Tiek izsludināta cenu aptauja psihologa atbalsta nodrošināšanai pirmsskolas izglītības iestāžu izglītojamo vecākiem un sākumskolas izglītības iestāžu izglītojamiem

2018. gada 3. janvārī  

Lai nodrošinātu projektā “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei Ventspilī“ plānoto psihologa atbalsta pasākumu organizēšanu Ventspils pirmsskolas un sākumskolas iestāžu izglītojamiem un viņu vecākiem 2018. gadā, tiek izsludināta Cenu aptauja “Psihologa atbalsts pirmsskolas un sākumskolas vecuma bērniem dažādu garīgās veselības profilaktisko pasākumu nodrošināšanai”.

Cenu aptauja sadalīta 4 daļās:

  • 1. daļa: lekciju cikli bērnu vecākiem vecuma grupā no 1,5 līdz 4 gadiem;
  • 2. daļa: lekciju cikli bērnu vecākiem vecuma grupā no 3 līdz 5 gadiem;
  • 3. daļa: lekciju cikli bērnu vecākiem vecuma grupā no 4 līdz 7 gadiem;
  • 4. daļa: psihologa atbalsts sākumskolas vecuma bērniem vasaras nometnēs.

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš un vieta: piedāvājumi jāiesniedz līdz 2018. gada 17. janvārim, plkst. 14:00. Piedāvājumu var iesniegt personīgi Pašvaldības iestādē „Ventspils pilsētas domes Izglītības pārvalde” 14.kabinetā pie Izglītības pārvaldes sekretāres – lietvedes, Raiņa ielā 10, Ventspilī, LV-3601, darba dienās no plkst. 08:00 līdz 12:00 un no plkst.13:00 līdz 17:00, piektdienās no plkst. 08:00 līdz 12:00 un no plkst.13:00 līdz 16:00, vai līdz piedāvājumu iesniegšanas beigu termiņam nosūtot pa pastu ar piegādi augstāk norādītajā adresē.

Sīkāku informāciju par to, kā iesniedzams pieteikums un kādi papildu dokumenti jāiesniedz, lūdzu skatīt nolikumā.

Citiem jautājumiem un skaidrojumiem lūdzu sazināties ar projekta vadītāju  Sandru Rožkalni, zvanot pa tālr.: 636 01269 vai rakstot uz e-pastu sandra.rozkalne@ventspils.lv.

 

Nolikums un pielikumi

Aizpildāms iesniegšanai   IP_CA_2018_1_pielikums Nr.1

Aizpildāms iesniegšanai   IP_CA_2018_1_pielikums Nr.2

 

Ventspils iedzīvotāju anketēšana projekta Nr. 9.2.4.2./16/I/103 “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei Ventspilī” efektivitātes izvērtēšanai no 2017. – 2019. gadam

2017. gada 28. jūnijā

Identifikācijas numurs IP 2017/ 5
Pasūtītājs Izglītības pārvalde
Kontaktpersona Oskars Tērvids
E-pasts oskars.tervids@ventspils.lv
Tālrunis 63601223, fakss: 63601220
Nozare Prece (piegāde)
Iepirkuma veids Iepirkumi PIL 9. panta kārtībā
Statuss Izsludināts
Izsludināts 28.06.2017
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 10.07.2017 14:00
Informācija atjaunināta 28.06.2017

 

Pieteikšanās, kārtība un iepirkums NOLIKUMĀ