Pirmsskolas izglītības iestādes

 

Vispārējās izglītības iestādes

 

Ventspils Izglītības pārvalde

 

Publicējamā informācija par amatpersonu (darbinieku) darba samaksas apmēra sadalījumu pa amatu grupām: