Pirmsskolas izglītības iestādes

Vispārējās izglītības iestādes

Ventspils Izglītības pārvalde

Vadlīnijas Covid-19 infekcijas ierobežošanai Ventspils izglītības iestādēs