Tiek izsludināta cenu aptauja par mācību programmas un metodikas izstrādes pakalpojumiem

2018.gada 9. augustā  

Lai nodrošinātu projekta “Jauniešu uzņēmējdarbības veicināšana ar pārrobežu jaunuzņēmumiem un digitālajām tehnoloģijām” vajadzībām mācību programmas un metodikas izstrādi un arī apmācības, tiek izsludināta Cenu aptauja Mācību programmas un metodikas izstrādes un apmācību pakalpojumi (ID Nr. IP/CA-2018-13).

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš un vieta: piedāvājumi jāiesniedz līdz 2018. gada 27. augustam, plkst. 14:00. Piedāvājumu var iesniegt personīgi Pašvaldības iestādē „Ventspils pilsētas domes Izglītības pārvalde” 14.kabinetā pie Izglītības pārvaldes sekretāres – lietvedes, Raiņa ielā 10, Ventspilī, LV-3601, darba dienās no plkst. 08:00 līdz 12:00 un no plkst.13:00 līdz 17:00, piektdienās no plkst. 08:00 līdz 12:00 un no plkst.13:00 līdz 16:00, vai līdz piedāvājumu iesniegšanas beigu termiņam nosūtot pa pastu ar piegādi augstāk norādītajā adresē.

Sīkāku informāciju par to, kā iesniedzams pieteikums un kādi papildu dokumenti jāiesniedz, lūdzu skatīt nolikumā.

Par citiem jautājumiem un skaidrojumiem lūdzu sazināties ar Ventspils Jauniešu mājas vadītāju Kristianu Jaceviču, zvanot pa tālr.: 20238456 vai rakstot uz e-pastu [email protected]   .

Nolikums un pielikumi

Aizpildāmi pielikumi iesniegšanai: IP_CA_2018_13_Nolikums (Word); IP_CA_2018_13_Nolikums (PDF)

 

Tiek izsludināta cenu aptauja par skolotāju un ekspertu mācību konsultāciju pakalpojumiem

2018.gada 9. augustā  

Lai nodrošinātu projekta “Jauniešu uzņēmējdarbības veicināšana ar pārrobežu jaunuzņēmumiem un digitālajām tehnoloģijām” dalībniekiem mācību konsultācijas, tiek izsludināta Cenu aptauja Skolotāju un ekspertu mācību konsultāciju pakalpojumi (ID Nr. IP/CA-2018-12).

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš un vieta: piedāvājumi jāiesniedz līdz 2018. gada 27. augustam, plkst. 14:00. Piedāvājumu var iesniegt personīgi Pašvaldības iestādē „Ventspils pilsētas domes Izglītības pārvalde” 14.kabinetā pie Izglītības pārvaldes sekretāres – lietvedes, Raiņa ielā 10, Ventspilī, LV-3601, darba dienās no plkst. 08:00 līdz 12:00 un no plkst.13:00 līdz 17:00, piektdienās no plkst. 08:00 līdz 12:00 un no plkst.13:00 līdz 16:00, vai līdz piedāvājumu iesniegšanas beigu termiņam nosūtot pa pastu ar piegādi augstāk norādītajā adresē.

Sīkāku informāciju par to, kā iesniedzams pieteikums un kādi papildu dokumenti jāiesniedz, lūdzu skatīt nolikumā.

Par citiem jautājumiem un skaidrojumiem lūdzu sazināties ar Ventspils Jauniešu mājas vadītāju Kristianu Jaceviču, zvanot pa tālr.: 20238456 vai rakstot uz e-pastu [email protected]   .

Nolikums un pielikumi

Aizpildāmi pielikumi iesniegšanai: IP_CA_2018_12_Nolikums (Word); IP_CA_2018_12_Nolikums (PDF)