Sniegtie pakalpojumi

Autotransporta iznomāšana

Mācību telpu un aktu zāles noma

Interešu izglītības programma “Klavierspēles mācību klase”