Vadītāja
Ineta Tamane, tālr.: 636 01222
e-pasts: ineta.tamane@ventspils.lv

Vadītāja vietnieks
Oskars Tērvids, tālr.: 636 01223,
e-pasts: oskars.tervids@ventspils.lv

Vadītāja vietniece
Inguna Rudēvica, tālr.: 636 01240,
e-pasts: inguna.rudevica@ventspils.lv

Metodiskā dienesta vadītāja
Inga Pāvula, tālr: 29462883
e-pasts: inga.pavula@ventspils.lv

Jauniešu mājas vadītājs
Kristians Jacevičs, tālr.: 20238456
e-pasts: kristians.jacevics@ventspils.lv

Sekretāre
Inguna Akmeņkalne, tālr.: 636 01221,
e-pasts: vip@ventspils.lv

Sabiedrisko attiecību speciāliste
Elīna Klauze, tālr.: 636 01257,
e-pasts: elina.klauze@ventspils.lv

Izglītības metodiķis
Juris Šauriņš, tālr. 636 01226
e-pasts: juris.saurins@ventspils.lv

Skolu metodiķe
Inese Vītola, tālr. 636 01224
e-pasts: inese.vitola@ventspils.lv

Pirmsskolas metodiķe (Bērna reģistrēšana rindā pirmsskolas izglītības iestādē)
Sandra Gūtmane, tālr.: 636 01225,
e-pasts: sandra.gutmane@ventspils.lv

Pieņemšanas laiki bērnu reģistrācijai bērnudārzos:
Pirmdienās no plkst. 14.00 līdz 18.00
Ceturtdienās no plkst. 8.00 līdz 11.00
Vecākus ar bērnu ratiņiem aicinām vērsties 1. stāvā pie klientu apkalpošanas speciālista!

Projektu vadītāja
Sandra Rožkalne, tālr.: 636 01 269
e-pasts: sandra.rozkalne@ventspils.lv

Speciāliste bērnu tiesību aizsardzības jautājumos/juriste
Egija Kūla, tālr.: 63601228
e-pasts: egija.kula@ventspils.lv

Būvinženieris
Ilmārs Geige, tālr.: 636 01229, 25749341
e-pasts: ilmars.geige@ventspils.lv

Galvenā grāmatvede
Diana Romane, tālr.: 636 01230,
e-pasts: diana.romane@ventspils.lv

Galvenās grāmatvedes vietniece
Jūlija Giņko, tālr.: 636 01231,
e-pasts: jūlija.ginko@ventspils.lv

Budžeta ekonomiste
Ginta Dundure, tālr.: 636 01232,
e-pasts: ginta.dundure@ventspils.lv

Ekonomiste
Kristīne Braune, tālr.: 636 01233,
e-pasts: kristine.braune@ventspils.lv

Algu grāmatvede
Ineta Rozentāle, tālr.: 636 01235,
e-pasts: ineta.rozentale@ventspils.lv

Algu grāmatvede
Lāsma Korate, tālr.: 636 01235,
e-pasts: lasma.korate@ventspils.lv

Grāmatvede
Marianna Oļenceviča, tālr.: 636 01262,
e-pasts: mariana.olencevica@ventspils.lv

Grāmatvede – revidente
Inese Bajāre, tālr.: 63601234,
inese.bajare@ventspils.lv

Grāmatvede
Dzintra Leinerte-Neilande, tālr.: 636 01236,
e-pasts: dzintra.leinerte@ventspils.lv

Grāmatvede
Agnese Titajeva, tālr.: 636 01236,
e-pasts: agnese.titajeva@ventspils.lv

Grāmatvede – kasiere (Vecāku norēķini par bērnu uzturēšanos pirmsskolas izglītības iestādēs)
Jana Stepanova, tālr.: 636 01237,
e-pasts: jana.stepanova@ventspils.lv

Grāmatvedības uzskaitvede
Elīna Priedīte, tālr.: 636 01238
e-pasts: elina.priedite@ventspils.lv

Sagādes daļas vadītāja (Autotransporta iznomāšana)
Velta Rītele, tālr.: 636 01238, 25749340
e-pasts: velta.ritele@ventspils.lv

Grāmatu fonda metodiķe
Lāsma Rutkovska, tālr.: 636 01239,
e-pasts: lasma.rutkovska@ventspils.lv

Finanšu ekonomiste (Vecāku norēķini par bērnu uzturēšanos pirmsskolas izglītības iestādēs)
Linda Naudiņa, tālr.: 636 01265,
e-pasts: linda.naudina@ventspils.lv

Personāla inspektore/grāmatvede
Sanita Sniedze, tālr.: 636 01268,
e-pasts: sanita.sniedze@ventspils.lv

Darba aizsardzības speciāliste
Janita Apermane, tālr.: 636 01227,
e-pasts: janita.apermane@ventspils.lv

Skolu ārsts
Gundars Kuklis, tālr.: 26527893,
e-pasts: gundarsk@inbox.lv

Adrese:
Raiņa iela 10, 2.stāvs, Ventspils, LV 3601

Darba laiks:
Pirmdienās no plkst. 8.00 līdz 18.00
Otrdienās no plkst. 8.00 līdz 17.00
Trešdienās no plkst. 8.00 līdz 17.00
Ceturtdienās no plkst. 8.00 līdz 17.00
Piektdienās no plkst. 8.00 līdz 16.00

Twitter: @Izgl_Parvalde

Facebook: @VentspilsIP