Bērnu tiesību aizsardzība

Ikdienā ar jautājumiem, kas saistīti ar bērnu tiesību aizsardzību izglītības iestādē nodarbojas iestādes administrācija, pedagogi, sociālie pedagogi un psihologi. Savukārt Izglītības pārvalde sniedz konsultatīvu palīdzību bērnu tiesību aizsardzības jautājumos, īsteno un uzrauga likumu un normatīvo aktu ievērošanu bērnu tiesību aizsardzības jomā pašvaldības izglītības iestādēs.

Pamatpienākumi

  • Pārstāvēt nepilngadīgo dažādās tiesībsargājošās institūcijās.
  • Izskatīt bērnu konfliktu situācijas, risināt obligātās izglītības apguves problēmas.
  • Veikt un koordinēt skolēnu neattaisnoto stundu kavējumu uzskaiti, to iemeslu izpēti un analīzi, darbu ar skolēniem, kuri sistemātiski neapmeklē skolu, kā arī ar viņu ģimenēm.
  • Veikt starpinstitucionālu sadarbību bērnu tiesību aizsardzības jautājumos.
  • Sadarbībā ar pašvaldības iestādēm, valsts iestādēm un sabiedriskajām organizācijām izstrādāt un realizēt bērnu tiesību aizsardzības programmu.
  • Veikt apmeklētāju pieņemšanu, izskatīt sūdzības bērnu tiesību aizsardzības jautājumos un atbildēt uz tām.

Kur vērsties?

Speciāliste bērnu tiesību aizsardzības jautājumos pieņem apmeklētājus Ventspils Izglītības pārvaldē, Raiņa ielā 10, Ventspilī:

  • Pirmdienās no plkst. 15.00 līdz 17.00;
  • Ceturtdienās no plkst. 10.00 līdz 12.00.

Lūgums iepriekš sazināties ar speciālisti bērnu tiesību aizsardzības jautājumos Daci Kronbergu, zvanot pa tālr. 63601228, lai norunātu precīzu tikšanās datumu un laiku.

Noderīga kontaktinformācija:
Uzticības tālrunis – 116111
Ventspils pašvaldības policija – 28680808, 636 80808
Ventspils Sociālais dienests (Atbalsta nodaļa ģimenēm ar bērniem) – 63663002
Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija – 65422336

Noderīgas saites:
Bērnu tiesību aizsardzības likums
Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija
Palīgs vecākiem
Bērnu drošības izglītības iestādēs tiesiskais regulējums
Dienas centri bērniem un pusaudžiem Ventspilī
Krīzes centrs “Paspārne”
Bērna tiesības un pienākumi
Bērnu drošība internetā