Jaunieši prezentēs savas digitālā biznesa idejas

13.11.2020.

1. un 2. decembrī Ventspils jaunieši, kas iesaistījušies starptautiskā jauniešu uzņēmējdarbības projektā “DigiYouth”, kopā ar saviem ārzemju partneriem piedalīsies tiešsaistes noslēguma pasākumā. Žūrija, mentori, skolotāji un citu komandu dalībnieki iepazīs un novērtēs projekta laikā jauniešu radītās digitālā biznesa idejas.

Tiešsaistes pasākumā būs gan iedvesmojošas tehnoloģiju jomas ekspertu uzstāšanās un interaktīvi uzdevumi auditorijai, gan arī pašu jauniešu komandu uzstāšanās. Pārdošanas prezentācijas formātā jaunieši iepazīstinās ar plānoto biznesa ideju un tās unikalitāti, ar tirgus izpēti, ar izstrādāto prototipu un ar mārketinga plānu. Pēc kodolīgajām prezentācijām komandas dalībnieki atbildēs uz starptautiskās žūrijas jautājumiem. Labākajām komandām organizatori sarūpējuši vērtīgas un arī gardas balvas.

Kopā pasākumā paredzētas 24 komandu uzstāšanās ar teju 130 dalībniekiem, kur dažādās variācijās apvienojušies Latvijas, Igaunijas un Somijas jaunieši. 37 Ventspils jaunieši no Ventspils Valsts 1. ģimnāzijas, 2. vidusskolas un 4. vidusskolas iesaistījušies 16 komandās. Starp viņu veidotajām biznesa idejām ir viedtālruņu aplikācijas karjeras izvēlei un profesionālās darbības uzsākšanai, ierīces cilvēku un dzīvnieku drošībai, risinājumi apkārtējās vides aizsardzībai un vēl citi.

Jau š.g. maijā projekta dalībnieki ārkārtas situācijas dēļ uz kopējo pasākumu pulcējās tiešsaistē un prezentēja izstrādātos biznesa ideju prototipus. Toreiz tika plānots, ka noslēguma pasākumā decembrī būs iespēja visiem tikties klātienē Ventspilī. Tomēr ārkārtas situācijas dēļ Latvijā un dažādu ierobežojumu dēļ Igaunijā un Somijā arī noslēguma prezentācijas notiks tiešsaistes pasākumā.

Projekts “DigiYouth” tiek īstenots kopš 2018. gada un šobrīd noslēgumam tuvojas jau tā 2. cikls. Skolēni ar skolotāju-konsultantu palīdzību strādā pie digitālās jomas biznesa ideju attīstības, veicot gan tirgus izpēti, gan veidojot prototipus – produktu vizualizāciju, simulāciju vai maketu formā, kā arī veidojot pārdošanas plānus, mārketinga materiālus un prezentāciju investoriem. Pie katras biznesa idejas strādā komanda, kurā apvienojušies vismaz 2 valstu skolēni. Sazināšanās starp komandas biediem notiek video sapulču formātā. Ventspils jauniešiem atbalstu sniedz arī Ventspils Digitālā centra un Ventspils Biznesa atbalsta centra speciālisti.

Projektu “DigiYouth” Latvijā īsteno Ventspils Izglītības pārvalde un Ventspils Jauniešu māja, bet to finansē Centrālā Baltijas jūras reģiona pārrobežu sadarbības programma, kā arī Ventspils pašvaldība. 

 

Notikusi jauniešu digitālā biznesa ideju un prototipu skate  

29.05.20.

27. un 28. maijā starptautiskajā jauniešu uzņēmējdarbības projektā “DigiYouth” ar biznesa ideju un prototipu skati noslēdzās programmas otrais posms. Ventspils jaunieši kopā ar saviem ārzemju partneriem tiešsaistes pasākumā demonstrēja savas biznesa idejas un to prototipus.

24 komandu veikumu vērtēja žūrija, jauniešu “investoru” grupa no Zviedrijas, komandu mentori, kā arī paši dalībnieki. Žūrija kā labāko prezentāciju atzina komandai “IRB”, kuras sastāvā ir 3 jaunieši no Ventspils Valsts 1. ģimnāzijas un 2 jaunieši no Vīlandes ģimnāzijas Igaunijā. Šīs komandas ideja ir par drošības risinājumu izstrādi uz lielceļiem, lai novērstu automašīnu un savvaļas dzīvnieku sadursmes.

Žūrijas balva “IRB” komandas jauniešiem ir ne tikai garda maltīte, bet arī īpaša tikšanās un konsultācija ar starptautiskā mērogā panākumus guvušu Igaunijas jaunuzņēmumu “Lingvist”.

Komandas aktīvi darbību atsāks rudenī, kad kopā ar skolotājiem un mentoriem darbosies pie savas biznesa idejas pārdošanas – apgūs mārketinga elementus, veidos reklāmas materiālus, gatavos prezentāciju biznesa pitch stilā noslēguma pasākumam. Plānots, ka noslēguma pasākums š.g. decembra sākumā notiks Ventspilī un klātienē jaunieši no visām projektā iesaistītajām valstīm varēs tikties, demonstrēt savu biznesa ideju prototipus, kā arī uzstāties žūrijas un citu interesentu priekšā.

Kopā pasākumā paredzētas 24 komandu uzstāšanās ar teju 130 dalībniekiem, kur dažādās variācijās apvienojušies Latvijas, Igaunijas un Somijas jaunieši. Starp viņu veidotajām biznesa idejām ir viedtālruņu aplikācijas karjeras izvēlei, valodu apguvei un profesionālās darbības uzsākšanai, ierīces cilvēku un dzīvnieku drošībai, risinājumi apkārtējās vides aizsardzībai, pakalpojumi psiholoģiskam atbalstam un vēl citi.

Jau informējām, ka projekts “DigiYouth” tiek īstenots kopš 2018. gada, un šobrīd norit jau tā 2. cikls, kurā 37 Ventspils jaunieši no Ventspils Valsts 1. ģimnāzijas, 2. vidusskolas un 4. vidusskolas iesaistījušies 16 komandās. Skolēni ar skolotāju-konsultantu palīdzību strādā pie digitālās jomas biznesa ideju attīstības, veicot gan tirgus izpēti, gan veidojot prototipus – produktu vizualizāciju, simulāciju vai maketu formā, kā arī veidojot pārdošanas plānus, mārketinga materiālus un prezentāciju investoriem. Pie katras biznesa idejas strādā komanda, kurā apvienojušies vismaz 2 valstu skolēni. Sazināšanās starp komandas biediem notiek video sapulču formātā. Ventspils jauniešiem atbalstu sniedz arī Ventspils Digitālā centra un Ventspils Biznesa atbalsta centra speciālisti.

Projektu “DigiYouth” Latvijā īsteno Ventspils Izglītības pārvalde un Ventspils Jauniešu māja, bet to finansē Centrālā Baltijas jūras reģiona pārrobežu sadarbības programma, kā arī Ventspils pašvaldība.

Jaunieši prezentēs savu digitālo biznesa ideju prototipus

14. 05. 20.

Maija beigās Ventspils jaunieši, kas iesaistījušies starptautiskā jauniešu uzņēmējdarbības projektā “DigiYouth”, kopā ar saviem ārzemju partneriem piedalīsies tiešsaistes pasākumā un demonstrēs kopš 2019. gada oktobra paveikto. Žūrijai, mentoriem, skolotājiem un citu komandu dalībniekiem jaunieši rādīs savu biznesa ideju attīstības gaitu, kā arī izveidotos prototipus.

Šāda veida pasākumu bija paredzēts organizēt klātienē maija sākumā Ventspilī, tomēr ārkārtas situācijas dēļ klātienes tikšanās pārcelta uz decembri, kas vienlaikus būs arī projekta noslēguma pasākums. Organizējot tiešsaistes pasākumu, jauniešiem būs dota iespēja noslēgt šo mācību gadu un arī projekta prototipu izstrādes posmu, redzot pārējo komandu veikumu un gūstot atsauksmes turpmākajam darbam, lai uzlabotu produktu un sagatavotu to pārdošanai.

Tiešsaistes pasākums norisināsies 27. un 28. maijā, kur pēc iepriekš plānota grafika katra komanda uzstāsies ar video prezentāciju, pēc kuras komandas dalībnieki atbildēs uz žūrijas jautājumiem. Savukārt video prezentāciju ierakstus ar atsauksmēm komentēs citu komandu dalībnieki un arī balsos par labāko prezentāciju. Atsauksmes par komandu veikumu sagatavos arī mentori. Labākajām komandām organizatori sarūpējuši vērtīgas un arī gardas balvas.

Kopā pasākumā paredzētas 24 komandu uzstāšanās ar teju 130 dalībniekiem, kur dažādās variācijās apvienojušies Latvijas, Igaunijas un Somijas jaunieši. 37 Ventspils jaunieši no Ventspils Valsts 1. ģimnāzijas, 2. vidusskolas un 4. vidusskolas iesaistījušies 16 komandās. Starp viņu veidotajām biznesa idejām ir viedtālruņu aplikācijas karjeras izvēlei un profesionālās darbības uzsākšanai, ierīces cilvēku un dzīvnieku drošībai, risinājumi apkārtējās vides aizsardzībai un vēl citi.

Projekts “DigiYouth” tiek īstenots kopš 2018. gada un šobrīd norit jau tā 2. cikls. Skolēni ar skolotāju-konsultantu palīdzību strādā pie digitālās jomas biznesa ideju attīstības, veicot gan tirgus izpēti, gan veidojot prototipus – produktu vizualizāciju, simulāciju vai maketu formā, kā arī veidojot pārdošanas plānus, mārketinga materiālus un prezentāciju investoriem. Pie katras biznesa idejas strādā komanda, kurā apvienojušies vismaz 2 valstu skolēni. Sazināšanās starp komandas biediem notiek video sapulču formātā. Ventspils jauniešiem atbalstu sniedz arī Ventspils Digitālā centra un Ventspils Biznesa atbalsta centra speciālisti.

Projektu “DigiYouth” Latvijā īsteno Ventspils Izglītības pārvalde un Ventspils Jauniešu māja, bet to finansē Centrālā Baltijas jūras reģiona pārrobežu sadarbības programma, kā arī Ventspils pašvaldība.

 Noslēgusies “DigiYouth” pirmā sezona

06. 12. 19.

Decembra pirmajās dienās Ventspils jaunieši piedalījās starptautiskā projekta “DigiYouth” pirmās sezonas noslēguma pasākumā Tallinā, Igaunijā. Skolēni komandās žūrijai prezentēja savas biznesa idejas, pie kurām tie strādājuši vairāk nekā gadu.

Projektā “DigiYouth” no Ventspils Valsts 1. ģimnāzijas 2018. gada septembrī iesaistījās 14 skolēni, kuri jauktās komandās ar skolēniem no Somijas un Igaunijas strādāja pie biznesa idejām digitālajā jomā. Trīs semestru laikā skolēni apguva teorētiskas zināšanas un praktiskas prasmes idejas formulēšanā, prototipu veidošanā, kā arī pārdošanā.

Noslēguma pasākumā Tallinā komandas prezentēja savas idejas žūrijai – potenciāliem investoriem – business pitch stilā. Žūrija izvēlējas ne tikai labāko komandu ar veiksmīgāko prezentāciju, bet katrai komandai sniedza vērtējumu un pat ieteikumus tālākajam darbam. Žūrijas vērtējumā labākā biznesa idejas prezentācija bija komandai “Languer”. Šī komanda izstrādā mājaslapu, kurā ar dažādiem inovatīviem paņēmieniem ir iespējams vieglāk apgūt svešvalodas. Komandas sastāvā bija arī divi Ventspils jaunieši – Emīls Smiltiņš un Jegors Makarovs.

Citi ventspilnieki kopā ar ārvalstu kolēģiem ir izstrādājuši biznesa idejas par viedtālruņu lietotni koncentrēšanās spēju attīstībai, lietotni veikala cenu konvertēšanai citā valūtā, kā arī modinātājpulksteni ar iebūvētu puzzli, kas jāatrisina, lai apklusinātu modinātāja signālu. Vēl citas komandas ar mūsējo dalību sagatavojušas ideju par ekoloģisku viedtālruņu maciņu ražošanu un arī digitālu kalendāru, kas kā dizaina objekts elpā aizstātu papīra sienas kalendāru.

Tallinā jauniešiem bija iespēja iepazīt tehnoloģiskos risinājumus un inovācijas robotikas festivālā “Robotex” un Proto izgudrojumu fabrikas interaktīvajā ekspozīcijā.

Jau informējām, ka programmas otrajā sezonā dalību projektā jau uzsākuši 36 jauni dalībnieki no Ventspils Valsts 1. ģimnāzijas un arī  Ventspils 2. vidusskolas un Ventspils 4. vidusskolas. Arī šie dalībnieki trīs semestru garumā kopā ar ārvalstu jauniešiem strādās pie biznesa idejām digitālajā jomā. Nākamais programmas pasākums būs prototipu izstāde 2020. gada maijā, kas pulcēs visus projekta dalībniekus Ventspilī.

Projektu “DigiYouth” Latvijā īsteno Ventspils Izglītības pārvalde un Ventspils Jauniešu māja un finansē Centrālā Baltijas jūras reģiona pārrobežu sadarbības programma, kā arī Ventspils pašvaldība.

DY_Tallina_1

Sākusies starptautiskā digitālās uzņēmējdarbības projekta 2. sezona

27. 09. 19.

2019. gada 26. septembrī Ventspils Jauniešu mājā uz otrās sezonas atklāšanu pulcējās Ventspils skolēni, skolotāji un eksperti, kuri iesaistījušies starptautiskajā projektā “DigiYouth”.

Šajā mācību gadā dalību projektā uzsāk 36 jauni dalībnieki no Ventspils Valsts 1. ģimnāzijas, Ventspils 2. vidusskolas un Ventspils 4. vidusskolas. Skolēni 1,5 gada garumā apgūs dažādas prasmes, kas saistās ar biznesa ideju izveidi un attīstību informācijas un komunikācijas tehnoloģiju jomā. Tās būs ne tikai teorētiskas nodarbības, bet galvenokārt praktiska darbošanās starptautiskās komandās kopā ar domubiedriem no Somijas, Zviedrijas un Igaunijas.

Atklāšanas pasākuma laikā skolēni iepazinās ar projektā iesaistītajiem cilvēkiem, uzklausīja ceļa vārdus no Izglītības pārvaldes, Ventspils Digitālā centra un Biznesa atbalsta centra pārstāvjiem, darba grupās diskutēja par nākotnes tehnoloģijām, kā arī iepazina projekta dalībniekiem pieejamo aprīkojumu – virtuālās realitātes rīkus, 3D printeri un programmējamo frēzēšanas mašīnu.

Jau oktobra vidū Ventspils skolēni dosies uz Igaunijas pilsētu Tartu, kur klātienē satiks citus projektu dalībniekus no ārvalstīm. Iedvesmas pasākuma laikā notiks tehnoloģiju darbnīcas, kā arī dalībnieki iepazīs cits citu un veidos jauktas komandas, kurā pārstāvētas vismaz 2 valstis. Tālākā sadarbība starp skolēniem notiks jau attālināti, izmantojot saziņu internetā un rīkojot regulāras sanāksmes. Skolēniem uzdevums būs izveidot biznesa ideju, kuru var īstenot izmantojot informācijas un komunikācijas tehnoloģiju risinājumus. Pēc biznesa idejas atrašanas un tās formulēšanas skolēni veidos produktu prototipus, bet noslēdzošajā semestrī mācīsies pārdot savu produktu.

Skolēniem atbalstu sniegs skolotāji un eksperti. Ventspilī kā eksperti skolēniem palīdzēs speciālisti no Ventspils Digitālā centra un Biznesa atbalsta centra.   

Jau informējām, ka iepriekšējā mācību gadā dalību projektā uzsāka 12 Ventspils Valsts 1. ģimnāzijas skolēni, kuri savas biznesa idejas jau ir pārvērtuši prototipos un šoruden apgūst pārdošanas prasmes – vizuālo noformēšanu, sociālo tīklu izmantošanu komerciāliem nolūkiem, kā arī prezentēšanu potenciāliem investoriem business pitch stilā. Jūnijā notikušajā prototipu izstādē Zviedrijā ventspilnieki kopā ar ārvalstu kolēģiem rādīja izstrādāto viedtālruņu lietotni svešvalodu apguvei, lietotni koncentrēšanās spēju attīstībai, lietotni veikala cenu konvertēšanai citā valūtā, kā arī modinātājpulksteni ar iebūvētu puzzli, kas jāatrisina, lai apklusinātu modinātāja signālu. Vēl citas komandas ar mūsējo dalību demonstrēja ideju par ekoloģisku viedtālruņu maciņu ražošanu un arī digitālu kalendāru, kas kā dizaina objekts elpā aizstātu papīra sienas kalendāru.

Centrālā Baltijas jūras reģiona pārrobežu sadarbības programmas projektu ”Jauniešu uzņēmējdarbības veicināšana ar pārrobežu jaunuzņēmumiem un digitālajām tehnoloģijām” (“DigiYouth”) Latvijā īsteno Ventspils Izglītības pārvalde un Ventspils Jauniešu māja. Mentoru un ekspertu atbalstu no Latvijas jauniešiem sniedz Ventspils Digitālā centra un Ventspils Augsto tehnoloģiju parka speciālisti. Projekta vadošais partneris ir Tartu Universitāte (Igaunija), citi partneri ir Turku Universitāte (Somija) un Upsalas universitātes Gotlandes filiāle (Zviedrija). Pasākumu īstenošanai no 2018. līdz 2021. gadam Latvijā plānotās izmaksas ir vairāk nekā 230 000 EUR, no tām 84% finansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds, 5% finansē Latvijas valsts un 11% ir Ventspils pilsētas pašvaldības līdzfinansējums.

DY01

Ventspils skolēni Zviedrijā demonstrē digitālo biznesa ideju prototipus

14. 06. 2019.

2019. gada jūnija sākumā Ventspils Valsts 1. ģimnāzijas skolēni un skolotāji-konsultanti devās uz Zviedrijas pilsētu Visbiju, lai piedalītos prototipu gadatirgū un parādītu savu veikumu, attīstot biznesa idejas digitālajā nozarē. Šis pasākums noslēdza starptautiskā jauniešu uzņēmējdarbības projekta “DigiYouth” 2. posmu, kura galvenais uzdevums bija komandās izstrādāt savu biznesa ideju prototipus – produktu vizualizācijas, simulācijas un maketus.

Kopā projektā izveidotas 16 jauktas starpvalstu komandas, kurās dažādās kombinācijās pārstāvēti Igaunijas, Somijas un Latvijas jaunieši. Ventspils jaunieši iesaistīti 6 komandās. Jauniešu komandas, kurās piedalījās ventspilnieki, izstrādā viedtālruņu lietotni svešvalodu apguvei, lietotni koncentrēšanās spēju attīstībai, lietotni veikala cenu konvertēšanai citā valūtā, kā arī modinātājpulksteni ar iebūvētu puzzli, kas jāatrisina, lai apklusinātu modinātāja signālu. Citas komandas, kurās pārstāvēti mūsu skolēni, izstrādā idejas par ekoloģisku viedtālruņu maciņu ražošanu un digitāla kalendāra izveidi, kas kā dizaina objekts telpā aizstātu papīra sienas kalendāru. Arī vairāku citu komandu biznesa idejas saistītas ar lietotņu izstrādi viedtālruņiem vai pakalpojumu sniegšanu internetā.

Prototipu gadatirgū dalībnieki izzināja citu komandu veikumu un trenējās savu prototipu prezentēšanā visiem interesentiem, atbildot uz neskaitāmiem jautājumiem, kā arī saņemot vērtīgas atsauksmes par biznesa ideju un pašu prototipu. Rudenī skolēni turpinās iesākto darbu un apgūs pārdošanas prasmes – vizuālo noformēšanu, sociālo tīklu izmantošanu komerciāliem nolūkiem, kā arī prezentēšanu potenciāliem investoriem business pitch stilā.

Atrodoties Visbijā, dalībnieki piedalījās arī uzņēmuma logo izstrādes darbnīcā un viesojās kustību uztveršanas studijā, kur ar sensoru palīdzību cilvēka kustības tiek pārvērstas digitāli un var tikt izmantotas animācijā. Skolēni piedalījās arī Gotlandes Spēļu konferencē, kuras ietvaros spēļu dizaina studenti demonstrēja gan datorspēļu, gan arkādes spēļu prototipus, ļaujot interesentiem tās izmēģināt. Atpakaļceļā Ventspils dalībnieki izmantoja iespēju apmeklēt nākotnes tehnoloģiju ekspozīciju Stokholmā.

Tā kā visu mācību gadu komandu darbs pārsvarā notika attālināti, jauniešiem sazinoties internetā, klātienes tikšanās bija ļoti būtiska komandas gara stiprināšanai. Nākamā kopējā tikšanās notiks decembrī Tartu, Igaunijā. Tikšanās reizēs piedalās arī visu iesaistīto valstu skolotāji-konsultanti, kuri idejas attīstības gaitā palīdz saviem skolēniem.

Jau no 2019. gada septembra projektā iesaistīsies vēl 36 ventspilnieki – no Ventspils Valsts 1. ģimnāzijas, Ventspils 2. vidusskolas un Ventspils 4. vidusskolas.

Centrālā Baltijas jūras reģiona pārrobežu sadarbības programmas projektu ”Jauniešu uzņēmējdarbības veicināšana ar pārrobežu jaunuzņēmumiem un digitālajām tehnoloģijām” (“DigiYouth”) Latvijā īsteno Ventspils Izglītības pārvalde un Ventspils Jauniešu māja. Mentoru un ekspertu atbalstu Latvijas jauniešiem sniedz Ventspils Digitālā centra un Ventspils Augsto tehnoloģiju parka speciālisti. Projekta vadošais partneris ir Tartu Universitāte (Igaunija). Citi partneri ir Turku Universitāte (Somija) un Upsalas universitātes Gotlandes filiāle (Zviedrija). Pasākumu īstenošanai no 2018. līdz 2021. gadam Latvijā plānotās izmaksas ir vairāk nekā 230 000 EUR, no tām 84% finansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds, 5% finansē Latvijas valsts un 11% ir Ventspils pilsētas pašvaldības līdzfinansējums.

DY01

 Skolēni apgūst biznesu starptautiskā vidē

04. 01. 2019.

Arī 2019. gadā Ventspils skolēni kopā ar ārzemju vienaudžiem turpina strādāt pie biznesa idejām digitālajā nozarē – šajā gadā jaunie uzņēmēji ķersies klāt ideju materializēšanai.

Šobrīd projektā “DigiYouth” piedalās 12 Ventspils Valsts 1. ģimnāzijas skolēni. Jauktās komandās kopā ar vēl 70 skolēniem no Tartu un Pērnavas (Igaunija) un no Raumas un Merikarvijas (Somija) jaunieši darbojas, lai papildinātu savas zināšanas un prasmes uzņēmējdarbības un digitālo tehnoloģiju jomās. 2019. gada septembrī no Ventspils projektā iesaistīsies vēl 36 skolēni, arī no Ventspils 2. un 4. vidusskolas.

Sākums nevienai no komandām nav bijis viegls, jo izaicinājumi ir daudz lielāki nekā darbojoties vietēja līmeņa mācību uzņēmumā. Saziņa notiek angļu valodā, satikšanās jāorganizē ar kāda interneta rīku palīdzību, ir kultūras atšķirības, kā arī vēl citi šķēršļi, kurus neklātienē pārvarēt grūtāk. Tomēr ilgtermiņa ieguvumi darbojoties starptautiskā vidē būs daudzkārt lielāki. Komandām palīdz gan biznesa un tehnoloģiju mentori, gan skolotāji. Mācību materiāli palīdz idejas attīstīšanai un tālākajos posmos.

Ventspils jaunieši dažādās lomās darbojas kopā 6 komandās, kas veidos mobilās aplikācijas izglītības un finanšu jomā, inovatīvus aksesuārus mobilajiem telefoniem, kas atvieglotu to lietošanu, kā arī vēl dažādus tehnoloģiskus rīkus izmantošanai sadzīvē. 2019. gadā komandas savas idejas sāks materializēt, veidojot prototipus, piemēram, datorā veidojot 3D modeli un to izdrukājot ar 3D printeri. Šim mērķim skolēni varēs izmantot Ventspils Digitālā centra aprīkojumu, kā arī projekta ietvaros iegādātās tehnoloģijas Jauniešu mājā.

Pateicoties projekta “DigiYouth” iespējām, arī 20 Ventspils pedagogi 2018. gada nogalē varēja piedalīties apmācību ciklā, lai praktiski iepazītos ar jaunākajām tehnoloģijām un varētu projektā iesaistītajiem un arī vēl citiem skolēniem palīdzēt ar padomu, kā arī katrs atbilstoši savai darbības jomai domāt tehnoloģiju pielietojumu. Apmācībās bija pārstāvēti ekonomikas, mājturības, informātikas, vizuālās mākslas, matemātikas priekšmetu skolotāji. 

DY_apmacibas_TC

 Skolēni Somijā izveido starptautiskas biznesa komandas

24. 10. 2018.

Projekta “DigiYouth” dalībnieki – 12 Ventspils Valsts 1. ģimnāzijas skolēni – no 16. līdz 19. oktobrim Somijas pilsētā Raumā kopā ar vienaudžiem no Somijas un Igaunijas tikās pasākumā “SparkUP Days”. Tā mērķis bija iedvesmot jauniešus uzņēmējdarbības un digitālo tehnoloģiju jomās, kā arī klātienē iepazīties un izveidot komandas, kurās domāt un attīstīt biznesa idejas.

Ventspilnieki ir iesaistījušies 6 komandās, bet pavisam izveidotas 18 komandas. Katrā komandā ir vismaz divu valstu jaunieši. Šajās komandās turpināsies darbs līdz pat 2019. gada nogalei. Šobrīd jaunieši ir vienojušies par virzieniem, kādā katra komanda attīstīs savu biznesa ideju. Lai arī vēl pāragri publiski atklāt visas idejas, tad var minēt, ka ar Ventspils jauniešiem saistītās komandas iecerējušas domāt mobilās aplikācijas izglītības un finanšu jomā, inovatīvus aksesuārus mobilajiem telefoniem, kas atvieglotu to lietošanu, kā arī vēl dažādus tehnoloģiskus rīkus izmantošanai sadzīvei.

Jauniešiem palīdzēs savas skolas skolotāji, kā arī Ventspils Digitālā centra speciālisti un eksperti no Ventspils Biznesa atbalsta centra. Savukārt somu un igauņu jauniešiem palīdzēs eksperti no viņu valstīm. Līdz šī gada beigām komandas uzlabos savas biznesa idejas, bet 2019. gadā gatavos prototipus un mācīsies izveidotos produktus pārdot. Savstarpējo komunikāciju jaunieši uzturēs ar videokonferenču palīdzību internetā, bet nākamā klātienes tikšanās paredzēta pasākumā 2019. gada jūnijā Visbijā, Zviedrijā.

Notikušajā pasākumā Somijā kopā piedalījās 80 skolēni. Neformālā vidē notika lekcijas un praktiskas darbnīcas, kas ļāva iepazīt biznesa un digitālo tehnoloģiju pasauli un gūt iedvesmu jaunām idejām – ideju dizains, mākslīgais intelekts, 3D zīmēšanas un printēšana, robotika un programmēšana, darbs ar e-tekstila materiāliem, prototipēšana ar programmējamiem mikrokontrolieriem, spēļu dizains, logo dizains un citas.

Ventspils skolēnus pavadīja arī 3 ģimnāzijas skolotāji, kuri pasākumā papildināja savas zināšanas, kā arī aktīvi izmantoja pieredzes apmaiņas iespējas ar somu un igauņu skolotājiem, tajā skaitā klātienē apmeklējot vairākas vietējās skolas.

Projekts “DigiYouth” turpināsies līdz 2020. gadam. Tā pirmajā ciklā no Ventspils piedalās 12 Ventspils Valsts ģimnāzijas 10. un 11. klases skolēni. Bet 2019. gada septembrī Ventspili projektā pārstāvēs jau 3 skolas – ģimnāzija, 2.vidusskola un 4. vidusskola. Kopumā projektā no Ventspils piedalīsies 50 jaunieši.

DY_Rauma_2018_01

DY_Rauma_2018_03

Atklāj “DigiYouth” projektu

29. 09. 2018.

Jauniešu mājā svinīgi tika atklāts projekts “DigiYouth. Jauniešu uzņēmējdarbības veicināšana ar pārrobežu jaunuzņēmumiem un digitālajām tehnoloģijām”. Pasākumā piedalījās projekta dalībnieki-skolēni, skolotāji un pārstāvji no Ventspils Digitālā centra un Ventspils Biznesa atbalsta centra, kuri projekta laikā palīdzēs skolēniem veidot biznesa idejas, gatavot prototipus un izveidotos produktus pārdot. Atklāšanā speciālisti un eksperti jauniešiem deva “ceļa maizi”, iedvesmojot skolēnus turpmākajam projekta ceļam.

Noskatieties Kurzemes Televīzijas sižetu ŠEIT!

 

Skolēni piesakās dalībai starptautiskā digitālās uzņēmējdarbības projektā

11. 09. 2018.

No šī septembra Ventspils skolēni uzsāks dalību projektā “DigiYouth”, kurā pārstāvētas 4 valstis – Igaunija, Somija, Zviedrija un Latvija. Projekta tēma ir saistīta ar jauniešu uzņēmējdarbības prasmju attīstīšanu, bet uzmanība tiks pievērsta arī digitālajām tehnoloģijām, kuras būs ietvertas jauniešu radītajās biznesa idejās. Šonedēļ notiek dalībnieku pieteikšanās un atlase.

Ventspils skolēni kopā ar vienaudžiem no projekta partnervalstīm starptautiskās komandās veidos biznesa idejas, gatavos prototipus un mācīsies izveidotos produktus pārdot. Jauniešiem palīdzēs savas skolas skolotāji, kā arī Ventspils Digitālā centra speciālisti un eksperti no Ventspils Biznesa atbalsta centra. Projekta mērķis ir ne tikai veicināt jauniešu interesi par biznesu, bet arī dot iespēju gūt praktisku uzņēmējdarbības pieredzi.

Šī projekta aktivitātes ir nedaudz līdzīgas ar skolēnu mācību uzņēmumu programmu, kurā Ventspils skolas aktīvi ir iesaistījušās un savu sniegumu parādījušas tirdziņos. Tomēr projektā jauniešiem būs aktīvi jāsadarbojas ar komandas biedriem ārvalstīs, jāsazinās svešvalodās, biznesa idejas jāsaista ar digitālajām tehnoloģijām. “DigiYouth” mācību metodika paredz krietnu laiku – veselu mācību gadu, lai domātu biznesa ideju un gatavotu prototipus, un tikai pēc tam gatavais produkts tiks piedāvāts pircējiem.

Reizi pusgadā visi dalībnieki tiksies iedvesmas pasākumos kādā no projekta dalībvalstīm. Pirmā tikšanās notiks jau šajā oktobrī Somijā. Neformālā vidē, dalībniekiem iepazīstot citam citu, apgūstot jaunas prasmes digitālajās darbnīcās, veidosies pirmās komandas un aizmetņi biznesa idejām.

Projekts turpināsies līdz 2020. gadam. Pirmajā ciklā no Ventspils ir iespēja piedalīties 12 Ventspils Valsts ģimnāzijas 10. un 11. klases skolēniem. Līdz 13. septembrim šiem jauniešiem ir iespēja pieteikties un komisija par dalībniekiem apstiprinās pašus motivētākos. Sīkāka informācija par pieteikšanos saņemam pie ģimnāzijas skolotājas Anitas Jozus. Bet 2019. gada septembrī Ventspili projektā pārstāvēs jau 3 skolas – ģimnāzija, 2.vidusskola un 4. vidusskola. Kopumā projektā no Ventspils piedalīsies 50 jaunieši.

Centrālā Baltijas jūras reģiona pārrobežu sadarbības programmas projektu ”Jauniešu uzņēmējdarbības veicināšana ar pārrobežu jaunuzņēmumiem un digitālajām tehnoloģijām” (“DigiYouth”) Latvijā īsteno Ventspils Izglītības pārvalde un Ventspils Jauniešu māja. Savukārt vadošais partneris ir Tartu Universitāte (Igaunija), citi partneri ir Turku Universitāte (Somija) un Upsalas universitātes Gotlandes filiāle (Zviedrija). Pasākumu īstenošanai no 2018. līdz 2021. gadam Latvijā plānotās izmaksas ir vairāk nekā 230 000 EUR, no tām 84% finansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds, 5% finansē Latvijas valsts un 11% ir Ventspils pilsētas pašvaldības līdzfinansējums.