un vokālie ansambļi, kuros iesaistās ne tikai tie bērni, kuri ikdienā padziļināti apgūst mūziku, bet jebkurš, kurš to vēlas.

«Mūsu skolas atšķirības, kvalitātes zīme ir mūzika, bet mēs arī gribam, lai bērni var sevi parādīt citos mācību priekšmetos un attīstīt ne tikai muzikalitāti, bet jebkuras savas prasmes un spējas,» uzsver direktore, norādot, ka skolā visiem bērniem piedāvā iespējas attīstīt savus talantus un piedalīties visdažādākajos konkursos un olimpiādēs. Skolēni ir aktīvi dažādu matemātikas konkursu dalībnieki. Šajā mācību gadā 1. klasēm piedāvā arī papildu matemātikas nodarbību sekmīgākai matemātisko prasmju attīstīšanai.

Direktore ir gandarīta, ka skolā strādā ļoti atsaucīgi skolotāji un tehniskie darbinieki. Svarīga ir spēcīgā atbalsta komanda, kas var sniegt palīdzību bērniem un skolotājiem. «Mums nav speciālās izglītības programmu, bet mums ir bērni, kuriem sniedzam papildu atbalstu, ja redzam, ka bērnam vajag palīdzēt. Šo darbu veic divas skolotājas, kurām ir speciālās izglītības skolotāja kvalifikācija. Viņas dodas klasē, palīdzot klašu audzinātājiem sniegt atbalstu tiem bērniem, kuriem tas ir nepieciešams. Tas ļoti palīdz bērniem un klašu audzinātājiem,» stāsta direktore.

Tradicionāli ir skolas Ziemassvētku pasākumi, iesaistot visas klases, Lāčplēša dienas tradīcija pie skolas ar mūziku un svecītēm sagaidīt gājienu, kas iet garām skolai, un pirmklasnieku uzņemšanas svētki rudenī ar vecāko klašu skolēnu apsveikumiem un dāvanām. Šī gada jaunums ir grāmatu lasīšana noteiktos brīžos piektdienā, kad bērni, skolotāji un tehniskie darbinieki lasa katrs savu grāmatu. Vēl viens jaunums ir izaugsmes programma AUGT. «Mūsu vīzija par skolēnu slēpjas programmas katra burta atšifrējumā, kur A nozīmē attīstību, apzināšanos un atbildību, U – uztveri, uzmanību un uzdrīkstēšanos, G – gudrību, gribasspēku un gribu, bet T – toleranci, tālākizglītību un talantu,» atklāj direktore. Programmas aktivitātes ir integrētas mācību procesā – klases vai mācību priekšmetu stundās. Veidojot programmu, saņemti labi ieteikumi no vecākiem. Vecāki arī iesaistās, iepazīstinot skolēnus ar savu profesiju, tās izvēli vai citiem tematiem.

«Mums liekas, ka skola ir kā ģimene, un skolā ir jābūt iespējai iesaistīties arī vecākiem. Mēs organizējam ģimeniskus pasākumus. Pavasarī ir orientēšanās pasākums visai skolai. Aprīlī norisināsies vecāku dienas, kurās šogad aicināsim vecākus parādīt sevi kā skolotājus. Vecāki var pieteikties arī mācību stundu apmeklējumam un noklausīties lekcijas,» stāsta direktore, īpaši uzslavējot skolas padomi, pateicoties kurai Latvijas mērogā izdevies panākt, ka tiek saglabāts mūzikas novirziens.

Pēc stundām mazākie bērni var uzkavēties pagarinātās dienas grupā, baudīt launadziņu, doties uz sporta skolas basketbola nodarbībām tepat skolā vai kopā ar skolotāju apmeklēt kādu nodarbību Jaunrades namā. Mazākajās klasēs skola piedāvā arī pulciņu Mazais pētnieks, kur attīstīt pētniecības un matemātiskās prasmes, bet 4.- 6. klasē – radošo tekstildarbu pulciņu. Skolas izcilās lokācijas dēļ ir viegli nokļūt uz nodarbībām Jaunrades namā, mūzikas, mākslas vai sporta skolā.

«Skolai ir sava himna un simbols – talismans Saules zaķis. Ja izvēlēsies mūsu skolu, satiksi viņu katru 1. septembri un citos svētkos,» saka direktore.

Atvērto durvju diena – tikšanās ar vecākiem notiks 7. martā plkst. 17.30.

06.03.2024.