Uncategorized

/Uncategorized

Notiks skolēnu mācību uzņēmumu tirdziņš

Sestdien, 9. aprīlī, no plkst. 10 līdz 14 Vecpilsētas tirgū notiks Ventspils skolēnu mācību uzņēmumu tirdziņš. Tajā piedalīsies 9 mācību uzņēmumi no Ventspils Valsts 1. ģimnāzijas, Ventspils 2. vidusskolas, Ventspils 1. pamatskolas un Ventspils 6. vidusskolas.Tirdziņš tematiski būs veltīts Lieldienām. Skolēni tirgos pašu darinātas preces – ekoloģiskus saldumus, suvenīrus, interjera dekorus, rotaļlietas, rotaslietas un vēl citas preces. Mācību uzņēmumi darbojas starptautiskās Junior Achievement Latvia programmas ietvaros un mācību gada laikā kopā ar skolotāju-konsultantu skolēni izdzīvo pilnu uzņēmuma dzīves ciklu: no dibināšanas līdz likvidācijai. Pēc lielāka pārtraukuma tirdziņā iesaistīsies arī žūrija, kurā būs pārstāvēta Ventspils Izglītības pārvalde, Ventspils Augstskola, Ventspils dome, LIAA Biznesa inkubators un Swedbank.Žūrija sarunāsies ar jaunajiem uzņēmējiem un pēc dažādiem kritērijiem vērtēs jauniešu izveidotos uzņēmumus. Balvas tiks piešķirtas par labāko skolēnu mācību uzņēmumu stendu, inovatīvu biznesa ideju, komerciālākajam uzņēmumam un vēl citās nominācijās. Ventspils mācību uzņēmumi sekmīgi piedalās arī valsts mēroga konkursos un kopš 2017. gada vienmēr bijuši fināla dalībnieki un daudzkārt guvuši godalgotas vietas. Kopā Latvijā katru gadu darbojas vairāk nekā 1000 mācību uzņēmumi, bet Ventspilī – ap 30, iesaistot 100 skolēnus. Aicinām apmeklēt Vecpilsētas tirgu un atbalstīt jaunos uzņēmējus! 06.04.2022.

By |aprīlis 6th, 2022|Bez tēmas|Comments Off on Notiks skolēnu mācību uzņēmumu tirdziņš

PII “Varavīksne” ziedojums Ventspils 2. pamatskolai

Ventspils 2.pamatskolā šobrīd mācās 18 skolēni ar vidēji smagiem un smagiem garīgās attīstības traucējumiem. Mācību process šiem skolēniem norit pēc individuālā plāna, ņemot vērā katra bērna spējas un veselības stāvokli. Mācību līdzekļi un didaktiskie materiāli tiek pielāgoti katra bērna vajadzībām. Šiem skolēniem ir svarīgi izmantot daudzveidīgas mācību metodes. Lai izraisītu interesi skolēnos, izmanto rotaļu elementus, veido praktisku darbošanās vidi. Priekšnoteikums, bez kura nav iespējama mācīšanās ir prieka piedzīvojums un pozitīva atmosfēra. Šiem bērniem ļoti lēni notiek iegaumēšana, strauja aizmiršana, tādēļ nepieciešams ilgs laiks atkārtošanas un terniņuzdevumu veikšanai. Organizējot mācību procesu, jāņem vēra, ka lielākai daļai mūsu skolēniem ar garīgās attīstības traucējumiem ir papildus traucējumi, piemēram - kustību, redzes, runas grūtības.             Neskatoties uz garīgās attīstības traucējumiem, katrs mūsu skolēns ir vienreizējs un nekad to  nevar ierindot kādā konkrētā attīstības līmenī. Lai nodrošinātu mērķtiecīgu apmācību un šo bērnu dzīves kvalitātes uzlabošanu, nepietiek ar pedagogu profesionalitāti un pieredzi, nepieciešama arī materiāli tehniskā bāze.                         Ziemassvētku laiks ir brīnumu laiks, kad cilvēku sirdis ir pilnas mīlestības un labestības. Mūsu vajadzības sadzirdēja p.i.i. Varavīksne vadība, pedagogi, vecāki. Varavīksnes komanda mūsu speciālās programmas bērniem ziedoja noderīgas lietas dzīves prasmju apguvei. Sakām lielu padies, ka sadzirdēja, atbalstīja un ziedoja. 22.12.2021.

By |decembris 22nd, 2021|Bez tēmas|Comments Off on PII “Varavīksne” ziedojums Ventspils 2. pamatskolai

Noslēgusies labdarības akcija “Balto zvaigžņu raksti”

Laikā pirms Ziemassvētkiem, kad Visuma ceļš baltām zvaigžņu dzirkstelēm kaisīts un miers ienāk pasaulē caur klusas snigšanas vārtiem, mēs esam radījuši patiesus sirds svētkus vairāk kā 250 Latvijas Sarkanā Krusta Sociālās aprūpes centros “Landze” un “Krustceles”, Sociālā aprūpes namā “Selga” un garīgās veselības aprūpes namā “Gudenieki” mītošajiem ļaudīm – tiem, kam Saulgriežu rīts ausīs klusāk un vientuļāk. Ir piedzīvoti mirkļi, kas liek elpai aizrauties. Un ne no lielā, varenā un pārlieku košā. Bet tik vienkārši – no klusumā un sveču liesmiņās gaidošām sirdīm,  aizkustinājuma asarām un skumjām, pateicības pilnām acīm. Ja teiktu, ka redzēt sev pasauli apkārt ir tik acīmredzami, mēs noteikti kļūdītos. Ir jāaizdedz savs Gaismas lukturis, lai šo Zemi skatītu dvēseles acīm. Tad tā redzama vispatiesāk. Paldies visiem, visiem, kas atsaucās aicinājumam piedalīties labdarības akcijā “Balto zvaigžņu raksti” – Ventspils Pārventas pamatskolai, Ventspils 3. pamatskolai, Ventspils Centra sākumskolai, Ventspils 4. vidusskolai, Ventspils 6. vidusskolai, ukraiņu kultūras biedrībai “KOBZAR” un personīgi Marijai Antonovai. No sirds paldies arī Sandim Mārtiņam Caunem par baltajām dvēseles dziesmām! Sirsnīgā pateicībā Santa Vīkele Ventspils pilsētas vispārizglītojošo skolu audzināšanas jomas koordinatore 22.12.2021.

By |decembris 22nd, 2021|Bez tēmas|Comments Off on Noslēgusies labdarības akcija “Balto zvaigžņu raksti”

Trīs gadu desmiti izaugsmē un attīstībā

Decembris Ventspils Izglītības pārvaldei ir svētku mēnesis – šajās dienās pārvalde atzīmē 30. gadadienu, kopš iestāde izveidota. 1991. gads ir nozīmīgs laiks visas valsts vēsturē – pēc Latvijas Republikas atjaunošanas valsts un pašvaldības iestādes tika reorganizētas un pārveidotas, pielāgojot to darbību jaunās valsts apstākļiem. Latvijas Republikas Augstākā padome 1991. gada vasarā lēma par jaunā Izglītības likuma spēkā stāšanās kārtību. Pašvaldībām tika uzdots reorganizēt iestādes, kas tolaik tika dēvētas par tautas izglītības nodaļām, to vietā izveidojot skolu valdes. Ventspils pilsētas Tautas deputātu padomes valde 1991. gada 6. decembrī pieņēma lēmumu par Tautas izglītības nodaļas reorganizāciju un Skolu valdes izveidošanu. Par tās priekšsēdētāju tika iecelts Aldis Slavinskis, kas līdz tam vadīja Tautas izglītības nodaļu. Skolu valdes pastāvēšanas pirmsākumos tās pakļautībā bija deviņas vispārizglītojošās skolas, 11 pirmsskolas izglītības iestādes, četras ārspusskolas iestādes (Mācību ražošanas kombināts, Jauno tehniķu stacija, Skolēnu jaunrades nams un sporta skola Spars). 1999. gada 1. septembrī Skolu valde tika pārdēvēta par Izglītības pārvaldi. Šodien Izglītības pārvaldes pārraudzībā ir deviņas vispārizglītojošās skolas, deviņas pirmsskolas izglītības iestādes, trīs interešu un profesionālās ievirzes izglītības iestādes. Izglītības pārvaldes pakļautībā strādā vairāk nekā 1100 darbinieku, no tiem 44 – tieši pārvaldē. Pandēmijas dēļ plašas svinības šobrīd nav iespējamas, tomēr Izglītības pārvades vadība atradusi veidus, kā šo apaļo jubileju atzīmēt. 5. decembrī, kad aizvadījām Otro adventes svētdienu, pārvaldes un izglītības iestāžu vadības pārstāvji devās uz kapsētu, lai noliktu ziedus un pieminētu ilggadējo Izglītības pārvaldes vadītāju Aldi Slavinski un citus Izglītības pārvaldes darbiniekus, kas devušies mūžībā. Izglītības pārvalde sagatavojusi dāvanu darbiniekiem, skolu un bērnudārzu vadītājiem un sadarbības partneriem, 9. decembrī aicinot piedalīties dr. Pētera Kļavas tiešsaistes lekcijā – sarunā. Savukārt 10. decembrī, izrādot cieņu un pateicību, iecerēts apsveikt tos pilsētas izglītības iestādēs strādājošos, kuri savam darbam veltījuši vairāk nekā 25 mūža gadus. Paldies [...]

By |decembris 8th, 2021|Bez tēmas|Comments Off on Trīs gadu desmiti izaugsmē un attīstībā

Drošības apsvērumu dēļ par 3 dienām pagarina attālinātās mācības Ventspils skolās

Reaģējot uz nelabvēlīgo epidemioloģisko situāciju Ventspils pilsētā, Ventspils Izglītības pārvalde saskaņojusi Ventspils vispārizglītojošo skolu 4. līdz 12. klasēm attālināto mācību norises pagarinājumu līdz 17. novembrim. Lēmumu atbalstījusi arī Ventspils Krīzes vadības darba grupa. Saskaņā ar Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC) 08.11.2021.datiem 14 dienu kumulatīvā saslimstība Ventspils pilsētā uz 100 000 iedzīvotājiem ir 1900, kas ir augstāk nekā vidējais Latvijas radītājs – 1521. Starp lielajām pilsētām Ventspils šobrīd ir 2. vietā Latvijā pēc 14 dienu kumulatīvā saslimstības rādītāja (1. vietā Daugavpils pilsēta), un 6. vietā Latvijā starp visām pašvaldībām. Tik augsti saslimstības rādītāji pilsētā ir pirmoreiz un situācija ir nopietna. 3 papildu attālinātā mācību procesa dienas īsajā pirmssvētku darba nedēļā ļautu samazināt skolēnu kontaktus un izvairīties no jauniem inficēšanās gadījumiem. 1. līdz 3. klašu skolēni laika posmā no 15. līdz 17. novembrim turpinās klātienes mācības. Testēšanas izmaiņas Šonedēļ 4. līdz 12. klašu skolēniem paredzētais pūla tests netiks veikts, tādējādi izvairoties no nepieciešamības skolēniem ierasties un pulcēties skolā un radot papildu inficēšanās riskus. Valsts plāno novembrī uzsākt jaunu skolēnu testēšanas metodi – Covid-19 antigēna paštesti, aizstājot šobrīd veikto rutīnas skrīningu ar pūla (kociņu) metodi. Šādi paštestu komplekti tiks izdalīti skolēniem, kuri to pieaugušo klātbūtnē varēs veikt individuāli un rezultātu uzzināt 15 minūšu laikā. Ja individuālais antigēna paštests būs pozitīvs, tad par to jāpaziņo skolai un jānodod individuālais tests laboratorijā. Ar negatīvu paštestu skolēns var doties uz skolu. Par antigēna paštesta derīguma ilgumu Izglītības pārvalde vēl gaida informāciju no laboratorijas “BIOR”. Klātienes mācību atsākšana Lai atsāktu mācības klātienē 22. novembrī, visiem 1. līdz 12. klašu skolēniem būs jāveic antigēna paštests. Par to saņemšanas un lietošanas kārtību skolas visus informēs e-Klase sistēmā. Šobrīd izglītības iestādes nevar atļauties zaudēt nevienu pedagogu, tam saslimstot vai kļūstot par Covid-19 inficētā kontaktpersonu. [...]

By |novembris 9th, 2021|Bez tēmas|Comments Off on Drošības apsvērumu dēļ par 3 dienām pagarina attālinātās mācības Ventspils skolās

Kā stiprināt bērna motivāciju mācīties

Šis ir sarežģīts laiks skolēniem un skolēnu vecākiem. Kā vecāki var palīdzēt bērnam pārvarēt grūtības un motivēt viņu mācīties, skaidro klīniskā psiholoģe, psihoterapeite DIĀNA ZANDE.   Kas ir motivācija? Motivācija ir vēlme vai vajadzība veikt noteiktas darbības vai darbību kopumu, lai sasniegtu konkrētu mērķi. Piemēram, man ir motivācija sakārtot istabu, jo pēc tam kopā ar vecākiem varēšu skatīties filmu. Man ir motivācija kārtīgi trenēties, jo tad man būs lielāka iespēja uzvarēt sacensībās. Man ir motivācija izpildīt mājasdarbu, jo tad varēšu saņemt augstāku vērtējumu. Sevi motivēt mēs iemācāmies ar laiku, bet vienlaikus motivācija ir arī smadzeņu spēja, tāpēc atšķirīgiem cilvēkiem tā ir atšķirīga, un tas izpaužas jau bērnībā. Ir bērni, kurus ir ļoti viegli iekārdināt ar jebko, viņš vienmēr ir gatavs iet un darīt – nolikt zābaciņus, izpildīt mājasdarbu, nomazgāt traukus… Bieži vien tie ir bērniņi, kas ir rāmāki, mierīgāki un paklausīgāki. Un ir arī tādi bērni, kurus kārdini kā kārdinādams, viņam to nevajag! Viņš nekārtos istabu, jo var iztikt bez filmiņas. «Labi. Man nevajag.» Viņa smadzeņu darbības dēļ viņam ir daudz grūtāk sevi motivēt konkrētai darbībai. Tuvoties vai bēgt Ir divu veidu motivācija. Mēs varam tuvoties mērķim vai arī izvairīties no nepatikšanām. Iztēlojamies, ka pirms 10 000 gadiem alā sēž ģimene, un pēkšņi aiz alas ārā atskan šausmīgi skaļš troksnis. Viņu motivācija šajā brīdī būs bēgt dziļāk alā un izlikties par beigtiem. Lai es izdzīvotu, man bieži vien ir jāsastingst, jāizliekas par beigtu vai jābēg, ko kājas nes. Bet, ja tā pati ģimene, sēžot alā, dzird, ka aiz tās ir kāda čubināšanās, un rodas aizdomas, ka tur ir zaķītis, ko varētu likt katlā, tad smadzenes sūtīs signālu ķert to rokās. Ir bērni, kuriem vairāk ir tendence tuvoties, iet uz priekšu, iet virsū darbiņam, un ir bērni (un [...]

Ieteikumi skolēniem

By |augusts 24th, 2021|Bez tēmas|Comments Off on Ieteikumi skolēniem

Ieteikumi vecākiem

By |augusts 24th, 2021|Bez tēmas|Comments Off on Ieteikumi vecākiem

Infografikas par mācību procesu klātienē

By |augusts 24th, 2021|Bez tēmas|Comments Off on Infografikas par mācību procesu klātienē

Aicinām darbā projektu vadītāju

Ventspils pilsētas Izglītības pārvalde (reģistrācijas Nr. 90000052497) izsludina konkursu uz PROJEKTA VADĪTĀJA amatu: Prasības pretendentiem: augstākā izglītība (bakalaura grāds vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība) ekonomikas un tai pielīdzināmās jomās, kuru programmās tiek apgūtas ekonomikas zināšanas;darba pieredze projektu izstrādē un vadībā (t.sk. pieredze Eiropas Savienības fondu līdzfinansētos projektos);teicamas valsts valodas zināšanas (svešvalodu zināšanas pretendentam tiks uzskatītas par priekšrocību);zināšanas jomu reglamentējošo normatīvo aktu normu piemērošanā;vēlama pieredze Kohēzijas politikas fondu vadības informācijas sistēmas (KPVIS) lietošanā;labas prasmes darbā ar informācijas un komunikācijas tehnoloģijām, t.sk. prasme strādāt ar datoru pieredzējuša lietotāja līmenī;labas komunikācijas, prezentācijas un saskarsmes prasmes;labas sadarbības un organizatoriskās prasmes;prasme analizēt situāciju un rīcības sekas, atrast piemērotāko risinājumu, spēja apstrādāt un analizēt liela apjoma datus, strādāt patstāvīgi, noteikt prioritātes;sistēmiska un loģiskā domāšana, spēja ātri reaģēt;precizitāte un augsta atbildības sajūta. Galvenie pienākumi: izstrādāt un vadīt projektus;projektu dokumentu pārvaldība;pastāvīga sadarbība ar projektu finansējuma devēju pārstāvjiem;projektu budžetu, laika grafiku un nauda plūsmu izstrāde, aktualizēšana un grozīšana;atskaišu un pārskatu sagatavošana;komentāru sniegšana par normatīvo aktu un to grozījumu projektiem savas kompetences ietvaros. Iesniedzamie dokumenti: dzīves un darba apraksts (CV);pieteikuma vēstule;izglītību un kvalifikāciju apliecinošu dokumentu kopijas. Darba alga 1250 – 1350 EUR mēnesī Dokumentus līdz 2021.gada 5.marta plkst.16.00 iesniegt elektroniski: [email protected]  vai nosūtīt pa pastu (pasta zīmogs 05.03.2021.) Ventspils pilsētas Izglītības pārvaldei, Raiņa ielā 10, Ventspilī, LV-3601. Uzziņas pa tālruni 636 01221.