Pieejamās vakances Ventspils Izglītības pārvaldē

Ventspils pilsētas Izglītības pārvalde (reģistrācijas Nr. 90000052497) izsludina konkursu uz vakanto IEPIRKUMU SPECIĀLISTA amatu:

Prasības pretendentiem:

 • līmeņa profesionālā augstākā izglītība tiesību zinātnē, ekonomikas, uzņēmējdarbības vadības, tirgzinības vai komercdarbības jomā;
 • vēlama darba pieredze publisko iepirkumu nodrošināšanas procesa jomā; par priekšrocību tiks uzskatīta pieredze darbā pašvaldības iestādē vai pašvaldības kapitālsabiedrībā;
 • valsts valodas prasme augstākajā līmenī atbilstoši Valsts valodas likuma prasībām un vismaz vienas Eiropas Savienības oficiālās valodas prasmes profesionālajai darbībai nepieciešamajā apjomā;
 • zināšanas publiskos iepirkumus reglamentējošo normatīvo aktu normu piemērošanā;
 • labas prasmes darbā ar informācijas un komunikācijas tehnoloģijām, t.sk. prasme strādāt ar datoru pieredzējuša lietotāja līmenī;
 • labas komunikācijas, saskarsmes un plānošanas prasmes;
 • precizitāte un augsta atbildības sajūta;
 • prasme analizēt situāciju un rīcības sekas, atrast piemērotāko risinājumu, spēja apstrādāt un analizēt liela apjoma datus.

Galvenie pienākumi:

 • sagatavot Izglītības pārvaldes ikgadējo iepirkumu plānu un kontrolēt tā izpildi;
 • nodrošināt iepirkumu organizēšanai nepieciešamās dokumentācijas sagatavošanu atbilstoši normatīvo aktu prasībām;
 • normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un termiņos ievadīt ar iepirkumiem un iepirkumu procedūrām saistīto informāciju Elektronisko iepirkumu sistēmā, Iepirkumu uzraudzības biroja Publikāciju vadības sistēmā;
 • sagatavot atbildes uz pretendentu iesniegtajiem jautājumiem iepirkumu procedūras ietvaros, iesniegumiem un pretenzijām;
 • nodrošināt Izglītības pārvaldes Mazo iepirkumu komisijas sēžu tehnisko un organizatorisko darbu, sagatavot un noformēt materiālus sēdēm, protokolēt komisijas sēžu gaitu.

Iesniedzamie dokumenti:

 • dzīves un darba apraksts (CV);
 • pieteikuma vēstule;
 • izglītību un kvalifikāciju apliecinošu dokumentu kopijas.

Darba alga 900 – 1000 EUR mēnesī.

Dokumentus līdz 2019. gada 30. septembrim ieskaitot, iesniegt Ventspils pilsētas Izglītības pārvaldē, nosūtot pa pastu vai iesniedzot personīgi Raiņa ielā 10, Ventspilī, LV-3601, 2. stāvā, darba dienās no plkst. 08.00 līdz plkst. 17.00, izņemot pirmdienās no plkst. 08.00 līdz plkst. 18.00 un piektdienās no plkst. 08.00 līdz plkst. 16.00, pārtraukums no plkst. 12.00 līdz plkst. 13.00, vai nosūtot elektroniski: [email protected]. Uzziņas pa tālruni 636 01221.


Ventspils 3. vidusskola ar 2019. gada 1. oktobri aicina darbā:

 • direktora vietnieku izglītības jomā.

CV sūtīt uz iestādes e-pastu [email protected] vai sazināties pa tālr. 636 24595, vai interesēties klātienē Ventspils 3. vidusskolā, Ventspilī, Tārgales ielā 5.

Darba alga noteikta saskaņā ar 05. 07. 2016. Ministru kabineta noteikumiem Nr. 445 “Pedagogu darba samaksas noteikumi”.

 


Ventspils pirmsskolas izglītības iestāde “Margrietiņa” jaunajā mācību gadā aicina darbā:

 • pirmsskolas skolotāja palīgu (0,75 slodze).

CV sūtīt uz iestādes e-pastu [email protected] vai sazināties ar iestādes vadītājas p. i. Ingunu Irbi, tālr. 63663870, vai interesēties klātienē PII “Margrietiņa”, Ventspilī, P. Stradiņa ielā 10.

Darba alga noteikta saskaņā ar 05. 07. 2016. Ministru kabineta noteikumiem Nr. 445 “Pedagogu darba samaksas noteikumi”.

 


Ventspils pirmsskolas izglītības iestāde “Pasaka” jaunajā mācību gadā aicina darbā:

 • DIVUS pirmsskolas izglītības skolotājus (0,85 slodze).

CV sūtīt uz iestādes e-pastu [email protected] vai sazināties iestādes vadītāju Mariku Lembergu, tālr. 28600657, vadītājas vietnieci izglītības jomā Līgu Ikaunieci, tālr. 28612057, vai interesēties klātienē PII “Pasaka”, Ventspilī, Ugāles ielā 15.

Darba alga noteikta saskaņā ar 05. 07. 2016. Ministru kabineta noteikumiem Nr. 445 “Pedagogu darba samaksas noteikumi”.

 


Ventspils pirmsskolas izglītības iestāde “Vāverīte” ar 2019. gada 1. oktobri uz noteiktu laiku aicina darbā:

 • pirmsskolas izglītības skolotāju (0,85 slodze).

CV sūtīt uz iestādes e-pastu [email protected] vai zvanīt pa tālr. 636 22470, vai interesētie PII “Vāverīte”, Ventspilī, Bērzu ielā 51.

Darba alga noteikta saskaņā ar 05. 07. 2016. Ministru kabineta noteikumiem Nr. 445 “Pedagogu darba samaksas noteikumi”.

 


Ventspils 2. vidusskola jaunajā mācību gadā aicina darbā:

 • matemātikas skolotāju (26 kontaktstundas);
 • kora vadītāju (0,3 slodze, perspektīvā slodzes pieaugums kā mūzikas skolotājam).

CV sūtīt uz iestādes e-pastu [email protected] vai zvanīt pa tālr. 636 22211, vai interesēties Ventspils 2. vidusskolā, Ventspilī, Kuldīgas ielā 65.

Darba alga noteikta saskaņā ar 05. 07. 2016. Ministru kabineta noteikumiem Nr. 445 “Pedagogu darba samaksas noteikumi”.

 


Ventspils pirmsskolas izglītības iestāde “Margrietiņa” jaunajā mācību gadā aicina darbā:

 • šefpavāru (pilna slodze).

CV sūtīt uz iestādes e-pastu [email protected] vai zvanīt pa tālr. 636 63870.

Darba alga 515 EUR mēnesī.

 


Ventspils pirmsskolas izglītības iestāde “Rūķītis’’ uz noteiktu laiku jaunajā mācību gadā aicina darbā:

 • pirmsskolas izglītības skolotāju (0,85 slodze).

CV sūtīt uz iestādes e-pastu [email protected] vai pieteikties pie vadītājas Sarmas Beļajevas pa tālr. 25955816, līdzi ņemot izglītību apliecinošu dokumentu.

Darba alga noteikta saskaņā ar 05. 07. 2016. Ministru kabineta noteikumiem Nr. 445 “Pedagogu darba samaksas noteikumi”.

 


Ventspils 6. vidusskola jaunajā mācību gadā aicina darbā:

 • informātikas un programmēšanas skolotāju (11 kontaktstundas).

CV sūtīt uz iestādes e-pastu [email protected] vai zvanīt pa tālr. 636 21586, vai interesēties Ventspils 6. vidusskolā, Ventspilī, Sarkanmuižas dambī 1.

Darba alga noteikta saskaņā ar 05. 07. 2016. Ministru kabineta noteikumiem Nr. 445 “Pedagogu darba samaksas noteikumi”.

 


Ventspils Valsts 1. ģimnāzija jaunajā mācību gadā aicina darbā:

 • fizikas skolotāju (pilna slodze);
 • mūzikas skolotāju un kora vadītāju (pilna slodze uz noteiktu laiku).

Pārcelšanās gadījumā darba ņēmējam tiks nodrošināta dzīvesvieta.

CV sūtīt uz iestādes e-pastu [email protected] vai zvanīt pa tālr. 29480800, vai interesēties Ventspils Valsts 1. ģimnāzijā, Ventspilī, Kuldīgas ielā 1.

Darba alga noteikta saskaņā ar 05. 07. 2016. Ministru kabineta noteikumiem Nr. 445 “Pedagogu darba samaksas noteikumi”.

 


 Ventspils 4. vidusskola jaunajā mācību gadā aicina darbā:

 • mūzikas skolotāju ar 2020. gadu (0.53 slodze, perspektīvā slodzes pieaugums);
 • kora vadītāju ar 2020. gadu (0.2 slodze).

CV sūtīt uz iestādes e-pastu [email protected] vai zvanīt pa tālr. 63624006, vai interesēties Ventspils Izglītības pārvaldē pa e-pastu [email protected] vai tālr. 63601221.

Darba alga noteikta saskaņā ar 05.07.2016. Ministru kabineta noteikumiem Nr. 445 “Pedagogu darba samaksas noteikumi”

Pieejamās vakances interešu un profesionālās ievirzes izglītības iestādēs

Sporta skola “Spars” aicina darbā:

 • peldēšanas treneri.

CV un Motivācijas vēstuli iesniegt elektroniski Ventspils Sporta skolas “Spars” e-pastā [email protected] ar norādi “Sporta skolas “Spars” basketbola/peldēšanas/šorttreka trenera konkursam. Tālr. informācijai – 63622732.

Darba alga noteikta saskaņā ar 05.07.2016. Ministru kabineta noteikumiem Nr. 445 “Pedagogu darba samaksas noteikumi”.