Kārtība, kādā tiek licencētas interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmas

2019.gadā izsniegtās licences interešu izglītības programmu realizēšanai Ventspils pilsētā 

1

2015., 2016., 2017., 2018. un 2019.gadā izsniegtās licences interešu izglītības programmu realizēšanai Ventspils pilsētā skatīt ŠEIT