Maksa par dalību pasākumos bērniem un jauniešiem no citām pašvaldībām: Cena ar PVN
(EUR)
Vienai personai3.00 – 8.00
Grupa (ne mazāk kā 20 personas)57.00 -152.00 
Pasākuma (koncerts, izrāde, izstāde, diskotēka un citi iestādes pasākumi) biļete 1.00-3.00