2020. gadā izsniegtās licences interešu izglītības programmu realizēšanai Ventspils pilsētā  

LIC_mājaslapā_21.01.20.

2015., 2016., 2017., 2018. un 2019. gadā izsniegtās licences interešu izglītības programmu realizēšanai Ventspils pilsētā skatīt ŠEIT

Kārtība, kādā tiek licencētas interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmas