Ceturtdien, 30. novembrī, Ventspils valstspilsētas pašvaldības dome apstiprinājusi Jāni Jēgeru par Ventspils 2.vidusskolas direktoru.

Šī gada augustā tika saņemts Ventspils 2.vidusskolas direktores Ināras Keišas iesniegums ar lūgumu atbrīvot no amata. Līdz ar to Ventspils Izglītības pārvalde rīkoja atklātu konkursu uz iepriekš minēto vakanto amatu. Tam noslēdzoties, konkursa komisija nolēma virzīt apstiprināšanai Ventspils valstspilsētas pašvaldības domē Jāni Jēgeru.

Jānis Jēgers ir ieguvis izglītības zinātņu maģistra grādu pedagoģijā, sociālo zinātņu bakalaura grādu vadībzinātnē, profesionālo bakalaura grādu mehatronikā un inženiera mehatronikā profesionālo kvalifikāciju. Jānim Jēgeram ir Ventspils 2. vidusskolas direktora amatam atbilstoša izglītība un profesionālā kvalifikācija, pedagoģiskā darba pieredze, pieredze vadības darbā, izglītības jomu reglamentējošo normatīvo aktu pārzināšana, zināšanas izglītības iestāžu finansēšanas jautājumos, labas prezentēšanas un komunikācijas prasmes.

Jānis Jēgers Ventspils 2.vidusskolā darbu uzsāk jau š.g. 1.decembrī.

01.12.2023.