Ventspils Izglītības pārvalde

Ventspils Izglītības pārvalde rūpējas par kvalitatīvu pirmsskolas, vispārējo, interešu un profesionālās ievirzes izglītību un tās attīstību Ventspilī.

Darbības virzieni

  • Īsteno Ventspils pilsētas domes lēmumus izglītības jomā.
  • Plāno izglītības attīstību pilsētā.
  • Veic iedzīvotāju prasību izpēti izglītības jomā.
  • Savas kompetences ietvaros izdara nepieciešamās izmaiņas mācību un audzināšanas iestāžu tīklā, iesniedz priekšlikumus Ventspils pilsētas domei par to izvietojumu, dibināšanu, reorganizēšanu un slēgšanu, saskaņojot ar Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministriju
  • Nodrošina Izglītības pārvaldei pakļauto iestāžu darbību, risina to remontu un materiāli tehniskās apgādes jautājumus.

Kontakti

Adrese: Raiņa iela 10 (2.stāvs), Ventspils, LV-3601
Tālr.: +371 63601221
E-pasts: [email protected]

Pirmdienās  8:00 – 18:00
Otrdienās  8:00 – 17:00
Trešdienās  8:00 – 17:00
Ceturtdienās  8:00 – 17:00
Piektdienās  8:00 – 16:00

Pārtraukums 12:00 – 13:00