Interešu un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšana Ventspils pilsētā

2020.gada 9.oktobrī stājās spēkā Ventspils pilsētas domes 2020.gada 18.septembra saistošie noteikumi Nr.11 “Interešu un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas kārtība”. Skatīt ŠEIT 

Lai juridiskas un fiziskas personas, kuras nav reģistrētas Izglītības iestāžu reģistrā, Ventspils pilsētā varētu īstenot interešu un pieaugušo neformālās izglītības programmas, tām Noteikumos noteiktajā kārtībā jāsaņem licence.

Lēmumu par licences izsniegšanu vai atteikumu izsniegt, pagarināt tās derīguma termiņu vai anulēt pieņems Ventspils pilsētas domes Interešu un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas komisija (turpmāk – Komisija).

Komisijai adresētie dokumenti iesniedzami Ventspils pilsētas Izglītības pārvaldei (turpmāk – Izglītības pārvalde), Raiņa ielā 10, Ventspilī, LV-3601, saziņai T. 636 01221, [email protected]

Apmeklētāju pieņemšana klātienē no 2020.gada 9.novembra Izglītības pārvaldē uz laiku ir pārtraukta!  Pakalpojumi tiek nodrošināti attālināti vai pēc iepriekšēja pieraksta!

Informāciju par Ventspils pilsētā izsniegtajām licencēm, to īpašniekiem un izglītības programmām skatīt ŠEIT .

Vēršam uzmanību, ka, iesniedzot Valsts ieņēmumu dienestā gada ienākumu deklarāciju, jūs varēsiet atgūt daļu pārmaksātā iedzīvotāju ienākumu nodokļa no tās summas, ko samaksāsiet par interešu un pieaugušo neformālo izglītību, ja izvēlētā izglītības programma ir licencēta.

Licences, kuras izsniegtas līdz 2020.gada 9.oktobrim, ir derīgas līdz tajās norādītā termiņa beigām.

Informāciju par to, kā saņemt licenci, lasīt ŠEIT

VEIDLAPAS