Maksa par pedagogu atbalsta dienesta eksperta sniegto konsultāciju  EUR/h
1.līmeņa konsultanta konsultācija – piedalās 1 konsultants36.74
1.līmeņa konsultanta konsultācija – piedalās 2 konsultanti62.40
2.līmeņa konsultanta konsultācija – piedalās 1 konsultants30.47
2.līmeņa konsultanta konsultācija – piedalās 2 konsultanti54.45
Lektora konsultācija – piedalās 1 lektors28.33
Lektora konsultācija – piedalās 2 lektori50.78