„Mans bērns ir zieds, kas aug uz sauli. Saulespuķe – puķe, kas zied saulē, puķe, kas līdzīga saulei – silta, spoža, netverami liela un bezgala mīļa.

Ir reizes, kad mana mazā saulespuķe nodūrusi galvu, stāv apmulsusi citu puķu vidū, ir reizes, kad viņu grūti noturēt rāmu man pie rokas, jo visa pasaules enerģija mutuļo ikvienā viņas lapiņā. Ir reizes, kad lēnām, pavisam lēnām, varam paspert nākamo soli, bet reizēm tai gribas izskriet līdzi katrai bitei, katrai spārei ziedu pļavā. Grūti noturēt, kad saku: „Pabeigsi un tad!” Šķiet, ka nedzird, kad mācu, ka vispirms – to, pēc tam – to un tikai pašās beigās punkts. Un tad, kad saku to jau simto reizi, samulstu es, tad noduru galvu un tā stāvu citu puķu vidū. Kā lai mana mazā saule izaug?

Jo es taču zinu, ka bez saules nevar ne izaugt, ne ziedēt. Viens pats nevar smago galvu atkal pacelt. Citam vajadzīgs spēcinošs lietus, citam – silta vēja pieskāriens, kādam varbūt tikai viena rasas lāse. Vajag kādu, kas dod veldzi, kas palīdz atkal vērties saulē, kas palīdz augt un audzināt.

Es un tu, mēs neesam vieni šajā pasaulē, es zinu, ka kāds var palīdzēt, lai mans zieds, lai mana saulespuķe augtu un brīnumaini ziedētu. Es ticu saulei, es ticu savai saulespuķei!”*

*avots Latvijas Universitātes speciālās izglītības laboratorija

 

Ventspils pilsētas pedagoģiski medicīniskā komisija sniedz  pakalpojumus Ventspils pilsētas administratīvajā teritorijā dzīvojošajiem izglītojamiem un viņu vecākiem (aizbildņiem, bāriņtiesai, ja bērns ir ievietots audžuģimenē).

Komisija pamatojoties uz iesniegtajiem pedagoģiski psiholoģiskās un medicīniskās izpētes materiāliem, sniedz atzinumu par izglītojamajam atbilstošāko izglītības programmu:

  • pirmsskolas izglītības programmu vai speciālo pirmsskolas izglītības programmu;
  • speciālās pamatizglītības programmu izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem, valodas traucējumiem, garīgās veselības traucējumiem, garīgās attīstības traucējumiem, smagiem garīgās attīstības vai vairākiem smagiem attīstības traucējumiem no 1. līdz 4.klasei;
  • vispārējās pamatizglītības programmu no 1. līdz 4.klasei;
  • ja nepieciešams, izvērtē pašvaldības administratīvajā teritorijā dzīvojoša izglītojamā iespējas turpināt izglītību atbilstoši vispārējās pamatizglītības programmai, ja attiecīgais izglītojamais izglītojas atbilstoši speciālās pamatizglītības programmai.

Pamatojoties uz ģimenes ārsta vai ārstu komisijas atzinumu un izvērtējot izglītojamā spējas, sniedz atzinumu par pašvaldības administratīvajā teritorijā dzīvojoša ilgstoši slimojoša izglītojamā izglītošanās nepieciešamību dzīvesvietā no 1. līdz 12.klasei.