Pieejamās vakances Ventspils Izglītības pārvaldē

Ventspils PII “Varavīksne” uz noteiktu laiku aicina darbā:

 • pirmsskolas skolotāju (0,85 slodze, var būt arī students).

CV sūtīt uz iestādes e-pastu [email protected] vai zvanīt vadītājais Kristīnei Boitmanei pa tālr. 28856600.

Darba alga EUR 637 mēnesī.

 


Ventspils pilsētas Izglītības pārvalde (reģ. Nr. 90000052497) izsludina ATKĀRTOTU atklātu konkursu uz Ventspils 2. vidusskolas (reģistrācijas Nr. 3213900033, juridiskā adrese Kuldīgas iela 65, Ventspils, LV-3601) direktora/-es amatu:

1. Prasības pretendentiem:

 • uz pretendentu neattiecas Izglītības likumā un Bērnu tiesību aizsardzības likumā noteiktie ierobežojumi strādāt par pedagogu;
 • atbilstība vienai no prasībām, kas norādītas 11.09.2018. Ministru kabineta noteikumu Nr.569 “Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kārtību” 13.punktā;
 • valsts valodas prasme augstākajā līmenī atbilstoši Valsts valodas likuma prasībām un vismaz vienas Eiropas Savienības oficiālās valodas prasmes profesionālajai darbībai nepieciešamajā apjomā;
 • vismaz triju gadu pedagoģiskā darba pieredze izglītības jomā vai izglītības vadības darbā;
 • zināšanas izglītības, darba tiesisko attiecību un personāla vadības jomu reglamentējošo normatīvo aktu normu piemērošanā;
 • zināšanas izglītības iestāžu finansēšanas jautājumos;
 • vadības prasmes, spēja motivēt darbiniekus un strādāt komandā;
 • spēja strādāt patstāvīgi, noteikt prioritātes;
 • labas prasmes darbā ar informācijas un komunikācijas tehnoloģijām, t.sk. prasme strādāt ar datoru pieredzējuša lietotāja līmenī;
 • labas prezentēšanas un komunikācijas prasmes;
 • precizitāte un augsta atbildības sajūta.

2. Iesniedzamie dokumenti:

 • pieteikums (konkursa nolikuma pielikums Nr. 1);
 • motivācijas vēstule (ne vairāk kā 1 A4 formāta lapa datorrakstā);
 • dzīves un darba gaitu apraksts (CV) Europass formātā, obligāti norādot darba devēja pārstāvja kontaktus;
 • pretendenta sagatavota koncepcija par Skolas attīstības perspektīvām (ne vairāk kā 4 A4 formāta lapas datorrakstā);
 • izglītību un kvalifikāciju apliecinošu dokumentu kopijas, t.sk., pēdējo 3 gadu laikā apgūto profesionālās kompetences pilnveides kursu dokumentu kopijas;
 • vēlamas iepriekšējā darba devēja vai izglītības iestādes dibinātāja rekomendācijas vai ieteikuma vēstules;
 • citi dokumenti, kurus pretendents uzskata par nepieciešamiem.

Dokumenti jāiesniedz līdz 2019. gada 22. jūlijam plkst. 18.00:

 1. nosūtot pa pastu, norādot adresātu Ventspils pilsētas Izglītības pārvalde, Raiņa iela 10, Ventspils, LV-3601;
 2. iesniedzot personīgi Ventspils pilsētas Izglītības pārvaldē, Raiņa ielā 10, Ventspilī, LV-3601, 2.stāvā, 14.kabinetā, darba dienās no plkst. 08:00 līdz plkst. 17:00, izņemot pirmdienās no plkst.08:00 līdz plkst.18:00 un piektdienās no plkst.08:00 līdz plkst.16:00, ievērojot pusdienas pārtraukumu no plkst.12:00 līdz plkst.13:00;
 3. nosūtot uz e-pastu [email protected], parakstītus ar drošu elektronisko parakstu.

Darba alga EUR 1100 – 1150 mēnesī.

Konkursa nolikums un pieteikuma veidlapa pieejami ŠEIT. Papīra formātā ar nolikumu iespējams iepazīties Ventspils pilsētas Izglītības pārvaldē, Raiņa ielā 10, Ventspilī, LV-3601, 2.stāvā, 14.kabinetā, darba dienās no plkst. 08:00 līdz plkst. 17:00, izņemot pirmdienās no plkst.08:00 līdz plkst.18:00 un piektdienās no plkst.08:00 līdz plkst.16:00, ievērojot pusdienas pārtraukumu no plkst.12:00 līdz plkst.13:00.

Nolikuma 2. un 3. pielikums pieejams ŠEIT.

 


Ventspils 2. pamatskola ar 2019. gada 1. septembri aicina darbā:

 • krievu valodas skolotāju (15 kontaktstundas).

CV sūtīt uz iestādes e-pastu [email protected] vai zvanīt pa tālr. 63622964, vai interesēties Ventspils 2. pamatskolā, Ventspilī, Bērzu ielā 54.

Darba alga noteikta saskaņā ar 05. 07. 2016. Ministru kabineta noteikumiem Nr. 445 “Pedagogu darba samaksas noteikumi”.

 


Ventspils Pārventas pamatskola  ar 2019. gada 1. septembri uz noteiktu laiku aicina darbā:

 •  matemātikas skolotāju (11 kontaktstundas).

CV sūtīt uz iestādes e-pastu [email protected] vai zvanīt pa tālr. 636 62529, vai interesēties Ventspils Pārventas pamatskolā, Ventspilī, Tārgales ielā 61.

Darba alga noteikta saskaņā ar 05. 07. 2016. Ministru kabineta noteikumiem Nr. 445 “Pedagogu darba samaksas noteikumi”.   

 


Ventspils Valsts 1. ģimnāzija ar 2019. gada 1. septembri aicina darbā:

 • fizikas skolotāju (pilna slodze).

Pārcelšanās gadījumā darba ņēmējam tiks nodrošināta dzīvesvieta.

CV sūtīt uz iestādes e-pastu [email protected] vai zvanīt pa tālr. 29480800, vai interesēties Ventspils Valsts 1. ģimnāzijā, Ventspilī, Kuldīgas ielā 1.

Darba alga noteikta saskaņā ar 05. 07. 2016. Ministru kabineta noteikumiem Nr. 445 “Pedagogu darba samaksas noteikumi”.

 


Ventspils 2. vidusskola ar 2019. gada 1. septembri aicina darbā:

 • angļu valodas skolotāju (pilna slodze);
 • matemātikas skolotāju (pilna slodze);
 • ģeogrāfijas skolotāju (0,55 slodze, perspektīvā slodzes pieaugums);
 • vācu valodas skolotāju (0,3 slodze);
 • kora vadītāju (0,3 slodze, perspektīvā slodzes pieaugums kā mūzikas skolotājam).

CV sūtīt uz iestādes e-pastu [email protected] vai zvanīt pa tālr. 63622211, vai interesēties Ventspils Izglītības pārvaldē pa e-pastu [email protected] vai tālr. 63601221.

Darba alga noteikta saskaņā ar 05. 07. 2016. Ministru kabineta noteikumiem Nr. 445 “Pedagogu darba samaksas noteikumi”.

 


 Ventspils 4. vidusskola aicina darbā:

 • matemātikas skolotāju ar 2019. gada 1. aprīli (pilna slodze);
 • mūzikas skolotāju ar 2019. gada 1. septembri (0.53 slodze, perspektīvā slodzes pieaugums);
 • kora vadītāju ar 2019. gada 1. septembri (0.2 slodze)

CV sūtīt uz iestādes e-pastu [email protected] vai zvanīt pa tālr. 63624006, vai interesēties Ventspils Izglītības pārvaldē pa e-pastu [email protected] vai tālr. 63601221.

Darba alga noteikta saskaņā ar 05.07.2016. Ministru kabineta noteikumiem Nr. 445 “Pedagogu darba samaksas noteikumi”

Pieejamās vakances interešu un profesionālās ievirzes izglītības iestādēs

Sporta skola “Spars” aicina darbā:

 • peldēšanas treneri
 • basketbola treneri
 • šorttreka treneri

CV un Motivācijas vēstuli iesniegt elektroniski Ventspils Sporta skolas “Spars” e-pastā [email protected] ar norādi “Sporta skolas “Spars” basketbola/peldēšanas/šorttreka trenera konkursam. Tālr. informācijai – 63622732.

Darba alga noteikta saskaņā ar 05.07.2016. Ministru kabineta noteikumiem Nr. 445 “Pedagogu darba samaksas noteikumi”.