Ventspils Izglītības pārvalde

Darbības virzieni

  • Īsteno Ventspils pilsētas domes lēmumus izglītības jomā.
  • Plāno izglītības attīstību pilsētā.
  • Veic iedzīvotāju prasību izpēti izglītības jomā.
  • Savas kompetences ietvaros izdara nepieciešamās izmaiņas mācību un audzināšanas iestāžu tīklā, iesniedz priekšlikumus Ventspils pilsētas domei par to izvietojumu, dibināšanu, reorganizēšanu un slēgšanu, saskaņojot ar Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministriju
  • Nodrošina Izglītības pārvaldei pakļauto iestāžu darbību, risina to remontu un materiāli tehniskās apgādes jautājumus.

Sniegtie pakalpojumi

  • Autotransporta iznomāšana
  • Bērnu tiesības
  • Pašvaldību savstarpējie norēķini
  • Mācību telpu un aktu zāles noma

Kontakti

Adrese: Raiņa iela 10 (2.stāvs), Ventspils, LV-3601
Tālr.: +371 63601221
Fakss: +371 63601220
E-pasts: vip@ventspils.lv

Pirmdienās  8:00 – 18:00
Otrdienās  8:00 – 17:00
Trešdienās  8:00 – 17:00
Ceturtdienās  8:00 – 17:00
Piektdienās  8:00 – 16:00

Pārtraukums 12:00 – 13:00