No  2017. gada 1. septembra līdz 2019. gada 31. augustam Ventspils PII “Pasaka” iesaistījās Eiropas Savienības Erasmus+ programmas projektā “Starpskolu stratēģiskā partnerība. Pilis: Kultūra. Māksla, Stāsti, Pasakas, Mīlestība un Vienlīdzība Eiropas skolās. (Castles: Culture. Art, Story, Tales, Love and Equality in European Inclusive Schools).

Projekta galvenā ideja ir veicināt Eiropas skolu starptautisko sadarbību ar mērķi palielināt izpratni par dažādību un sociālo iekļaušanu, apgūt starpkultūru kompetenci, palielināt zināšanas par visas Eiropas mantojumu, uzlabot valodas un svešvalodu prasmes, ieviest inovatīvas mācību metodes izmantojot IKT tehnoloģijas, kā arī izprast dažādību Eiropas Savienībā.

Projektā iesaistītās Polija, Grieķija, Itālija, Latvija.

Papildu informācija pieejama projekta mājaslapā