Pieejamās vakances Ventspils Izglītības pārvaldē

Ventspils pilsētas Izglītības pārvalde (reģ. Nr. 90000052497) izsludina atklātu konkursu uz Ventspils 2.vidusskolas (reģistrācijas Nr. 3213900033, juridiskā adrese Kuldīgas iela 65, Ventspils, LV-3601) direktora amatu:

 Prasības pretendentiem:

 1. uz pretendentu neattiecas Izglītības likumā un Bērnu tiesību aizsardzības likumā noteiktie ierobežojumi strādāt par pedagogu;
 2. atbilstība vienai no prasībām, kas norādītas 11.09.2018. Ministru kabineta noteikumu Nr.569 “Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kārtību” 13.punktā;
 3. valsts valodas prasme augstākajā līmenī atbilstoši Valsts valodas likuma prasībām un vismaz vienas Eiropas Savienības oficiālās valodas prasmes profesionālajai darbībai nepieciešamajā apjomā;
 4. vismaz triju gadu pedagoģiskā darba pieredze izglītības jomā vai izglītības vadības darbā;
 5. zināšanas izglītības, darba tiesisko attiecību un personāla vadības jomu reglamentējošo normatīvo aktu normu piemērošanā;
 6. zināšanas izglītības iestāžu finansēšanas jautājumos;
 7. vadības prasmes, spēja motivēt darbiniekus un strādāt komandā;
 8. spēja strādāt patstāvīgi, noteikt prioritātes;
 9. labas prasmes darbā ar informācijas un komunikācijas tehnoloģijām, t.sk. prasme strādāt ar datoru pieredzējuša lietotāja līmenī;
 10. labas prezentēšanas un komunikācijas prasmes;
 11. precizitāte un augsta atbildības sajūta.

 Iesniedzamie dokumenti:

 1. pieteikums (konkursa nolikuma pielikums Nr.1);
 2. motivācijas vēstule (ne vairāk kā 1 A4 formāta lapa datorrakstā);
 3. dzīves un darba gaitu apraksts (CV) Europass formātā, obligāti norādot darba devēja pārstāvja kontaktus;
 4. pretendenta sagatavota koncepcija par Skolas attīstības perspektīvām (ne vairāk kā 4 A4 formāta lapas datorrakstā);
 5. izglītību un kvalifikāciju apliecinošu dokumentu kopijas, t.sk., pēdējo 3 gadu laikā apgūto profesionālās kompetences pilnveides kursu dokumentu kopijas;
 6. vēlamas iepriekšējā darba devēja vai izglītības iestādes dibinātāja rekomendācijas vai ieteikuma vēstules;
 7. citi dokumenti, kurus pretendents uzskata par nepieciešamiem.

Dokumenti jāiesniedz līdz 2019.gada 20.maijam pl. 17.00:

 1. nosūtot pa pastu, norādot adresātu Ventspils pilsētas Izglītības pārvalde, Raiņa iela 10, Ventspils, LV-3601;
 2. iesniedzot personīgi Ventspils pilsētas Izglītības pārvaldē, Raiņa ielā 10, Ventspilī, LV-3601, 2.stāvā, 14.kabinetā, darba dienās no plkst. 08:00 līdz plkst. 17:00, izņemot pirmdienās no plkst.08:00 līdz plkst.18:00 un piektdienās no plkst.08:00 līdz plkst.16:00, ievērojot pusdienas pārtraukumu no plkst.12:00 līdz plkst.13:00;
 3. nosūtot uz e-pastu [email protected], parakstītus ar drošu elektronisko parakstu.

Darba alga 1100 – 1150 EUR mēnesī.

Konkursa nolikums

Konkursa pielikumi

Papīra formātā ar nolikumu iespējams iepazīties Ventspils pilsētas Izglītības pārvaldē, Raiņa ielā 10, Ventspilī, LV-3601, 2.stāvā, 14.kabinetā, darba dienās no plkst. 08:00 līdz plkst. 17:00, izņemot pirmdienās no plkst.08:00 līdz plkst.18:00 un piektdienās no plkst.08:00 līdz plkst.16:00, ievērojot pusdienas pārtraukumu no plkst.12:00 līdz plkst.13:00.


 

Ventspils pilsētas Izglītības pārvalde (reģ. Nr. 90000052497) izsludina atklātu konkursu uz Ventspils pilsētas domes Izglītības pārvaldes Sporta skolas “Spars” (reģistrācijas Nr.3271902181, juridiskā adrese Sporta iela 7/9, Ventspils, LV-3601) direktora amatu:

 Prasības pretendentiem:

 1. uz pretendentu neattiecas Izglītības likumā un Bērnu tiesību aizsardzības likumā noteiktie ierobežojumi strādāt par pedagogu;
 2. atbilstība vienai no prasībām, kas norādītas 11.09.2018. Ministru kabineta noteikumu Nr.569 “Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kārtību” 13.punktā;
 3. valsts valodas prasme augstākajā līmenī atbilstoši Valsts valodas likuma prasībām un vismaz vienas Eiropas Savienības oficiālās valodas prasmes profesionālajai darbībai nepieciešamajā apjomā;
 4. vismaz triju gadu pedagoģiskā darba pieredze izglītības jomā vai izglītības vadības darbā; par priekšrocību tiks uzskatīta pieredze sporta trenera, organizatora, metodiķa vai sporta izglītības iestādes vadības darbā;
 5. zināšanas izglītības, sporta nozares, darba tiesisko attiecību un personāla vadības jomu reglamentējošo normatīvo aktu normu piemērošanā;
 6. zināšanas izglītības iestāžu finansēšanas jautājumos;
 7. vadības prasmes, spēja motivēt darbiniekus un strādāt komandā;
 8. spēja strādāt patstāvīgi, noteikt prioritātes;
 9. labas prasmes darbā ar informācijas un komunikācijas tehnoloģijām, t.sk. prasme strādāt ar datoru pieredzējuša lietotāja līmenī;
 10. labas prezentēšanas un komunikācijas prasmes;
 11. precizitāte un augsta atbildības sajūta.

 Iesniedzamie dokumenti:

 1. pieteikums (konkursa nolikuma pielikums Nr.1);
 2. motivācijas vēstule (ne vairāk kā 1 A4 formāta lapa datorrakstā);
 3. dzīves un darba gaitu apraksts (CV) Europass formātā, obligāti norādot darba devēja pārstāvja kontaktus;
 4. pretendenta sagatavota koncepcija par Sporta skolas attīstības perspektīvām (ne vairāk kā 4 A4 formāta lapas datorrakstā);
 5. izglītību un kvalifikāciju apliecinošu dokumentu kopijas, t.sk., pēdējo 3 gadu laikā apgūto profesionālās kompetences pilnveides kursu dokumentu kopijas;
 6. vēlamas iepriekšējā darba devēja vai izglītības iestādes dibinātāja rekomendācijas vai ieteikuma vēstules;
 7. citi dokumenti, kurus pretendents uzskata par nepieciešamiem.

Dokumenti jāiesniedz līdz 2019.gada 20.maijam pl. 17.00:

 1. nosūtot pa pastu, norādot adresātu Ventspils pilsētas Izglītības pārvalde, Raiņa iela 10, Ventspils, LV-3601;
 2. iesniedzot personīgi Ventspils pilsētas Izglītības pārvaldē, Raiņa ielā 10, Ventspilī, LV-3601, 2.stāvā, 14.kabinetā, darba dienās no plkst. 08:00 līdz plkst. 17:00, izņemot pirmdienās no plkst.08:00 līdz plkst.18:00 un piektdienās no plkst.08:00 līdz plkst.16:00, ievērojot pusdienas pārtraukumu no plkst.12:00 līdz plkst.13:00;
 3. nosūtot uz e-pastu [email protected], parakstītus ar drošu elektronisko parakstu.

Darba alga 1200 – 1430 EUR mēnesī.

Konkursa nolikums

Nolikuma pielikums

Papīra formātā ar nolikumu iespējams iepazīties Ventspils pilsētas Izglītības pārvaldē, Raiņa ielā 10, Ventspilī, LV-3601, 2.stāvā, 14.kabinetā, darba dienās no plkst. 08:00 līdz plkst. 17:00, izņemot pirmdienās no plkst.08:00 līdz plkst.18:00 un piektdienās no plkst.08:00 līdz plkst.16:00, ievērojot pusdienas pārtraukumu no plkst.12:00 līdz plkst.13:00.


 

Ventspils pilsētas Izglītības pārvalde (reģistrācijas Nr. 90000052497) izsludina konkursu uz vakanto SABIEDRISKO ATTIECĪBU speciālista amatu.

 Iesniedzamie dokumenti: dzīves un darba apraksts (CV); pieteikuma vēstule; izglītību un kvalifikāciju apliecinošu dokumentu kopijas.

Darba alga 700 – 750 EUR mēnesī

Dokumentus līdz 2019.gada 10.maijam ieskaitot, iesniegt Ventspils pilsētas Izglītības pārvaldē, nosūtot pa pastu vai iesniedzot personīgi Raiņa ielā 10, Ventspilī, LV-3601, 2.stāvā, darba dienās no plkst. 08:00 līdz plkst. 17:00, izņemot pirmdienās no plkst. 08:00 līdz plkst.18:00 un piektdienās no plkst. 08:00 līdz plkst.16:00, pārtraukums no plkst. 12:00 līdz plkst. 13:00, vai nosūtot elektroniski: [email protected]. Uzziņas pa tālruni 636 01221.

Prasības pretendentiem un galvenie pienākumi pieejami ŠEIT


 

Ventspils pilsētas Izglītības pārvalde (reģistrācijas Nr. 90000052497) izsludina konkursu uz vakanto SAIMNIECĪBAS PĀRZIŅA amatu:

Iesniedzamie dokumenti: dzīves un darba apraksts (CV); pieteikuma vēstule; izglītību un kvalifikāciju apliecinošu dokumentu kopijas.

Darba alga 900 – 1000 EUR mēnesī

Dokumentus līdz 2019.gada 10.maijam ieskaitot, iesniegt Ventspils pilsētas Izglītības pārvaldē, nosūtot pa pastu vai iesniedzot personīgi Raiņa ielā 10, Ventspilī, LV-3601, 2.stāvā, darba dienās no plkst. 08:00 līdz plkst. 17:00, izņemot pirmdienās no plkst. 08:00 līdz plkst.18:00 un piektdienās no plkst. 08:00 līdz plkst.16:00, pārtraukums no plkst. 12:00 līdz plkst. 13:00, vai nosūtot elektroniski: [email protected]. Uzziņas pa tālruni 636 01221.

Prasības pretendentiem un galvenie pienākumi pieejami ŠEIT


 

Ventspils pilsētas Izglītības pārvalde (reģistrācijas Nr. 90000052497) izsludina konkursu uz vakanto ĒKU UN APSAIMNIEKOJAMĀS TERITORIJAS PĀRZIŅA amatu:

Iesniedzamie dokumenti: dzīves un darba apraksts (CV); pieteikuma vēstule; izglītību un kvalifikāciju apliecinošu dokumentu kopijas.

Darba alga 900 – 1000 EUR mēnesī

Dokumentus līdz 2019.gada 10.maijam ieskaitot, iesniegt Ventspils pilsētas Izglītības pārvaldē, nosūtot pa pastu vai iesniedzot personīgi Raiņa ielā 10, Ventspilī, LV-3601, 2.stāvā, darba dienās no plkst. 08:00 līdz plkst. 17:00, izņemot pirmdienās no plkst. 08:00 līdz plkst.18:00 un piektdienās no plkst. 08:00 līdz plkst.16:00, pārtraukums no plkst. 12:00 līdz plkst. 13:00, vai nosūtot elektroniski: [email protected]. Uzziņas pa tālruni 636 01221.

Prasības pretendentiem un galvenie pienākumi pieejami ŠEIT


 

Ventspils pilsētas Izglītības pārvalde (reģistrācijas Nr. 90000052497) izsludina konkursu uz vakanto izglītības darba speciālista izglītības iestāžu atbalsta un koordinācijas jautājumos amatu:

Iesniedzamie dokumenti: dzīves un darba apraksts (CV); pieteikuma vēstule; izglītību un kvalifikāciju apliecinošu dokumentu kopijas; pretendenta sagatavotu redzējumu par nepieciešamajiem atbalsta pasākumiem izglītības iestādēm, ko nodrošina Izglītības pārvalde;

Darba alga 1100 – 1200 EUR mēnesī

Dokumentus līdz 2019.gada 10.maijam ieskaitot, iesniegt Ventspils pilsētas Izglītības pārvaldē, nosūtot pa pastu vai iesniedzot personīgi Raiņa ielā 10, Ventspilī, LV-3601, 2.stāvā, darba dienās no plkst. 08:00 līdz plkst. 17:00, izņemot pirmdienās no plkst. 08:00 līdz plkst.18:00 un piektdienās no plkst. 08:00 līdz plkst.16:00, pārtraukums no plkst. 12:00 līdz plkst. 13:00, vai nosūtot elektroniski: [email protected]. Uzziņas pa tālruni 636 01221.

Prasības pretendentiem un galvenie pienākumi pieejami ŠEIT


 

Ventspils pilsētas Izglītības pārvalde (reģistrācijas Nr. 90000052497) izsludina konkursu uz vakanto izglītības darba speciālista sadarbības jautājumos amatu:

Iesniedzamie dokumenti: dzīves un darba apraksts (CV); pieteikuma vēstule; izglītību un kvalifikāciju apliecinošu dokumentu kopijas; pretendenta sagatavotu redzējumu par izglītības iestāžu un ārējo partneru sadarbību izglītības pakalpojumu pilnveidošanai;

Darba alga 1100 – 1200 EUR mēnesī

Dokumentus līdz 2019.gada 10.maijam ieskaitot, iesniegt Ventspils pilsētas Izglītības pārvaldē, nosūtot pa pastu vai iesniedzot personīgi Raiņa ielā 10, Ventspilī, LV-3601, 2.stāvā, darba dienās no plkst. 08:00 līdz plkst. 17:00, izņemot pirmdienās no plkst. 08:00 līdz plkst.18:00 un piektdienās no plkst. 08:00 līdz plkst.16:00, pārtraukums no plkst. 12:00 līdz plkst. 13:00, vai nosūtot elektroniski: [email protected]. Uzziņas pa tālruni 636 01221.

Prasības pretendentiem un galvenie pienākumi pieejami ŠEIT


 

Ventspils pilsētas Izglītības pārvalde (reģistrācijas Nr. 90000052497) izsludina konkursu uz vakanto izglītības darba speciālista satura jautājumos amatu:

Iesniedzamie dokumenti: dzīves un darba apraksts (CV); pieteikuma vēstule; izglītību un kvalifikāciju apliecinošu dokumentu kopijas; pretendenta sagatavotu redzējumu par kompetenču pieejā balstītā mācību satura ieviešanu izglītības iestādēs;

Darba alga 1100 – 1200 EUR mēnesī

Dokumentus līdz 2019.gada 10.maijam ieskaitot, iesniegt Ventspils pilsētas Izglītības pārvaldē, nosūtot pa pastu vai iesniedzot personīgi Raiņa ielā 10, Ventspilī, LV-3601, 2.stāvā, darba dienās no plkst. 08:00 līdz plkst. 17:00, izņemot pirmdienās no plkst. 08:00 līdz plkst.18:00 un piektdienās no plkst. 08:00 līdz plkst.16:00, pārtraukums no plkst. 12:00 līdz plkst. 13:00, vai nosūtot elektroniski: [email protected]. Uzziņas pa tālruni 636 01221.

Prasības pretendentiem un galvenie pienākumi pieejami ŠEIT

Pieejamās vakances Ventspils Jaunrades namā

Ventspils Jaunrades nams (reģ. Nr. 3251900039, juridiskā adrese Maiznieku iela 11, Ventspils) izsludina atklātu konkursu uz bērnu un jauniešu nometnes vadītāja amatu (2 vakances).

Dokumentu iesniegšanas termiņš – 2019.gada 13.maijs pl. 18.00.

Darba alga 800 – 900 EUR mēnesī.

Detalizēta informācija norādīta konkursa nolikumā  – ŠEIT

Aizpildāms iesniegšanai – Nolikuma pielikumi

Pieejamās vakances Ventspils pilsētas pirmsskolas izglītības iestādēs

 

Ventspils pirmsskolas izglītības iestāde “Pasaka” aicina darbā logopēdu (0,38 kontaktstundas)

 • CV sūtīt uz iestādes e-pastu [email protected] vai zvanīt pa tālr. 63661505, vai interesēties Ventspils Izglītības pārvaldē pa e-pastu [email protected] vai tālr. 63601221.

 

Pieejamās vakances Ventspils pilsētas vispārējās izglītības iestādēs

 

Ventspils Valsts 1.ģimnāzija aicina darbā fizikas skolotāju ar 2019.gada 1.septembri (pilna slodze)

CV sūtīt uz iestādes e-pastu [email protected] vai zvanīt pa tālr. 63624487, vai interesēties Ventspils Izglītības pārvaldē pa e-pastu [email protected] vai tālr. 63601221. 

Darba alga noteikta saskaņā ar 05.07.2016. Ministru kabineta noteikumiem Nr. 445 “Pedagogu darba samaksas noteikumi”

Ventspils 4.vidusskola aicina darbā:

 • matemātikas skolotāju ar 2019.gada 1.aprīli (pilna slodze)
 • mūzikas skolotāju ar 2019.gada 1.septembri (0.53 slodze perspektīvā slodzes pieaugums) un kora vadītāju ar 2019.gada 1.septembri (0.2 slodze)

CV sūtīt uz iestādes e-pastu [email protected] vai zvanīt pa tālr. 63624006, vai interesēties Ventspils Izglītības pārvaldē pa e-pastu [email protected] vai tālr. 63601221.

Darba alga noteikta saskaņā ar 05.07.2016. Ministru kabineta noteikumiem Nr. 445 “Pedagogu darba samaksas noteikumi”

Pieejamās vakances interešu un profesionālās ievirzes izglītības iestādēs

Sporta skola “Spars” aicina darbā:

 • peldēšanas treneri
 • basketbola treneri
 • šorttreka treneri

CV un Motivācijas vēstuli iesniegt elektroniski Ventspils Sporta skolas “Spars” e-pastā spa[email protected] ar norādi “Sporta skolas “Spars” basketbola/peldēšanas/šorttreka trenera konkursam. Tālr. informācijai – 63622732.

Darba alga noteikta saskaņā ar 05.07.2016. Ministru kabineta noteikumiem Nr. 445 “Pedagogu darba samaksas noteikumi”