Metodiskā darba prioritātes 2019./2020. m. g.

 • Kompetenču pieejas ieviešana vispārējās izglītības mācību procesā – labās prakses piemēru izzināšana un popularizēšana.
 • Mācību satura apguves plānošanas un vērtēšanas turpināšana, sadarbojoties dažādu mācību priekšmetu skolotājiem   jomas ietvaros un starp mācību priekšmetu jomām,  vienas klases, skolas ietvaros, akcentējot caurviju prasmju iekļaušanu.
 • Metodiskā darba prioritātes 2018./2019. m. g.

  • Kompetenču pieejas ieviešana mācību procesā – labās prakses piemēru izzināšana un popularizēšana.
  • Mācību satura apguves plānošana un vērtēšana , sadarbojoties dažādu mācību priekšmetu skolotājiem   vienas jomas ietvaros un starp mācību priekšmetu jomām  vienas klases, skolas ietvaros. 
  • Metodiskā darba prioritātes 2017./2018. m. g.

   • Kompetenču pieejā veidotā mācību satura pakāpeniska ieviešana mācību procesā – galveno uzmanību pievēršot izmaiņām mācību procesa organizēšanā.
   • Sadarbības turpināšana un veicināšana starp vienas skolas skolotājiem – vienas klases un vienas priekšmetu jomas ietvaros.
   • Iesaistīšanās VISC izstrādātā  jaunā mācību satura un pieejas “Izglītība mūsdienīgai lietpratībai” apspriešanā skolu  un pilsētas mācību jomu grupās un metodiskajās apvienībās https://www.skola2030.lv/apspriesana.
   • Metodiskā darba prioritātes 2016./2017. m. g.

    • Prioritātes saistītas ar konkrētu risinājumu meklēšanu metodiskiem jautājumiem un mācību problēmām.
    • Kompetenču pieejas ieviešana mācību procesā- labās prakses piemēri.
    • Sadarbības turpināšana un veicināšana starp vienas skolas skolotājiem un dažādām skolām.
    • Skolotāju profesionālās pilnveides un izaugsmes vajadzību identificēšana.
    • Metodiskā darba prioritātes 2015./2016. m. g.

     • Atbalsts skolotāju savstarpējās pieredzes apmaiņai, akcentējot savstarpēji vērotās mācību stundas.

     Nolikums

     Nolikumu iespējams skatīt ŠEIT.