Bērnu tiesību aizsardzība

Ikdienā ar jautājumiem, kas saistīti ar bērnu tiesību aizsardzību izglītības iestādē nodarbojas iestādes administrācija, pedagogi, sociālie pedagogi un psihologi.

Savukārt Izglītības pārvalde sniedz konsultatīvu palīdzību bērnu tiesību aizsardzības jautājumos, īsteno un uzrauga likumu un normatīvo aktu ievērošanu bērnu tiesību aizsardzības jomā pašvaldības izglītības iestādēs.

Pamatpienākumi

  • pārstāv nepilngadīgo dažādās tiesībsargājošās institūcijās;
  • bērnu konfliktu situāciju izskatīšana, obligātās izglītības apguves problēmu risināšana;
  • veic un koordinē skolēnu neattaisnoto stundu kavējumu uzskaiti, to iemeslu izpēti un analīzi, darbu ar skolēniem un viņu ģimenēm, kuri sistemātiski neapmeklē skolu;
  • veic starpinstitucionālo sadarbību bērnu tiesību aizsardzības jautājumos;
  • sadarbībā ar pašvaldības iestādēm, valsts iestādēm un sabiedriskajām organizācijām izstrādā un realizē bērnu tiesību aizsardzības programmu;
  • veic apmeklētāju pieņemšanu, izskata sūdzības bērnu tiesību aizsardzības jautājumos un atbild uz tām.

Kur vērsties?

Speciāliste bērnu tiesību aizsardzības jautājumos pieņem apmeklētājus Raiņa ielā 10, Ventspilī, 17. Kabinetā (3.stāvs):

  • Pirmdienās no plkst. 15.00 līdz 17.00
  • Ceturtdienās no plkst. 10.00 līdz 12.00.

Lūgums iepriekš sazināties ar speciālisti bērnu tiesību aizsardzības jautājumos, zvanot pa tālr.63601228, lai norunātu tikšanās datumu un laiku.

Noderīgi tālruņa Nr.:
Uzticības tālrunis – 116111
Ventspils pašvaldības policija – 28680808, 636 80808
Ventspils Sociālais dienests (Atbalsta nodaļa ģimenēm ar bērniem) – 63663002
Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija – 65422336

Noderīgas saites:
Bērnu tiesību aizsardzības likums
Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija
Palīgs vecākiem
Bērnu drošības izglītības iestādēs tiesiskais regulējums
Dienas centri bērniem un pusaudžiem Ventspilī
Krīzes centrs “Paspārne”
Bērna tiesības un pienākumi
Bērnu drošība internetā