2017. gada  3.maijā Ventspils pilsētas dome parakstījusi Centrālās finanšu un līgumu aģentūras lēmumu par projekta „Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei Ventspilī” apstiprināšanu.

Projekta mērķis ir veicināt sabiedrības veselības paradumu maiņu, uzlabojot veselības veicināšanas un slimības profilakses pakalpojumu pieejamību iedzīvotājiem. Projekta aktivitātes ietver fizisko aktivitāšu, veselīga uztura, garīgās veselības veicināšanu un popularizēšanu sabiedrībā.

Par projekta īstenošanu būs atbildīga Ventspils pilsētas domes Izglītības pārvalde sadarbībā ar Sporta pārvaldi un Sociālo dienestu.

Projekta īstenošanas laikā līdz 2019. gadam plānots nodrošināt slidošanas un peldēšanas apmācību 1.-4.klašu audzēkņiem, izglītības iestāžu iesaistīšanos Nacionālā Veselību veicinošo skolu tīklā un psihologa atbalstu pirmsskolas vecuma bērniem un vecākiem, gatavojoties skolas gaitu uzsākšanai un citus pasākumus.

Tāpat Projekta ietvaros plānots organizēt dažādus ar veselīgu dzīvesveida popularizēšanu saistītus pasākumus – velosezonas atklāšanas un nūjošanas festivālus, Ventspils pilsētas sacensības maratonā, ikgadējus veselības nedēļu pasākumus un citas aktivitātes. Plānots, ka pasākumu laikā jebkuram interesentam būs iespēja saņemt speciālistu konsultācijas sirds un asinsvadu saslimšanu profilakses jautājumos.

Atsevišķi veselīga un aktīva dzīvesveida veicināšanas pasākumi plānoti arī senioriem – lekcijas, sporta nodarbību un spēļu organizēšana, kā arī sporta svētku organizēšana sociālā aprūpes centra “Selga” iemītniekiem u.c.

Turpmāk informācija par pasākumiem tiks apkopota sadaļā “Pasākumi”.

Projekta kopējās izmaksas 411 601 EUR, t.sk. Eiropas Sociālā fonda finansējums 349 861 EUR (85%), valsts budžeta finansējums – 61 740 EUR (15%).

 

 lv_id_eu_logo_ansamblis_esskf_rgb_1