Vadītāja
Ineta Tamane, tālr.: 636 01222
e-pasts: [email protected]

Vadītāja vietnieks
Oskars Tērvids, tālr.: 636 01223,
e-pasts: [email protected]

Vadītāja vietniece
Inguna Rudēvica, tālr.: 636 01240,
e-pasts: [email protected]

Metodiskā dienesta vadītāja
Inga Pāvula, tālr: 29462883
e-pasts: [email protected]

Jauniešu mājas vadītājs
Kristians Jacevičs, tālr.: 20238456
e-pasts: [email protected]

Sekretāre
Inguna Akmeņkalne, tālr.: 636 01221,
e-pasts: [email protected]

Sabiedrisko attiecību speciāliste
Elīna Ērkšķe, tālr.: 636 01257,
e-pasts: [email protected]

Izglītības metodiķis
Juris Šauriņš, tālr. 636 01226
e-pasts: [email protected]

Skolu metodiķe
Inese Vītola, tālr. 636 01224
e-pasts: [email protected]

Pirmsskolas metodiķe (Bērna reģistrēšana rindā pirmsskolas izglītības iestādē)
Sandra Gūtmane, tālr.: 636 01225,
e-pasts: [email protected]

Pieņemšanas laiki bērnu reģistrācijai bērnudārzos:
Pirmdienās no plkst. 14.00 līdz 18.00
Ceturtdienās no plkst. 8.00 līdz 11.00
Vecākus ar bērnu ratiņiem aicinām vērsties 1. stāvā pie klientu apkalpošanas speciālista!

Projektu vadītāja
Sandra Rožkalne, tālr.: 636 01 269
e-pasts: [email protected]

Speciāliste bērnu tiesību aizsardzības jautājumos/juriste
Egija Kūla, tālr.: 63601228
e-pasts: [email protected]

Būvinženieris
Ilmārs Geige, tālr.: 636 01229, 25749341
e-pasts: [email protected]

Galvenā grāmatvede
Diana Romane, tālr.: 636 01230,
e-pasts: [email protected]

Galvenās grāmatvedes vietniece
Jūlija Giņko, tālr.: 636 01231,
e-pasts: jū[email protected]

Budžeta ekonomiste
Ginta Dundure, tālr.: 636 01232,
e-pasts: [email protected]

Ekonomiste
Kristīne Braune, tālr.: 636 01233,
e-pasts: [email protected]

Algu grāmatvede
Ineta Rozentāle, tālr.: 636 01235,
e-pasts: [email protected]

Algu grāmatvede
Lāsma Korate, tālr.: 636 01235,
e-pasts: [email protected]

Grāmatvede
Mariana Lukjana, tālr.: 636 01262,
e-pasts: [email protected]

Grāmatvede – revidente
Inese Bajāre, tālr.: 63601234,
[email protected]

Grāmatvede
Dzintra Leinerte-Neilande, tālr.: 636 01236,
e-pasts: [email protected]

Grāmatvede
Agnese Titajeva, tālr.: 636 01236,
e-pasts: [email protected]

Grāmatvede – kasiere (Vecāku norēķini par bērnu uzturēšanos pirmsskolas izglītības iestādēs)
Jana Stepanova, tālr.: 636 01237,
e-pasts: [email protected]

Grāmatvedības uzskaitvede
Elīna Priedīte, tālr.: 636 01238
e-pasts: [email protected]

Sagādes daļas vadītāja (Autotransporta iznomāšana)
Velta Rītele, tālr.: 636 01238, 25749340
e-pasts: [email protected]

Grāmatu fonda metodiķe
Lāsma Rutkovska, tālr.: 636 01239,
e-pasts: [email protected]

Finanšu ekonomiste (Vecāku norēķini par bērnu uzturēšanos pirmsskolas izglītības iestādēs)
Linda Naudiņa, tālr.: 636 01265,
e-pasts: [email protected]

Personāla inspektore/grāmatvede
Sanita Sniedze, tālr.: 636 01268,
e-pasts: [email protected]

Darba aizsardzības speciāliste
Janita Apermane, tālr.: 636 01227,
e-pasts: [email protected]

Skolu ārsts
Gundars Kuklis, tālr.: 26527893,
e-pasts: [email protected]

Adrese:
Raiņa iela 10, 2.stāvs, Ventspils, LV 3601

Darba laiks:
Pirmdienās no plkst. 8.00 līdz 18.00
Otrdienās no plkst. 8.00 līdz 17.00
Trešdienās no plkst. 8.00 līdz 17.00
Ceturtdienās no plkst. 8.00 līdz 17.00
Piektdienās no plkst. 8.00 līdz 16.00

Twitter: @Izgl_Parvalde

Facebook: @VentspilsIP