Viena bērna uzturēšanās maksa pirmsskolas izglītības iestādē: Cena
(EUR/dienā)
Bērns no 1,5 līdz 3 gadu vecumam2.20
Bērns no 3 gadu vecuma2.70
Maksa par pusdienām pirmsskolas iestāžu darbiniekiem (vienam darbiniekam)1.50