Šodien projekta ietvaros biedrība “Kurzemes NVO centrs” rīkoja Ventspils  vidējās izglītības iestāžu  12 pedagogiem metodoloģisku apmācības nodarbību. Skolotāji  izmēģināja dažādas neformālās izglītības metodes par demokrātijas tēmu, lai stiprinātu jauniešu vēlmi iesaistīties, līdzdarboties sabiedrības procesos  un būt atbildīgiem pilsoņiem, kā arī sniegt zināšanas par Eiropas parlamenta vēlēšanām.

Aktivitātes ietvaros pedagogi atkārtoja Eiropas Savienības veidošanās vēsturi, diskutēja par Latvijas sabiedrības ieguvumiem un trūkumiem esot Eiropas Savienībā.  Pedagogiem bija iespēja reflektēt  par savām vērtībām un attieksmi pret demokrātiju un dalīties, kāda ir viņu līdzdalība sabiedrībā notiekošajos procesos.

Viena no līdzdalības formām ir dalība vēlēšanās. Pedagogi analizēja Latvijas pilsoņu aktivitāti dažādās iepriekšējās vēlēšanās un  caur simulācijas uzdevumiem iejutās dažādās situācijās, lai izprastu dziļāk kā iedzīvotāji pieņem lēmumu piedalīties vai nepiedalīties vēlēšanās, vai katrai balsij ir nozīme un, kā  dažādas sabiedrības grupas izvēlas, par kuru partiju balsot.  Pedagogi guva idejas, kā stiprināt jauniešus pilsoniskumu un atbildību par savu izvēli, kuras viņi varēs likt lietā “Demokrātijas pēcpusdienās”, kas tiks organizētas 6 Ventspils vispārizglītojošās izglītības iestādē sākot no 20. marta līdz 3.maijam.

Pasākums notiek projekta “Manas pirmās Eiropas Parlamenta vēlēšanas” ietvaros, ko finansē Eiropas Savienība. Šeit publicētā informācija atspoguļo tikai Ventspils Izglītības pārvaldes viedokli, un Eiropas Parlaments nav atbildīgs par jebkādu tajā iekļautās informācijas atspoguļošanu.

14.03.2024.