Pieejamās vakances Ventspils Izglītības pārvaldē

 Ventspils pirmsskolas izglītības iestāde “Saulīte” aicina darbā:

 • pirmsskolas iestāžu un skolu māsu (pilna slodze).

CV sūtīt uz iestādes e-pastu [email protected] vai zvanīt pa tālr. 636 27839,  vai interesēties pirmsskolas izglītības iestādē “Saulīte”, Ventspilī, Brīvības ielā 19.

Darba alga 707 EUR.

 


 Ventspils pirmsskolas izglītības iestāde “Margrietiņa” aicina darbā:

 • DIVUS pirmsskolas izglītības skolotājus;
 • pirmsskolas iestāžu un skolu māsu;
 • šefpavāru.

CV sūtīt uz iestādes e-pastu [email protected] vai zvanīt pa tālr. 636 63870, vai interesēties pirmsskolas izglītības iestādē “Margrietiņa”, Ventspilī, P. Stradiņa ielā 10.

Darba alga pirmsskolas izglītības skolotājiem noteikta saskaņā ar 05. 07. 2016. Ministru kabineta noteikumiem Nr. 445 “Pedagogu darba samaksas noteikumi”.

Darba alga pirmsskolas iestāžu un skolu māsai 707 EUR, šefpavāram 515 EUR.

 


 Ventspils pirmsskolas izglītības iestāde “Bitīte” aicina darbā:

 • pirmsskolas iestāžu un skolu māsu (pilna slodze).

CV sūtīt uz iestādes e-pastu [email protected] vai zvanīt pa tālr. 636 56118,  vai interesēties pirmsskolas izglītības iestādē “Bitīte”, Ventspilī, Kuldīgas ielā 134.

Darba alga 692 EUR.

 


 Ventspils 2. pamatskola aicina darbā:

 • krievu valodas skolotāju (10 kontaktstundas);
 • ķīmijas skolotāju (6 kontaktstundas);
 • zēnu mājturības un tehnoloģiju skolotāju (16 kontaktstundas);
 • speciālās izglītības programmas mūzikas skolotāju (4 kontaktstundas);
 • logopēdu.

CV sūtīt uz iestādes e-pastu [email protected] vai zvanīt pa tālr. 636 22964,  vai interesēties Ventspils 2. pamatskolā, Ventspilī, Bērzu ielā 54.

Darba alga noteikta saskaņā ar 05. 07. 2016. Ministru kabineta noteikumiem Nr. 445 “Pedagogu darba samaksas noteikumi”.

 


 Ventspils 6. vidusskola aicina darbā:

 • ķīmijas un bioloģijas skolotāju (tālmācība, 0,604 slodze);
 • matemātikas skolotāju (0,744 slodze);
 • bioloģijas un dabaszinību skolotāju (0,67 slodze);
 • zēnu mājturības un tehnoloģiju skolotāju (0,819 slodze);
 • sporta skolotāju (0,292);
 • krievu valodas kā svešvalodas skolotāju (0,13 slodze);
 • logopēdu mazākumtautības programmā (0,33 slodze);
 • direktora vietnieku izglītības jomā (0,5 slodze).

CV sūtīt uz iestādes e-pastu [email protected] vai zvanīt pa tālr. 636 21586,  vai interesēties Ventspils 6. vidusskolā, Ventspilī, Sarkanmuižas dambī 1.

Darba alga noteikta saskaņā ar 05. 07. 2016. Ministru kabineta noteikumiem Nr. 445 “Pedagogu darba samaksas noteikumi”.

 


 Ventspils Valsts 1. ģimnāzija aicina darbā:

 • fizikas skolotāju (pilna slodze).

CV sūtīt uz iestādes e-pastu [email protected] vai zvanīt pa tālr. 29480800, vai interesēties Ventspils Valsts 1. ģimnāzijā, Ventspilī, Kuldīgas ielā 1.

Darba alga noteikta saskaņā ar 05. 07. 2016. Ministru kabineta noteikumiem Nr. 445 “Pedagogu darba samaksas noteikumi”.

  


 Ventspils 2. vidusskola aicina darbā:

 • matemātikas skolotāju (26 kontaktstundas).

CV sūtīt uz iestādes e-pastu [email protected] vai zvanīt pa tālr. 636 22211, vai interesēties Ventspils 2. vidusskolā, Ventspilī, Kuldīgas ielā 65.

Darba alga noteikta saskaņā ar 05. 07. 2016. Ministru kabineta noteikumiem Nr. 445 “Pedagogu darba samaksas noteikumi”.

 


 Ventspils 4. vidusskola aicina darbā:

 • mūzikas skolotāju (0,53 slodze, perspektīvā slodzes pieaugums);
 • kora vadītāju (0,2 slodze).

CV sūtīt uz iestādes e-pastu [email protected] vai zvanīt pa tālr. 636 24006, vai interesēties Ventspils 4. vidusskolā, Ventspilī, Rīgas ielā 12A.

Darba alga noteikta saskaņā ar 05.07.2016. Ministru kabineta noteikumiem Nr. 445 “Pedagogu darba samaksas noteikumi”.

 


Ventspils 2. pamatskola ar nākamo mācību gadu aicina darbā:

 • vācu valodas skolotāju (6 kontaktstundas).

CV sūtīt uz iestādes e-pastu [email protected] vai zvanīt pa tālr. 636 22964,  vai interesēties Ventspils 2. pamatskolā, Ventspilī, Bērzu ielā 54.

Darba alga noteikta saskaņā ar 05. 07. 2016. Ministru kabineta noteikumiem Nr. 445 “Pedagogu darba samaksas noteikumi”.

 


 Ventspils Pārventas pamatskola ar nākamo mācību gadu aicina darbā

 • sākumskolas skolotāju (21 kontaktstunda);
 • speciālo pedagogu (20 kontaktstundas);
 • vācu valodas skolotāju (12 kontaktstundas).

CV sūtīt uz iestādes e-pastu [email protected] vai zvanīt pa tālr. 636 62589, vai interesēties Ventspils Pārventas pamatskolā, Ventspilī, Tārgales ielā 61.

Darba alga noteikta saskaņā ar 05. 07. 2016. Ministru kabineta noteikumiem Nr. 445 “Pedagogu darba samaksas noteikumi”.

 


Ventspils Valsts 1. ģimnāzija ar nākamo mācību gadu aicina darbā:

 • latviešu valodas un literatūras skolotāju (10 kontaktstundas).

CV sūtīt uz iestādes e-pastu [email protected] vai zvanīt pa tālr. 29480800, vai interesēties Ventspils Valsts 1. ģimnāzijā, Ventspilī, Kuldīgas ielā 1.

Darba alga noteikta saskaņā ar 05. 07. 2016. Ministru kabineta noteikumiem Nr. 445 “Pedagogu darba samaksas noteikumi”.

 

Pieejamās vakances interešu un profesionālās ievirzes izglītības iestādēs

Ventspils Jaunrades nams uz noteiktu laiku aicina darbā:

 • planetārija un observatorijas darbinieku (mācību procesa organizatoru).

Prasības pretendentiem:

 • augstākā izglītība, vēlams pedagoģijas, IT vai dabaszinātņu jomā;
 • izpratne par planetārija un observatorijas uzbūvi un darbību, izglītības iestādes darbības un izglītības programmu īstenošanas procesu,
 • vismaz vienas svešvalodas zināšanas darbam nepieciešamajā apjomā;
 • spēja strādāt patstāvīgi, noteikt prioritātes;
 • labas prasmes darbā ar informācijas un komunikācijas tehnoloģijām, t.sk. prasme strādāt ar datoru pieredzējuša lietotāja līmenī;
 • labas komunikācijas, prezentācijas un saskarsmes prasmes;
 • precizitāte un augsta atbildības sajūta.

Galvenie pienākumi:

 • vadīt planetārija un observatorijas seansus, piedalīties diskusijās, atbildēt uz interesentu jautājumiem;
 • sniegt klientiem informāciju par planetārija un observatorijas sniegtajiem pakalpojumiem, cenrādi un norēķinu kārtību;
 • apkopot informāciju par planetārija un observatorijas darbību un apmeklētību;
 • piedalīties iestādes pasākumu organizēšanā.

Iesniedzamie dokumenti:

 • dzīves un darba apraksts (CV);
 • pieteikuma vēstule.

Dokumentus iesniegt Ventspils Jaunrades namā, nosūtot pa pastu vai personīgi Maiznieku ielā 11, Ventspilī, LV-3601 darba dienās no plkst. 09:00 līdz plkst. 18:00, vai nosūtot elektroniski: [email protected]. Uzziņas pa tālruni 636 22805.

Darba alga 650 līdz 700 EUR mēnesī.

Pieteikšanās termiņš 2020. gada 20. marts.

 


Ventspils Sporta skola “Spars” ar nākamo mācību gadu aicina darbā:

 • basketbola treneri;
 • zēnu sporta vingrošanas treneri.

CV sūtīt uz iestādes e-pastu [email protected] vai zvanīt pa tālr. 636 22732, vai interesēties Ventspils Sporta skolā “Spars”, Ventspilī, Sporta ielā 7/9.

Darba alga noteikta saskaņā ar 05.07.2016. Ministru kabineta noteikumiem Nr. 445 “Pedagogu darba samaksas noteikumi”.