Projekts “Izglītības iestāžu mācību vides infrastruktūras uzlabošana un materiāltehniskās bāzes pilnveidošana”


 

Projekts „Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei Ventspilī”


 

Projekts “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”


 

Projekts “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai”


 

Projekts “DigiYouth. Jauniešu uzņēmējdarbības veicināšana ar pārrobežu jaunuzņēmumiem un digitālajām tehnoloģijām”


 

Projekts “Erasmus+ starpskolu stratēģiskā partnerība”


 

Projekts “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai – PuMPuRS”