ingus

/Ingus Tīsenkopfs

About Ingus Tīsenkopfs

This author has not yet filled in any details.
So far Ingus Tīsenkopfs has created 5 blog entries.

PII “Varavīksne” ziedojums Ventspils 2. pamatskolai

Ventspils 2.pamatskolā šobrīd mācās 18 skolēni ar vidēji smagiem un smagiem garīgās attīstības traucējumiem. Mācību process šiem skolēniem norit pēc individuālā plāna, ņemot vērā katra bērna spējas un veselības stāvokli. Mācību līdzekļi un didaktiskie materiāli tiek pielāgoti katra bērna vajadzībām. Šiem skolēniem ir svarīgi izmantot daudzveidīgas mācību metodes. Lai izraisītu interesi skolēnos, izmanto rotaļu elementus, veido praktisku darbošanās vidi. Priekšnoteikums, bez kura nav iespējama mācīšanās ir prieka piedzīvojums un pozitīva atmosfēra. Šiem bērniem ļoti lēni notiek iegaumēšana, strauja aizmiršana, tādēļ nepieciešams ilgs laiks atkārtošanas un terniņuzdevumu veikšanai. Organizējot mācību procesu, jāņem vēra, ka lielākai daļai mūsu skolēniem ar garīgās attīstības traucējumiem ir papildus traucējumi, piemēram - kustību, redzes, runas grūtības.             Neskatoties uz garīgās attīstības traucējumiem, katrs mūsu skolēns ir vienreizējs un nekad to  nevar ierindot kādā konkrētā attīstības līmenī. Lai nodrošinātu mērķtiecīgu apmācību un šo bērnu dzīves kvalitātes uzlabošanu, nepietiek ar pedagogu profesionalitāti un pieredzi, nepieciešama arī materiāli tehniskā bāze.                         Ziemassvētku laiks ir brīnumu laiks, kad cilvēku sirdis ir pilnas mīlestības un labestības. Mūsu vajadzības sadzirdēja p.i.i. Varavīksne vadība, pedagogi, vecāki. Varavīksnes komanda mūsu speciālās programmas bērniem ziedoja noderīgas lietas dzīves prasmju apguvei. Sakām lielu padies, ka sadzirdēja, atbalstīja un ziedoja. 22.12.2021.

By |decembris 22nd, 2021|Bez tēmas|Comments Off on PII “Varavīksne” ziedojums Ventspils 2. pamatskolai

Noslēgusies labdarības akcija “Balto zvaigžņu raksti”

Laikā pirms Ziemassvētkiem, kad Visuma ceļš baltām zvaigžņu dzirkstelēm kaisīts un miers ienāk pasaulē caur klusas snigšanas vārtiem, mēs esam radījuši patiesus sirds svētkus vairāk kā 250 Latvijas Sarkanā Krusta Sociālās aprūpes centros “Landze” un “Krustceles”, Sociālā aprūpes namā “Selga” un garīgās veselības aprūpes namā “Gudenieki” mītošajiem ļaudīm – tiem, kam Saulgriežu rīts ausīs klusāk un vientuļāk. Ir piedzīvoti mirkļi, kas liek elpai aizrauties. Un ne no lielā, varenā un pārlieku košā. Bet tik vienkārši – no klusumā un sveču liesmiņās gaidošām sirdīm,  aizkustinājuma asarām un skumjām, pateicības pilnām acīm. Ja teiktu, ka redzēt sev pasauli apkārt ir tik acīmredzami, mēs noteikti kļūdītos. Ir jāaizdedz savs Gaismas lukturis, lai šo Zemi skatītu dvēseles acīm. Tad tā redzama vispatiesāk. Paldies visiem, visiem, kas atsaucās aicinājumam piedalīties labdarības akcijā “Balto zvaigžņu raksti” – Ventspils Pārventas pamatskolai, Ventspils 3. pamatskolai, Ventspils Centra sākumskolai, Ventspils 4. vidusskolai, Ventspils 6. vidusskolai, ukraiņu kultūras biedrībai “KOBZAR” un personīgi Marijai Antonovai. No sirds paldies arī Sandim Mārtiņam Caunem par baltajām dvēseles dziesmām! Sirsnīgā pateicībā Santa Vīkele Ventspils pilsētas vispārizglītojošo skolu audzināšanas jomas koordinatore 22.12.2021.

By |decembris 22nd, 2021|Bez tēmas|Comments Off on Noslēgusies labdarības akcija “Balto zvaigžņu raksti”

Hakatonā «Young Climathon» skolēni piedāvā radošas idejas vides problēmu risināšanai

Ventspils Pārventas pamatskolas skolēnu komanda ,,Dullie ventiņi” kā vienīgie Kurzemes pārstāvji piedalījās hakatonā "Young Climathon". Hakatonā piedalījās 14 komandas no visas Latvijas un to rīkoja Rīgas Tehniskā universitāte sadarbībā ar Vides Izglītības fondu, lai attīstītu skolēnos sociālās un uzņēmējdarbības prasmes, kā arī mudinātu Latvijas jauniešus pievērsties vides jautājumiem. Komandu uzdevums bija izstrādāt kādu jaunu, inovatīvu ideju, kā sasniegt izcilu atkritumu šķirošanu. Hakatons ir mūsdienīgs pasākuma formāts, kas īsā laikā attīsta dažādas prasmes. Skolēni pētīja uzņēmumu iniciētos izaicinājumus, mācījās saskatīt likumsakarības, definēja problēmas un radīja idejas, trenējot sistēmiskās domāšanas pieeju. Hakatonā «Young Climathon» pirmo vietu un naudas balvu 350 eiro apmērā idejas attīstīšanai ieguva Limbažu vidusskolas 11. klases skolēnu komanda «EkoŠmeko», kas pārtikas atkritumu mazināšanai mājsaimniecībās ierosināja produktu svītrkodā iestrādāt informāciju par tā dzīves cikla ietekmi uz vidi. Ar nolūku veicināt patērētājos izpratni par resursu efektīvu izmantošanu tajā tiktu iekļautas arī skaidras norādes par iepakojuma šķirošanu, kas būtu redzamas pirkuma čekā. Šajā gadā Pārventas pamatskola iesaistījās eksperimentāla programmā «Young Innovators». 8.klases skolēni, izmantojot dažādas metodes, mācījās saskatīt likumsakarības un iespējamos problēmu  risinājumus. Šajās nodarbībās skolēni piedāvāja inovatīvas idejas, lai aktualizētu vides jautājumus. Programmas noslēgumā skolēni izstrādāja savu ideju piedāvājumu par alternatīvo enerģiju - saules paneļiem. Šis darbs tika atzinīgi novērtēts “EIT Climate-KIC Young Innovators” konkursā, saņemot 200 eiro naudas balvu idejas attīstīšanai. Tas deva stimulu arī hakatonā piedāvāt netradicionālu ideju atkritumu samazināšanai. Hakatona izaicinājums- kā pamudināt cilvēkus šķirot atkritumus.  Komandā piedalījās 5 skolēni no 8. klases, piedāvājot ideju – no stikla un plastmasas pudelēm veidot lapenes bērnudārzos, dažādus dārza dekorus vai pat būvēt mājas. Ventspils Pārventas pamatskola jau kopš 2016. gada ir iesaistījusies Ekoskolu programmā un regulāri īsteno dažādas ar vides tēmu saistītas aktivitātes, veicinot gan skolēnu, gan viņu vecāku izpratni par vides jautājumiem. 17.12.2021.

By |decembris 17th, 2021|Bez tēmas|Comments Off on Hakatonā «Young Climathon» skolēni piedāvā radošas idejas vides problēmu risināšanai

Drošības apsvērumu dēļ par 3 dienām pagarina attālinātās mācības Ventspils skolās

Reaģējot uz nelabvēlīgo epidemioloģisko situāciju Ventspils pilsētā, Ventspils Izglītības pārvalde saskaņojusi Ventspils vispārizglītojošo skolu 4. līdz 12. klasēm attālināto mācību norises pagarinājumu līdz 17. novembrim. Lēmumu atbalstījusi arī Ventspils Krīzes vadības darba grupa. Saskaņā ar Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC) 08.11.2021.datiem 14 dienu kumulatīvā saslimstība Ventspils pilsētā uz 100 000 iedzīvotājiem ir 1900, kas ir augstāk nekā vidējais Latvijas radītājs – 1521. Starp lielajām pilsētām Ventspils šobrīd ir 2. vietā Latvijā pēc 14 dienu kumulatīvā saslimstības rādītāja (1. vietā Daugavpils pilsēta), un 6. vietā Latvijā starp visām pašvaldībām. Tik augsti saslimstības rādītāji pilsētā ir pirmoreiz un situācija ir nopietna. 3 papildu attālinātā mācību procesa dienas īsajā pirmssvētku darba nedēļā ļautu samazināt skolēnu kontaktus un izvairīties no jauniem inficēšanās gadījumiem. 1. līdz 3. klašu skolēni laika posmā no 15. līdz 17. novembrim turpinās klātienes mācības. Testēšanas izmaiņas Šonedēļ 4. līdz 12. klašu skolēniem paredzētais pūla tests netiks veikts, tādējādi izvairoties no nepieciešamības skolēniem ierasties un pulcēties skolā un radot papildu inficēšanās riskus. Valsts plāno novembrī uzsākt jaunu skolēnu testēšanas metodi – Covid-19 antigēna paštesti, aizstājot šobrīd veikto rutīnas skrīningu ar pūla (kociņu) metodi. Šādi paštestu komplekti tiks izdalīti skolēniem, kuri to pieaugušo klātbūtnē varēs veikt individuāli un rezultātu uzzināt 15 minūšu laikā. Ja individuālais antigēna paštests būs pozitīvs, tad par to jāpaziņo skolai un jānodod individuālais tests laboratorijā. Ar negatīvu paštestu skolēns var doties uz skolu. Par antigēna paštesta derīguma ilgumu Izglītības pārvalde vēl gaida informāciju no laboratorijas “BIOR”. Klātienes mācību atsākšana Lai atsāktu mācības klātienē 22. novembrī, visiem 1. līdz 12. klašu skolēniem būs jāveic antigēna paštests. Par to saņemšanas un lietošanas kārtību skolas visus informēs e-Klase sistēmā. Šobrīd izglītības iestādes nevar atļauties zaudēt nevienu pedagogu, tam saslimstot vai kļūstot par Covid-19 inficētā kontaktpersonu. [...]

By |novembris 9th, 2021|Bez tēmas|Comments Off on Drošības apsvērumu dēļ par 3 dienām pagarina attālinātās mācības Ventspils skolās

Kā stiprināt bērna motivāciju mācīties

Šis ir sarežģīts laiks skolēniem un skolēnu vecākiem. Kā vecāki var palīdzēt bērnam pārvarēt grūtības un motivēt viņu mācīties, skaidro klīniskā psiholoģe, psihoterapeite DIĀNA ZANDE.   Kas ir motivācija? Motivācija ir vēlme vai vajadzība veikt noteiktas darbības vai darbību kopumu, lai sasniegtu konkrētu mērķi. Piemēram, man ir motivācija sakārtot istabu, jo pēc tam kopā ar vecākiem varēšu skatīties filmu. Man ir motivācija kārtīgi trenēties, jo tad man būs lielāka iespēja uzvarēt sacensībās. Man ir motivācija izpildīt mājasdarbu, jo tad varēšu saņemt augstāku vērtējumu. Sevi motivēt mēs iemācāmies ar laiku, bet vienlaikus motivācija ir arī smadzeņu spēja, tāpēc atšķirīgiem cilvēkiem tā ir atšķirīga, un tas izpaužas jau bērnībā. Ir bērni, kurus ir ļoti viegli iekārdināt ar jebko, viņš vienmēr ir gatavs iet un darīt – nolikt zābaciņus, izpildīt mājasdarbu, nomazgāt traukus… Bieži vien tie ir bērniņi, kas ir rāmāki, mierīgāki un paklausīgāki. Un ir arī tādi bērni, kurus kārdini kā kārdinādams, viņam to nevajag! Viņš nekārtos istabu, jo var iztikt bez filmiņas. «Labi. Man nevajag.» Viņa smadzeņu darbības dēļ viņam ir daudz grūtāk sevi motivēt konkrētai darbībai. Tuvoties vai bēgt Ir divu veidu motivācija. Mēs varam tuvoties mērķim vai arī izvairīties no nepatikšanām. Iztēlojamies, ka pirms 10 000 gadiem alā sēž ģimene, un pēkšņi aiz alas ārā atskan šausmīgi skaļš troksnis. Viņu motivācija šajā brīdī būs bēgt dziļāk alā un izlikties par beigtiem. Lai es izdzīvotu, man bieži vien ir jāsastingst, jāizliekas par beigtu vai jābēg, ko kājas nes. Bet, ja tā pati ģimene, sēžot alā, dzird, ka aiz tās ir kāda čubināšanās, un rodas aizdomas, ka tur ir zaķītis, ko varētu likt katlā, tad smadzenes sūtīs signālu ķert to rokās. Ir bērni, kuriem vairāk ir tendence tuvoties, iet uz priekšu, iet virsū darbiņam, un ir bērni (un [...]