Metodiskā darba prioritātes 2017./2018. m.g.

 • Kompetenču pieejā veidotā mācību satura pakāpeniska ieviešana mācību procesā – galveno uzmanību pievēršot izmaiņām mācību procesa organizēšanā
 • Sadarbības turpināšana un veicināšana starp vienas skolas skolotājiem – vienas klases un vienas priekšmetu jomas ietvaros
 • Iesaistīšanās VISC izstrādātā  jaunā mācību satura un pieejas “Izglītība mūsdienīgai lietpratībai” apspriešanā skolu  un pilsētas mācību jomu grupās un metodiskajās apvienībās https://www.skola2030.lv/apspriesana
 • Metodiskā darba prioritātes 2016./2017. m.g.

  • Prioritātes saistītas ar konkrētu risinājumu meklēšanu metodiskiem jautājumiem un mācību problēmām
  • Kompetenču pieejas ieviešana mācību procesā- labās prakses piemēri
  • Sadarbības turpināšana un veicināšana starp vienas skolas skolotājiem un dažādām skolām
  • Skolotāju profesionālās pilnveides un izaugsmes vajadzību identificēšana
  • Metodiskā darba prioritātes 2015./2016. m.g.

   • Atbalsts skolotāju savstarpējās pieredzes apmaiņai, akcentējot savstarpēji vērotās mācību stundas

    

   Nolikums

   Skatīt šeit (.doc)