Ventspils Izglītības pārvalde

Ventspils Izglītības pārvalde rūpējas par kvalitatīvu pirmsskolas, vispārējo, interešu un profesionālās ievirzes izglītību un tās attīstību Ventspilī.

Ventspils Izglītības pārvaldei ir šādas funkcijas:

  • nodrošināt pašvaldības teritorijā dzīvojošiem bērniem un jauniešiem iespēju iegūt pirmsskolas izglītību, pamatizglītību un vidējo izglītību;
  • nodrošināt izglītības satura un programmu kvalitatīvu īstenošanu izglītības iestādēs;
  • sekmēt profesionālās ievirzes, interešu izglītības, karjeras un pieaugušo neformālās izglītības pieejamību;
  • organizēt efektīvu Izglītības pārvaldes un tās padotībā esošo iestāžu finanšu vadību, finanšu resursu piesaisti un racionālu izmantošanu;
  • nodrošināt izglītības iestāžu ēku, teritorijas, telpu, iekārtu un mācību materiālās bāzes efektīvu izmantošanu;
  • sniegt kvalitatīvu administratīvo atbalstu Izglītības pārvaldes padotībā esošajām iestādēm.

Kontakti

Adrese: Raiņa iela 10 (2.stāvs), Ventspils, LV-3601
Tālr.: +371 63601221
E-pasts: [email protected]

Pirmdienās  8:00 – 18:00
Otrdienās  8:00 – 17:00
Trešdienās  8:00 – 17:00
Ceturtdienās  8:00 – 17:00
Piektdienās  8:00 – 16:00

Pārtraukums 12:00 – 13:00