Kārtība, kādā tiek licencētas interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmas

2018.gadā izsniegtās licences interešu izglītības programmu realizēšanai Ventspils pilsētā 

1
2015., 2016., 2017. un 2018.gadā izsniegtās licences interešu izglītības programmu realizēšanai Ventspils pilsētā skatīt ŠEIT