Publicējamā informācija par amatpersonu (darbinieku) darba samaksas apmēra sadalījumu pa amatu grupām