2018.gads

2018.gadā projekta “Izglītības iestāžu mācību vides infrastruktūras uzlabošana un materiāltehniskās bāzes pilnveidošana” izremontēja telpas Ventspils 1.pamatskolā, Ventspils Pārventas pamatskolā, Ventspils Valsts 1.ģimnāzijā, Ventspils 2.vidusskolā, Ventspils 4.vidusskolā un Ventspils 6.vidusskolā.

Ventspils 1.pamatskolā notika remontdarbi 8 mācību klasēs, izbūvēja IKT infrastruktūru visā skolā, kā arī atjaunoja elektroapgādes sistēmu un izbūvēja ugunsgrēka automātiskā atklāšanas sistēmu izremontētajās mācību klasēs.

 

Ventspils Pārventas pamatskolā notika remontdarbi 3 mācību klasēs skolas 1.stāvā, izbūvēja IKT infrastruktūru skolas cokolstāvā un 1.stāvā.

 

Ventspils Valsts 1.ģimnāzijā atjaunoja un pārbūvēja 7 mācību klases. Ēkas piebūvē atjaunoja elektroapgādes sistēmu un izbūvēja ugunsgrēka automātisko atklāšanas un apziņošanas sistēmu, savukārt visā skolas ēkā – balss apziņošanas sistēmu. Visā skolā tika pabeigta arī IKT infrastruktūras izbūve, nodrošinot bezvada internetu.

 

Savukārt Ventspils 2.vidusskolā kapitāli tiek atjaunota skolas sporta zāle un tās palīgtelpas. Jaunajā sporta zālē uzstādīs arī jaunu aprīkojumu – florbola vārtus, basketbola grozu, volejbola laukuma komplektu un citu inventāru sporta nodarbību nodrošināšanai. Kā arī sporta zālē tiks izbūvēta ugunsgrēka automātiskās atklāšanas sistēma.

 

 

Ventspils 4.vidusskolā notika remontdarbi 8 mācību klasēs un izbūvēja IKT infrastruktūru skolas 2.stāvā.

 

Ventspils 6.vidusskolas notika remontdarbi 7 mācību klasēs 2.stāvā, bibliotēkā un lasītavā, kā arī izbūvēja IKT infrastruktūru, atjaunoja elektroapgādes sistēmu un izbūvēja ugunsgrēka automātiskās atklāšanas sistēmu un balss izziņošanas sistēmu.

 

2017.gads

2017.gadā Ventspilī sāka realizēt “Izglītības iestāžu mācību vides infrastruktūras uzlabošana un materiāltehniskās bāzes pilnveidošana”, līdz pat 2020.gadam paredzot ievērojamus infrastruktūras uzlabojumus astoņās Ventspils skolās.

Atsākoties 2017./2018. mācību gadam, skolēni un skolotāji jau varēja mācīties jaunās, labiekārtotās telpās.

Ventspils 3.vidusskolā atjaunoja 16 mācību telpas, pabeidza bezvada interneta izbūvi, atjaunoja elektrosadalni ēkas cokolstāvā un izbūvēja automātiskās atklāšanas un apziņošanas sistēmu.

 

Ventspils 4.vidusskolas 1.stāvā atjaunoja 4 mācību telpas un veica bezvadu interneta izbūvi.

Savukārt Ventspils 6.vidusskolas 1.stāvā atjaunoja 6 mācību telpas, veica bezvadu interneta izbūve, atjaunoja elektroapgādes sistēmu, izbūvēja automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmu, kā arī automātiskās balss ugunsgrēka izziņošanas sistēmu skolas 1.stāvā.

no images were found

 

19.decembrī Ventspils pilsētas domē svinīgi tika parakstīts būvdarbu līgums par sporta zāles un tās palīgtelpu remontu Ventspils 2.vidusskolā. Būvdarbus veic būvfirma SIA “Venttermo”.

Ventspils 2.vidusskolas sporta zālē atjaunos grīdas segumu un sienas, veiks logu un durvju maiņu, izbūvēs piespiedu vēdināšanas sistēmu, atjaunos siltummezglu, ūdensvada un kanalizācijas sistēmas, kā arī izbūvēs ugunsgrēka atklāšanas un signalizācijas sistēmu. Tāpat tiks uzstādīts arī jauns aprīkojums – florbola un handbola vārti, basketbola grozs ar regulējamu augstumu, volejbola laukuma komplekts, vingrošanas soli, buki un siena, kā arī pievilkšanās stieņi un kāpšanas virves.