Sniegtie pakalpojumi

Autotransporta iznomāšana

Mācību telpu un aktu zāles noma

Izglītojamo uzņemšana izglītības iestādē

Interešu izglītības programmas

Interešu izglītība “Sagatavošanas klasītes”

Interešu izglītības programma “Klavierspēles mācību klase

Interešu izglītības programma “Harmoniskās attīstības klase pirmsskolas vecuma bērniem

Profesionālās ievirzes izglītība “Vizuāli plastiskā māksla”

Profesionālās ievirzes sporta izglītība