Kontakti

Vadītāja
Ineta Tamane, tālr.: 636 01222,
e-pasts: [email protected]


Izglītības jautājumu nodaļa:

Vadītājas vietniece izglītības jautājumos
Inguna Rudēvica, tālr.: 636 01240,
e-pasts: [email protected]

Izglītības metodiķis
Juris Šauriņš, tālr. 636 01226,
e-pasts: [email protected]

Pirmsskolas metodiķe (Bērna reģistrēšana rindā pirmsskolas izglītības iestādē)
Sandra Gūtmane, tālr.: 636 01225,
e-pasts: [email protected]

Pieņemšanas laiki bērnu reģistrācijai bērnudārzos:
Pirmdienās no plkst. 14.00 līdz 18.00
Ceturtdienās no plkst. 8.00 līdz 11.00
Vecākus ar bērnu ratiņiem aicinām vērsties 1. stāvā pie klientu apkalpošanas speciālista!

Skolu metodiķe
Inese Vītola, tālr. 636 01224,
e-pasts: [email protected]

Grāmatu fonda metodiķe
Lāsma Rutkovska, tālr.: 636 01239,
e-pasts: [email protected]

Skolu ārsts
Gundars Kuklis, tālr.: 26527893,
e-pasts: [email protected]


Saimniecisko jautājumu nodaļa:

Vadītājas vietnieks saimnieciskajos jautājumos
Oskars Tērvids, tālr.: 636 01223,
e-pasts: [email protected]

Projektu vadītāja
Sandra Rožkalne, tālr.: 636 01 269,
e-pasts: [email protected]

Darba aizsardzības speciāliste
Janita Apermane, tālr.: 636 01227,
e-pasts: [email protected]

Ēku un apsaimniekojamās teritorijas pārzinis
Gatis Meiris, tālr.: 636 01229, 25749341,
e-pasts: [email protected]

Saimniecības pārzinis
Andis Dūdiņš, tālr.: 636 01238, 25749340,
e-pasts: [email protected]


Administratīvā nodaļa:

Administratīvās nodaļas vadītāja, personāla speciāliste
Ilva Jansone, tālr.: 636 01221,
e-pasts: [email protected]

Lietvedības sekretāre
Inguna Akmeņkalne, tālr.: 636 01221,
e-pasts: [email protected]

Sabiedrisko attiecību speciāliste
Ance Putniņa, tālr.: 636 01257,
e-pasts: [email protected]


Finanšu un grāmatvedības nodaļa:

Galvenā grāmatvede
Diana Romane, tālr.: 636 01230,
e-pasts: [email protected]

Galvenās grāmatvedes vietniece
Jūlija Giņko, tālr.: 636 01231,
e-pasts: jū[email protected]

Budžeta ekonomiste
Ginta Dundure, tālr.: 636 01232,
e-pasts: [email protected]

Ekonomiste
Oksana Stefaņuka, tālr.: 636 01233,
e-pasts: [email protected]

Grāmatvede – revidente
Inese Bajāre, tālr.: 63601234,
[email protected]

Algu grāmatvede
Ineta Rozentāle, tālr.: 636 01235,
e-pasts: [email protected]

Algu grāmatvede
Lāsma Korate, tālr.: 636 01235,
e-pasts: [email protected]

Grāmatvede
Mariana Lukjana, tālr.: 636 01262,
e-pasts: [email protected]

Grāmatvede
Dzintra Leinerte-Neilande, tālr.: 636 01236,
e-pasts: [email protected]

Grāmatvede
Agnese Titajeva, tālr.: 636 01236,
e-pasts: [email protected]

Grāmatvede, projekta vadītāja
Sanita Sniedze, tālr.: 636 01268,
e-pasts: [email protected]

Grāmatvedības uzskaitvede
Irina Garaņina, tālr.: 636 01238,
e-pasts: [email protected]

Grāmatvede – kasiere (Vecāku norēķini par bērnu uzturēšanos pirmsskolas izglītības iestādēs)
Jana Stepanova, tālr.: 636 01237,
e-pasts: [email protected]

Finanšu ekonomiste (Vecāku norēķini par bērnu uzturēšanos pirmsskolas izglītības iestādēs)
Linda Naudiņa, tālr.: 636 01265,
e-pasts: [email protected]s.lv


Jauniešu māja:

Jauniešu mājas vadītājs
Kristians Jacevičs, tālr.: 20238456,
e-pasts: [email protected]

Adrese

Raiņa iela 10 (2.stāvs), Ventspils, LV-3601
Tālr.: +371 63601221
E-pasts: [email protected]

Pirmdienās  8:00 – 18:00
Otrdienās  8:00 – 17:00
Trešdienās  8:00 – 17:00
Ceturtdienās  8:00 – 17:00
Piektdienās  8:00 – 16:00
Sestdienās un svētdienās – slēgts

Pārtraukums 12:00 – 13:00

Twitter.com lapa: @Izgl_Parvalde
Facebook.com lapa: @VentspilsIP