Ventspils pilsētas Izglītības pārvalde (reģ. Nr. 90000052497) izsludina atklātu konkursu uz Ventspils Jaunrades nama (reģ. Nr. 3251900039, juridiskā adrese Maiznieku iela 11, Ventspils) direktora amatu:

Prasības pretendentiem:

 • uz pretendentu neattiecas Izglītības likumā un Bērnu tiesību aizsardzības likumā noteiktie ierobežojumi strādāt par pedagogu;
 • atbilstība vienai no prasībām, kas norādītas 11.09.2018. Ministru kabineta noteikumu Nr.569 “Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kārtību” 13.punktā;
 • valsts valodas prasme augstākajā līmenī atbilstoši Valsts valodas likuma prasībām un vismaz vienas Eiropas Savienības oficiālās valodas prasmes profesionālajai darbībai nepieciešamajā apjomā;
 • vismaz triju gadu pedagoģiskā darba pieredze izglītības jomā vai izglītības vadības darbā; par priekšrocību tiks uzskatīta pieredze bērnu un jauniešu interešu izglītības iestādes vadības darbā;
 • zināšanas izglītības, darba tiesisko attiecību un personāla vadības jomu reglamentējošo normatīvo aktu normu piemērošanā;
 • zināšanas izglītības iestāžu finansēšanas jautājumos;
 • vadības prasmes, spēja motivēt darbiniekus un strādāt komandā;
 • spēja strādāt patstāvīgi, noteikt prioritātes;
 • labas prasmes darbā ar informācijas un komunikācijas tehnoloģijām, t.sk. prasme strādāt ar datoru pieredzējuša lietotāja līmenī;
 • labas prezentēšanas un komunikācijas prasmes;
 • precizitāte un augsta atbildības sajūta.

Darba alga 1200 – 1430 EUR mēnesī

Iesniedzamie dokumenti:

 • pieteikums saskaņā ar konkursa nolikumam pievienoto veidlapu;
 • motivācijas vēstule (ne vairāk kā 1 A4 formāta lapa datorrakstā, burtu šrifts – Time New Roman, burtu lielums – 12);
 • dzīves un darba gaitu apraksts (CV) Europass formātā, obligāti norādot darba devēja pārstāvja kontaktus;
 • pretendenta sagatavota koncepcija par Jaunrades nama attīstības perspektīvām (ne vairāk kā 4 A4 formāta lapas datorrakstā, burtu šrifts – Time New Roman, burtu lielums – 12);
 • izglītību un kvalifikāciju apliecinošu dokumentu kopijas, t.sk., pēdējo 3 gadu laikā apgūto profesionālās kompetences pilnveides kursu dokumentu kopijas;
 • vēlamas iepriekšējā darba devēja vai izglītības iestādes dibinātāja rekomendācijas vai ieteikuma vēstules;
 • citi dokumenti, kurus pretendents uzskata par nepieciešamiem.

Dokumenti jāiesniedz līdz 2019.gada 29.marta pl. 16.00:

 1. nosūtot pa pastu, norādot adresātu Ventspils pilsētas Izglītības pārvalde, Raiņa iela 10, Ventspils, LV-3601;
 2. iesniedzot personīgi Ventspils pilsētas Izglītības pārvaldē, Raiņa ielā 10, Ventspilī, LV-3601, 2.stāvā, 14.kabinetā, darba dienās no plkst. 08:00 līdz plkst. 17:00, izņemot pirmdienās no plkst.08:00 līdz plkst.18:00 un piektdienās no plkst.08:00 līdz plkst.16:00, ievērojot pusdienas pārtraukumu no plkst.12:00 līdz plkst.13:00;
 3. nosūtot uz e-pastu [email protected]parakstītus ar drošu elektronisko parakstu.

Konkursa nolikums publicēts Izglītības pārvaldes mājas lapā www.vip.ventspils.lv. Papīra formātā ar to iespējams iepazīties Ventspils pilsētas Izglītības pārvaldē, Raiņa ielā 10, Ventspilī, LV-3601, 2.stāvā, 14.kabinetā, darba dienās no plkst. 08:00 līdz plkst. 17:00, izņemot pirmdienās no plkst.08:00 līdz plkst.18:00 un piektdienās no plkst.08:00 līdz plkst.16:00, ievērojot pusdienas pārtraukumu no plkst.12:00 līdz plkst.13:00.

Nolikums 

Pielikumi Nr.2 un Nr.3

 


 

Ventspils pilsētas Izglītības pārvalde (reģistrācijas Nr. 90000052497) aicina darbā pedagogu karjeras konsultantu darbam Ventspils 1.pamatskolā no 2019.gada 1.marta līdz 2020.gada 31.augustam.

Prasības pretendentam:

 • otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība pedagoģijā un karjeras konsultanta kvalifikācija vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība pedagoģijā un skolotāja – karjeras konsultanta B programma vismaz 72 stundu apjomā;
 • valsts valodas prasme augstākajā līmenī atbilstoši Valsts valodas likuma prasībām;
 • labas prasmes darbā ar informācijas un komunikācijas tehnoloģijām, t.sk. prasme strādāt ar datoru pieredzējuša lietotāja līmenī;
 • labas saskarsmes iemaņas, iniciatīva un radoša domāšana;
 • prasme argumentēt savu viedokli

Galvenie darba pienākumi:

 • darbs projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros;
 • dokumentu sagatavošana karjeras atbalsta plānošanai un pasākumu īstenošanai;
 • karjeras atbalsta pasākumu koordinēšana, organizēšana un vadīšana;
 • informācijas pieejamības nodrošināšana karjeras virziena izvēlē;
 • individuālo karjeras konsultāciju nodrošināšana izglītojamajiem;
 • sadarbība ar partneriem karjeras veidošanas jautājumos;
 • izpētes un metodisko darbu veikšana;
 • dalība profesionālās pilnveides pasākumos u.c.

Papildus informācija:

 • darba slodze – 1/2 no normālā darba laika, vidēji 22 stundas nedēļā;
 • darba alga 460 – 490 EUR mēnesī.

Iesniedzamie dokumenti:

 • dzīves un darba apraksts (CV);
 • pieteikuma vēstule;
 • izglītību un kvalifikāciju apliecinošu dokumentu kopijas.

Pieteikšanās termiņš līdz 2019.gada 20.februārim, nosūtot dokumentus elektroniski uz e-pastu [email protected], tālrunis informācijai 636 01 269.

 


 Pieejamās vakances Ventspils pilsētas pirmsskolas izglītības iestādēs

Ventspils pirmsskolas izglītības iestāde “Pasaka” aicina darbā logopēdu (0,38 kontaktstundas)

CV sūtīt uz iestādes e-pastu [email protected] vai zvanīt pa tālr. 63661505, vai interesēties Ventspils Izglītības pārvaldē pa e-pastu [email protected] vai tālr. 63601221.

 

Pieejamās vakances Ventspils pilsētas vispārējās izglītības iestādēs

Ventspils Valsts 1.ģimnāzija aicina darbā fizikas skolotāju ar 2019.gada 1.septembri (pilna slodze)

CV sūtīt uz iestādes e-pastu [email protected] vai zvanīt pa tālr. 63624487, vai interesēties Ventspils Izglītības pārvaldē pa e-pastu [email protected] vai tālr. 63601221.

Ventspils 4.vidusskola aicina darbā:

 • matemātikas skolotāju ar 2019.gada 1.aprīli (pilna slodze)
 • vācu valodas skolotāju ar 2019.gada 1.septembri (pilna slodze)  
 • mūzikas skolotāju ar 2019.gada 1.septembri (0.53 slodze perspektīvā slodzes pieaugums) un kora vadītāju ar 2019.gada 1.septembri (0.2 slodze)

CV sūtīt uz iestādes e-pastu [email protected] vai zvanīt pa tālr. 63624006, vai interesēties Ventspils Izglītības pārvaldē pa e-pastu [email protected] vai tālr. 63601221.


Sporta skola “Spars” aicina darbā peldēšanas treneribasketbola treneri un šorttreka treneri

Peldēšanas trenera amata pienākumi un prasības pieejami ŠEIT!

Basketbola trenera amata pienākumi un prasības pieejami ŠEIT!

Šorttreka trenera amata pienākumi un prasības pieejami ŠEIT!

CV un Motivācijas vēstuli iesniegt elektroniski Ventspils pilsētas domes Izglītības pārvaldes Sporta skolas “Spars” e- pastā [email protected] ar norādi “Sporta skolas “Spars” basketbola/peldēšanas/šorttreka trenera konkursam. Tālr. informācijai – 63622732.