Pieejamās vakances Ventspils Izglītības pārvaldē

Ventspils pilsētas Izglītības pārvalde aicina darbā VENTSPILS JAUNRADES NAMA DIREKTORU.

Prasības pretendentiem:

 • uz pretendentu neattiecas Izglītības likumā un Bērnu tiesību aizsardzības likumā noteiktie ierobežojumi strādāt par pedagogu;
 • atbilstība vienai no prasībām, kas norādītas 11.09.2018. Ministru kabineta noteikumu Nr. 569 “Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kārtību” 13.punktā;
 • valsts valodas prasme augstākajā līmenī atbilstoši Valsts valodas likuma prasībām un vismaz vienas Eiropas Savienības oficiālās valodas prasmes profesionālajai darbībai nepieciešamajā apjomā;
 • vismaz triju gadu pedagoģiskā darba pieredze izglītības jomā vai izglītības vadības darbā;
 • zināšanas izglītības, darba tiesisko attiecību un personāla vadības jomu reglamentējošo normatīvo aktu normu piemērošanā;
 • zināšanas izglītības iestāžu finansēšanas jautājumos;
 • vadības prasmes, spēja motivēt darbiniekus un strādāt komandā;
 • spēja strādāt patstāvīgi, noteikt prioritātes;
 • labas prasmes darbā ar informācijas un komunikācijas tehnoloģijām, t.sk. prasme strādāt ar datoru pieredzējuša lietotāja līmenī;
 • labas prezentēšanas un komunikācijas prasmes;
 • precizitāte un augsta atbildības sajūta.

Iesniedzamie dokumenti:

 • pieteikums (Nolikuma 1. pielikums);
 • dzīves un darba apraksts (CV) Europass formātā, obligāti norādot darba devēja pārstāvja kontaktus;
 • motivācijas vēstule (ne vairāk kā 1 A4 formāta lapa datorrakstā);
 • pretendenta sagatavota koncepcija par Jaunrades nama attīstības perspektīvām (ne vairāk kā 3 A4 formāta lapas datorrakstā);
 • izglītību un kvalifikāciju apliecinošu dokumentu kopijas, t. sk., pēdējo 3 gadu laikā apgūto profesionālās kompetences pilnveides kursu dokumentu kopijas;
 • citi dokumenti, kurus pretendents uzskata par nepieciešamiem.

Darba alga noteikta saskaņā ar 05. 07. 2016. Ministru kabineta noteikumiem Nr. 445 “Pedagogu darba samaksas noteikumi”.

Dokumentus līdz 2020. gada 27. janvāra plkst. 17.00 iesniegt Ventspils pilsētas Izglītības pārvaldē, nosūtot pa pastu, norādot adresātu Ventspils pilsētas Izglītības pārvalde, Raiņa iela 10, Ventspils, LV-3601, iesniedzot personīgi Ventspils pilsētas Izglītības pārvaldē, Raiņa ielā 10, Ventspilī, LV-3601, 2. stāvā, 14. kabinetā, darba dienās no plkst. 08.00 līdz plkst. 17.00, izņemot pirmdienās no plkst. 08.00 līdz plkst. 18.00 un piektdienās no plkst. 08.00 līdz plkst. 16.00, ievērojot pusdienas pārtraukumu no plkst. 12.00 līdz plkst. 13.00, vai nosūtot uz e-pastu [email protected], parakstītus ar drošu elektronisko parakstu. Uzziņas pa tālruni 636 01221.

Konkursa nolikums Word formātā pieejams ŠEIT.

Konkursa nolikums PDF formātā pieejams ŠEIT.

 


Ventspils pirmsskolas izglītības iestāde “Bitīte” aicina darbā:

 • medicīnas māsu (pilna slodze).

CV sūtīt uz iestādes e-pastu [email protected] vai zvanīt pa tālr. 636 56118,  vai interesēties pirmsskolas izglītības iestādē “Bitīte”, Ventspilī, Kuldīgas ielā 134.

Darba alga 630 EUR.

 


 Ventspils 2. pamatskola aicina darbā:

 • krievu valodas skolotāju (10 kontaktstundas);
 • ķīmijas skolotāju (6 kontaktstundas);
 • zēnu mājturības un tehnoloģiju skolotāju (16 kontaktstundas);
 • speciālās izglītības programmas mūzikas skolotāju (4 kontaktstundas);
 • logopēdu.

CV sūtīt uz iestādes e-pastu [email protected] vai zvanīt pa tālr. 636 22964,  vai interesēties Ventspils 2. pamatskolā, Ventspilī, Bērzu ielā 54.

Darba alga noteikta saskaņā ar 05. 07. 2016. Ministru kabineta noteikumiem Nr. 445 “Pedagogu darba samaksas noteikumi”.

 


 Ventspils pirmsskolas izglītības iestāde “Rūķītis” uz noteiktu laiku aicina darbā:

 • pavāru (pilna slodze).

CV sūtīt uz iestādes e-pastu [email protected] vai zvanīt pa tālr. 636 27505,  vai interesēties pirmsskolas izglītības iestādē “Rūķītis”, Ventspilī, Jūras ielā 2.

Darba alga 475 EUR.

 


 Ventspils 6. vidusskola aicina darbā:

 • ķīmijas un bioloģijas skolotāju (tālmācība, 0,604 slodze);
 • matemātikas skolotāju (0,744 slodze);
 • bioloģijas un dabaszinību skolotāju (0,67 slodze);
 • zēnu mājturības un tehnoloģiju skolotāju (0,819 slodze);
 • sporta skolotāju (0,292);
 • krievu valodas kā svešvalodas skolotāju (0,13 slodze);
 • logopēdu mazākumtautības programmā (0,33 slodze);
 • direktora vietnieku izglītības jomā (0,5 slodze).

CV sūtīt uz iestādes e-pastu [email protected] vai zvanīt pa tālr. 636 21586,  vai interesēties Ventspils 6. vidusskolā, Ventspilī, Sarkanmuižas dambī 1.

Darba alga noteikta saskaņā ar 05. 07. 2016. Ministru kabineta noteikumiem Nr. 445 “Pedagogu darba samaksas noteikumi”.

 


 Ventspils Valsts 1. ģimnāzija aicina darbā:

 • fizikas skolotāju (pilna slodze).

CV sūtīt uz iestādes e-pastu [email protected] vai zvanīt pa tālr. 29480800, vai interesēties Ventspils Valsts 1. ģimnāzijā, Ventspilī, Kuldīgas ielā 1.

Darba alga noteikta saskaņā ar 05. 07. 2016. Ministru kabineta noteikumiem Nr. 445 “Pedagogu darba samaksas noteikumi”.

 


Ventspils Valsts 1. ģimnāzija ar nākamo mācību gadu aicina darbā:

 • latviešu valodas un literatūras skolotāju (10 kontaktstundas).

CV sūtīt uz iestādes e-pastu [email protected] vai zvanīt pa tālr. 29480800, vai interesēties Ventspils Valsts 1. ģimnāzijā, Ventspilī, Kuldīgas ielā 1.

Darba alga noteikta saskaņā ar 05. 07. 2016. Ministru kabineta noteikumiem Nr. 445 “Pedagogu darba samaksas noteikumi”.

 


 Ventspils 2. vidusskola aicina darbā:

 • matemātikas skolotāju (26 kontaktstundas).

CV sūtīt uz iestādes e-pastu [email protected] vai zvanīt pa tālr. 636 22211, vai interesēties Ventspils 2. vidusskolā, Ventspilī, Kuldīgas ielā 65.

Darba alga noteikta saskaņā ar 05. 07. 2016. Ministru kabineta noteikumiem Nr. 445 “Pedagogu darba samaksas noteikumi”.

 


Ventspils pirmsskolas izglītības iestāde “Margrietiņa” aicina darbā:

 • šefpavāru.

CV sūtīt uz iestādes e-pastu [email protected] vai zvanīt pa tālr. 636 63870, vai interesēties pirmsskolas izglītības iestādē “Margrietiņa”, Ventspilī, P. Stradiņa ielā 10.

Darba alga 515 EUR.

 


 Ventspils 4. vidusskola aicina darbā:

 • mūzikas skolotāju (0,53 slodze, perspektīvā slodzes pieaugums);
 • kora vadītāju (0,2 slodze).

CV sūtīt uz iestādes e-pastu [email protected] vai zvanīt pa tālr. 636 24006, vai interesēties Ventspils 4. vidusskolā, Ventspilī, Rīgas ielā 12A.

Darba alga noteikta saskaņā ar 05.07.2016. Ministru kabineta noteikumiem Nr. 445 “Pedagogu darba samaksas noteikumi”.

Pieejamās vakances interešu un profesionālās ievirzes izglītības iestādēs

Ventspils Sporta skola “Spars” ar nākamo mācību gadu aicina darbā:

 • basketbola treneri;
 • zēnu sporta vingrošanas treneri.

CV sūtīt uz iestādes e-pastu [email protected] vai zvanīt pa tālr. 636 22732, vai interesēties Ventspils Sporta skolā “Spars”, Ventspilī, Sporta ielā 7/9.

Darba alga noteikta saskaņā ar 05.07.2016. Ministru kabineta noteikumiem Nr. 445 “Pedagogu darba samaksas noteikumi”.