Izsludināts stipendiju pretendentu atlases konkurss

janvāris 26th, 2022|Comments Off on Izsludināts stipendiju pretendentu atlases konkurss

Līdz 2022. gada 18. februārim aicinām pedagoģiskajās izglītības programmās studējošos iesniegt pieteikumus Ventspils valstspilsētas pašvaldības stipendijas pretendentu atlases konkursā. Konkursa kārtībā piešķirs stipendijas tiem studentiem, kuri studē par matemātikas, fizikas, sociālo zinību un vēstures vai par latviešu valodas un literatūras skolotājiem, kā arī pēc studiju beigšanas atbilstoši iegūtajai specialitātei stipendiju saņēmēji piekrīt strādāt vienā vai vairākās Ventspils valstspilsētas pašvaldības izglītības iestādēs [...]

Nosaka atbalstāmās pedagoģisko studiju programmas stipendiju piešķiršanai

janvāris 23rd, 2022|Comments Off on Nosaka atbalstāmās pedagoģisko studiju programmas stipendiju piešķiršanai

Ceturtdien, 20. janvārī, Ventspils valstspilsētas pašvaldības dome noteica atbalstāmās pedagoģisko studiju programmas Ventspils valstspilsētas pašvaldības stipendiju piešķiršanai. Konkursa kārtībā piešķirs stipendijas tiem studentiem, kuri studē par matemātikas, fizikas, sociālo zinību un vēstures vai par latviešu valodas un literatūras skolotājiem. Atbilstoši pašvaldības saistošajiem noteikumiem paredzēts, ka stipendija mēnesī būs 50 procentu apmērā no valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas stipendijas piešķiršanas brīdī [...]

Darbu sākusi Jaunatnes lietu komisija

janvāris 23rd, 2022|Comments Off on Darbu sākusi Jaunatnes lietu komisija

Piektdien, 21. janvārī, uz pirmo sanāksmi pulcējās Ventspils valstspilsētas pašvaldības Jaunatnes lietu komisija, ievēlot gan komisijas vadību, gan jau līdzdarbojoties ar jaunatnes jomu saistītu lēmumu pieņemšanā. Komisijas personālsastāvu Ventspils valstspilsētas pašvaldības dome apstiprināja 2021. gada nogalē. Jaunatnes lietu komisijas mērķis ir veicināt pašvaldības darba ar jaunatni plānošanu un īstenošanu, lai uzlabotu jauniešu dzīves kvalitāti, kā arī veicināt jauniešu līdzdalību lēmumu pieņemšanā. [...]

Ventspils skolēnu pašpārvaldes noslēgušas labbūtības projektus

janvāris 13th, 2022|Comments Off on Ventspils skolēnu pašpārvaldes noslēgušas labbūtības projektus

Vairāku Ventspils skolu pašpārvaldes 2021. gada nogalē veiksmīgi īstenojušas jauniešu iniciatīvas projektus “Labbūtības ceļakarte skolā”. Labbūtības projektu mērķis bija sniegt atbalstu skolēnu pašpārvalžu iniciatīvām un īstenot tās skolas vidē. Ventspils 4. vidusskolā, Ventspils 2. vidusskolā un Ventspils 1. pamatskolā notika izglītojošas nodarbības ar lektoriem un psihologiem, iepazīstot tēmas par cīņu ar stresu, par stresa ietekmi uz jaunieša mentālo veselību, kā uzlabot [...]

Direktora vietnieka vakance sporta skolā “Spars”

janvāris 11th, 2022|Comments Off on Direktora vietnieka vakance sporta skolā “Spars”

Ventspils Sporta skola “Spars” (reģistrācijas Nr. 40900005876) izsludina konkursu uz vakanto DIREKTORA VIETNIEKA IZGLĪTĪBAS JOMĀ amatu (darba līgums uz nenoteiktu laiku). Prasības pretendentiem: izglītība atbilstoši Ministru kabineta noteikumu Nr.569 “Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kārtību” 13.punktam;darba pieredze izglītības vadības darbā; vismaz trīs gadu pedagoģiskā darba pieredze izglītības iestādē;zināšanas profesionālās ievirzes sporta izglītības satura un [...]

Skolas mācību gada 2. semestri atsāks klātienē

janvāris 4th, 2022|Comments Off on Skolas mācību gada 2. semestri atsāks klātienē

Valstī turpinoties ārkārtas situācijai, Ventspils vispārizglītojošajās izglītības iestādēs trešdien, 5. janvārī, klātienē atsāksies mācību gada 2. semestris. Izglītības un zinātnes ministrija un Veselības ministrija ir mainījusi Covid-19 testēšanas kārtību janvārī, lai nodrošinātu epidemioloģiski drošu izglītības procesa īstenošanu klātienē. Pirms atgriešanās skolā Covid-19 testēšana jāveic visiem. Otrdienas, 4. janvāra, vakarā mājās Covid-19 paštests jāveic pilnīgi visiem 1. – 12. klašu skolēniem. Testēšanas [...]

Apstiprināta rīcības programma kompetenču attīstīšanas pieejas ieviešanas atbalstam

decembris 23rd, 2021|Comments Off on Apstiprināta rīcības programma kompetenču attīstīšanas pieejas ieviešanas atbalstam

Ceturtdien, 23. decembrī, Ventspils valstspilsētas pašvaldības dome nolēma apstiprināt rīcības programmu 2022. - 2024. gadam kompetenču (lietpratības) attīstīšanas pieejas ieviešanas atbalstam un monitoringam Ventspils valstspilsētas pašvaldības dibinātajās izglītības iestādēs. Ventspils valstspilsētas pašvaldības dibinātajās izglītības iestādēs ir nepieciešams turpināt darbu pie pedagogu profesionālās pilnveides paaugstināšanas, kas ietver un turpina citādu pieeju mācību procesam, jaunu metožu un tehnoloģiju apguvi un izmantošanu. Šāda rīcības [...]

PII “Varavīksne” ziedojums Ventspils 2. pamatskolai

decembris 22nd, 2021|Comments Off on PII “Varavīksne” ziedojums Ventspils 2. pamatskolai

Ventspils 2.pamatskolā šobrīd mācās 18 skolēni ar vidēji smagiem un smagiem garīgās attīstības traucējumiem. Mācību process šiem skolēniem norit pēc individuālā plāna, ņemot vērā katra bērna spējas un veselības stāvokli. Mācību līdzekļi un didaktiskie materiāli tiek pielāgoti katra bērna vajadzībām. Šiem skolēniem ir svarīgi izmantot daudzveidīgas mācību metodes. Lai izraisītu interesi skolēnos, izmanto rotaļu elementus, veido praktisku darbošanās vidi. Priekšnoteikums, bez [...]

Noslēgusies labdarības akcija “Balto zvaigžņu raksti”

decembris 22nd, 2021|Comments Off on Noslēgusies labdarības akcija “Balto zvaigžņu raksti”

Laikā pirms Ziemassvētkiem, kad Visuma ceļš baltām zvaigžņu dzirkstelēm kaisīts un miers ienāk pasaulē caur klusas snigšanas vārtiem, mēs esam radījuši patiesus sirds svētkus vairāk kā 250 Latvijas Sarkanā Krusta Sociālās aprūpes centros “Landze” un “Krustceles”, Sociālā aprūpes namā “Selga” un garīgās veselības aprūpes namā “Gudenieki” mītošajiem ļaudīm – tiem, kam Saulgriežu rīts ausīs klusāk un vientuļāk. Ir piedzīvoti mirkļi, kas [...]

Hakatonā «Young Climathon» skolēni piedāvā radošas idejas vides problēmu risināšanai

decembris 17th, 2021|Comments Off on Hakatonā «Young Climathon» skolēni piedāvā radošas idejas vides problēmu risināšanai

Ventspils Pārventas pamatskolas skolēnu komanda ,,Dullie ventiņi” kā vienīgie Kurzemes pārstāvji piedalījās hakatonā "Young Climathon". Hakatonā piedalījās 14 komandas no visas Latvijas un to rīkoja Rīgas Tehniskā universitāte sadarbībā ar Vides Izglītības fondu, lai attīstītu skolēnos sociālās un uzņēmējdarbības prasmes, kā arī mudinātu Latvijas jauniešus pievērsties vides jautājumiem. Komandu uzdevums bija izstrādāt kādu jaunu, inovatīvu ideju, kā sasniegt izcilu atkritumu šķirošanu. [...]

Aktualizēts Jaunatnes lietu komisijas nolikums

decembris 13th, 2021|Comments Off on Aktualizēts Jaunatnes lietu komisijas nolikums

Ceturtdien, 9. decembrī, Ventspils valstspilsētas pašvaldības dome apstiprināja Jaunatnes lietu komisijas nolikumu. Ventspils valstspilsētas pašvaldības Jaunatnes lietu komisijas nolikums izstrādāts jaunā redakcijā, aizstājot 2013.gadā pieņemto komisijas nolikumu un nosaka komisijas izveidošanas kārtību, struktūru, kompetenci un tās darba organizāciju. Jaunatnes lietu komisijas mērķis ir veicināt pašvaldības darba ar jaunatni plānošanu un īstenošanu, lai uzlabotu jauniešu dzīves kvalitāti, kā arī veicināt jauniešu līdzdalību [...]

Apstiprina aktualizētu Izglītības komisijas nolikumu

decembris 13th, 2021|Comments Off on Apstiprina aktualizētu Izglītības komisijas nolikumu

Ceturtdien, 9. decembrī, Ventspils valstspilsētas pašvaldības dome apstiprināja Izglītības komisijas nolikumu. Ventspils valstspilsētas pašvaldības Izglītības komisijas nolikums izstrādāts jaunā redakcijā, aizstājot 2006.gadā pieņemto komisijas nolikumu, un nosaka komisijas izveidošanas kārtību, struktūru, kompetenci un tās darba organizāciju. Izglītības komisijas mērķis ir veicināt sabiedrības iesaisti izglītības jautājumu risināšanā un tās kompetencē ir izskatīt jautājumus par pašvaldības un citu izglītības iestāžu veikto izglītības pakalpojumu [...]

Ventspils jaunieši piedalīsies virtuālā mācību uzņēmumu gadatirgū

decembris 5th, 2021|Comments Off on Ventspils jaunieši piedalīsies virtuālā mācību uzņēmumu gadatirgū

No 9. līdz 14.decembrim norisināsies ikgadējais Vislatvijas skolēnu mācību uzņēmumu pasākums “CITS BAZĀRS”. Tajā vairāk nekā 270 mācību uzņēmumi no visas Latvijas rādīs interesentiem un žūrijai pašu ražotas preces, kā arī piedāvās tās iegādāties. Līdz ar pulcēšanās ierobežojumiem šogad “CITS BAZĀRS” notiek tiešsaistē. Vietnē JALATVIA.LV skolēnu mācību uzņēmumi (SMU) no visas Latvijas publicēs pašu radītās preces un pakalpojumus, savukārt lapas apmeklētāji [...]

Paplašina iespējas bērniem piedalīties interešu izglītības nodarbībās un nometnēs

decembris 1st, 2021|Comments Off on Paplašina iespējas bērniem piedalīties interešu izglītības nodarbībās un nometnēs

Avots: Izglītības un zinātnes ministrija Izglītības un zinātnes ministrija pilnveidojusi  interešu izglītības, profesionālās ievirzes izglītības programmu un nometņu norises kārtību drošā vidē. Turpmāk bērni līdz 12 gadu vecumam ar skolā veikto rutīnas skrīninga testu varēs klātienē piedalīties interešu un profesionālās ievirzes izglītības programmu apguvē, atļauta būs arī nometņu organizēšana.  To paredz ministrijas sagatavotie grozījumi Ministru kabineta rīkojumā “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu”, kas 2021. gada 30. [...]

Ventspils izglītības iestādēs uzsāks izmantot Covid-19 antigēnu paštestus

novembris 17th, 2021|Comments Off on Ventspils izglītības iestādēs uzsāks izmantot Covid-19 antigēnu paštestus

Lai turpinātu epidemioloģiski droša izglītības procesa īstenošanu klātienē, visā Latvijā tiek uzsākta Covid-19 ātro antigēna paštestu izmatošana. Kā informē Veselības ministrija, lai izvērtētu iespēju pakāpeniski pilnībā pāriet uz paštestu izmantošanu skolās, sākotnēji plānots izmantot abas testēšanas metodes – reizi nedēļā veicot jau ierasto laboratorisko skrīninga testu un izmantojot paštestus. Paštestus ir ērtāk lietot, tie ļauj jau aptuveni 15  minūšu laikā uzzināt [...]

Drošības apsvērumu dēļ par 3 dienām pagarina attālinātās mācības Ventspils skolās

novembris 9th, 2021|Comments Off on Drošības apsvērumu dēļ par 3 dienām pagarina attālinātās mācības Ventspils skolās

Reaģējot uz nelabvēlīgo epidemioloģisko situāciju Ventspils pilsētā, Ventspils Izglītības pārvalde saskaņojusi Ventspils vispārizglītojošo skolu 4. līdz 12. klasēm attālināto mācību norises pagarinājumu līdz 17. novembrim. Lēmumu atbalstījusi arī Ventspils Krīzes vadības darba grupa. Saskaņā ar Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC) 08.11.2021.datiem 14 dienu kumulatīvā saslimstība Ventspils pilsētā uz 100 000 iedzīvotājiem ir 1900, kas ir augstāk nekā vidējais Latvijas radītājs [...]

Kā stiprināt bērna motivāciju mācīties

novembris 5th, 2021|Comments Off on Kā stiprināt bērna motivāciju mācīties

Šis ir sarežģīts laiks skolēniem un skolēnu vecākiem. Kā vecāki var palīdzēt bērnam pārvarēt grūtības un motivēt viņu mācīties, skaidro klīniskā psiholoģe, psihoterapeite DIĀNA ZANDE.   Kas ir motivācija? Motivācija ir vēlme vai vajadzība veikt noteiktas darbības vai darbību kopumu, lai sasniegtu konkrētu mērķi. Piemēram, man ir motivācija sakārtot istabu, jo pēc tam kopā ar vecākiem varēšu skatīties filmu. Man ir motivācija [...]

Ventspilī dzīvojošiem ārvalstniekiem iespēja pieteikties bezmaksas integrācijas kursiem

novembris 5th, 2021|Comments Off on Ventspilī dzīvojošiem ārvalstniekiem iespēja pieteikties bezmaksas integrācijas kursiem

Aicinām Ventspilī vai tās apkārtnē dzīvojošus ārvalstniekus piedalīties integrācijas kursos, kuros varēs izzināt svarīgākās lietas par Latvijas vēsturi, kultūru, likumdošanu un apgūt zināšanas par sociālo, izglītības un veselības aprūpes pakalpojumu sistēmu, kā arī uzņēmējdarbības iespējām Latvijā. Lai sekmīgāk iekļautos un izprastu Latvijas sabiedrību, integrācijas kursiem aicināti pieteikties Latvijā šobrīd dzīvojošie ārvalstnieki - trešo valstu valstspiederīgie jeb imigranti. Kursi ir bezmaksas. Integrācijas [...]

Nosaka kārtību attālināta izglītības procesa īstenošanai Ventspils skolās

oktobris 29th, 2021|Comments Off on Nosaka kārtību attālināta izglītības procesa īstenošanai Ventspils skolās

Ceturtdien, 28. oktobrī, Ventspils valstspilsētas pašvaldības dome pieņēma lēmumu, kā pašvaldības dibinātajās izglītības iestādēs īstenojams attālināts izglītības process. Lai stingri ievērotu visus valstī ieviestos piesardzības un drošības pasākumus Covid-19 infekcijas ierobežošanai un nodrošinātu operatīvas izmaiņas izglītības procesa organizācijā, dome pilnvaroja Ventspils Izglītības pārvaldi saskaņot izglītības iestāžu vadītāju lēmumus par attālinātu mācību nodrošināšanu. Ar domes lēmumu Izglītības pārvaldei uzdots apkopot informāciju par [...]

Ventspils pieteiksies dalībai UNESCO Globālajā izglītības pilsētu tīklā

oktobris 29th, 2021|Comments Off on Ventspils pieteiksies dalībai UNESCO Globālajā izglītības pilsētu tīklā

Ceturtdien, 28. oktobrī, Ventspils valstspilsētas pašvaldības dome pieņēma lēmumu iesniegt pieteikumu dalībai UNESCO Globālajā izglītības pilsētu tīklā. Šādu tīklu izveidojis UNESCO Mūžizglītības institūts, apvienojot200 UNESCO dalībvalstu pilsētas, kas apņēmušās īstenot mūžizglītību. Un tā misija ir atbalstīt un paātrināt mūžizglītības praksi pasaules kopienās, veicinot politisko dialogu un vienaudžu mācīšanos starp dalībvalstu pilsētām. Ventspili kā izglītības pilsētu raksturo iespējas iegūt visu līmeņu izglītību, [...]

Apstiprina saistošos noteikumus stipendiju piešķiršanai pedagoģijas studentiem

oktobris 29th, 2021|Comments Off on Apstiprina saistošos noteikumus stipendiju piešķiršanai pedagoģijas studentiem

Ceturtdien, 28. oktobrī, Ventspils valstspilsētas pašvaldības dome apstiprināja saistošos noteikumus par stipendiju piešķiršanu studējošiem, kuri apgūst pedagoģisko studiju programmas. Plānots, ka sākot no 2021./2022. studiju gada stipendijas tiks piešķirtas studējošiem, kuri apgūst pedagoģijas studiju programmas un pēc studiju beigšanas piekrīt atbilstoši iegūtajai specialitātei strādāt ne mazāk kā trīs gadus vienā vai vairākās Ventspils valstspilsētas pašvaldības izglītības iestādēs. Atbalstāmās pedagoģisko studiju programmas [...]

Ventspils muzejs piedāvā atraktīvas attālinātās programmas

oktobris 28th, 2021|Comments Off on Ventspils muzejs piedāvā atraktīvas attālinātās programmas

Ārkārtas situācijā atkal ir jaunas pārmaiņas, kurām pielāgojoties, Ventspils muzejs rod risinājumu sava izglītojošā uzdevuma veikšanai – muzejpedagogi ir sagatavojuši skolām un arī ģimenēm vai kolektīviem tematiski daudzveidīgas attālinātās muzejpedagoģiskās nodarbības Zoom platformā. Mārtiņdiena it tik tuvu! Piejūras brīvdabas muzejs piedāvā aktuālu attālināto nodarbību “Mārtiņdienu gaidot”, – piedzīvo tradicionālu latviešu gatavošanos rudens gadskārtu ieražu svētkiem – Mārtiņdienai, kas pirms svētku svinēšanas katrā [...]

Ventspils Centra sākumskolas pianistiem izcili rezultāti 10. Starptautiskajā Jauno pianistu konkursā “Riga piano”

oktobris 28th, 2021|Comments Off on Ventspils Centra sākumskolas pianistiem izcili rezultāti 10. Starptautiskajā Jauno pianistu konkursā “Riga piano”

Kopš 2012. gada Rīgā notiek Starptautiskais Jauno pianistu konkurss “Riga piano”. Arī šogad konkurss norisinājās 16. un 17. oktobrī klātienē Mazajā ģildē vai šajos pašos datumos interneta vidē video ieraksta formātā. Konkursa mērķis ir bagātināt klavierspēles pedagoģiskās tradīcijas Latvijā akadēmiskās klaviermūzikas žanros, kā arī sekmēt akadēmiskās klavierspēles prasmju attīstību jaunajiem pianistiem solo un ansamblī četrrocīgi. Dalībnieku vecums ir no 5 līdz [...]

“Pasaka” saņem “eTwinning Skola” atzinības zīmi

oktobris 28th, 2021|Comments Off on “Pasaka” saņem “eTwinning Skola” atzinības zīmi

Ventspils pirmsskolas izglītības iestāde “Pasaka” ir starp tām 22 Latvijas izglītības iestādēm, kas š.g. aprīlī ieguva “eTwinning Skola” statusu. Oktobra beigās izglītības iestādes saņem arī oficiālu apliecinājumu statusa iegūšanai – “eTwinning Skola” atzinības zīmi, karogu un suvenīrus, kā arī ES Inovāciju, pētniecības, kultūras, izglītības un jaunatnes komisāres Marijas Gabrielas (Mariya Gabriel) pateicības vēstuli. “eTwinning Skola” statusu “Pasaka” saņēmusi pirmo reizi un [...]

Ventspils Digitālais centrs aicina klases piedalīties attālinātās tehnoloģiju darbnīcās

oktobris 26th, 2021|Comments Off on Ventspils Digitālais centrs aicina klases piedalīties attālinātās tehnoloģiju darbnīcās

Laikā, kad skolēnu ekskursijas ierastajā formātā nav iespējamas, Ventspils Digitālais centrs pielāgojas esošajai situācijai un aicina klases no visas Latvijas neatlikt radošu un izklaidējošu kopā būšanu uz vēlāku laiku, bet izmantot iespēju piedalīties tehnoloģiju piedzīvojumā attālināti, apgūstot jaunas programmas un prasmes, rezultātā iegūstot gan digitālu, gan taustāmu rezultātu. Digitālā centra tehnoloģiju darbnīcu klāstā ir pieejamas arī audiovizuālās darbnīcas ar programmas “Latvijas [...]

Noslēdzies skolu kopprojekts – labdarības akcija “Palīdzi, lūdzu, izdzīvot!”

oktobris 22nd, 2021|Comments Off on Noslēdzies skolu kopprojekts – labdarības akcija “Palīdzi, lūdzu, izdzīvot!”

Šī brīža situācija pasaulē daudz ir ņēmusi, bet labestību, kas mīt sirdī, tai atņemt nav varas, sirdsgudrība mūsos dzīvos vienmēr. Vissirsnīgākie paldies Ventspils skolu skolēniem, vecākiem, skolotājiem un tehniskajiem darbiniekiem par lielo atsaucību un sirds siltumu, piedaloties labdarības akcijā "Palīdzi, lūdzu, izdzīvot!" Ziedojumi šonedēļ ceļoja uz Ugāles dzīvnieku aizsardzības biedrību "Ar sirdi delnā", Talsu dzīvnieku patversmi "Ausma", Ventspils dzīvnieku aizsardzības biedrību [...]

Skolēniem rudens brīvlaiku pagarinās par vienu nedēļu, no 1.novembra mācības klātienē atsāks tikai 1.-3.klašu skolēni

oktobris 19th, 2021|Comments Off on Skolēniem rudens brīvlaiku pagarinās par vienu nedēļu, no 1.novembra mācības klātienē atsāks tikai 1.-3.klašu skolēni

Informācijas avots: LETA Visiem skolēniem, kuriem patlaban ir sācies rudens brīvlaiks, tas tiks pagarinās par vienu nedēļu, savukārt no 1.novembra mācības klātienē atsāks 1.-3.klašu skolēni, visi pārējie skolēni līdz 15.novembrim mācīsies attālināti, par Krīzes vadības padomes sēdē panākto vienošanos aģentūru LETA informēja izglītības un zinātnes ministre Anita Muižniece (JKP). Ministre atzina, ka diskusijas par izglītības iestāžu darbu bijušas ļoti smagas. Sākotnēji [...]

Skolēnu rudens brīvlaikā rutīnas skrīningu veiks pēc ierastā grafika

oktobris 15th, 2021|Comments Off on Skolēnu rudens brīvlaikā rutīnas skrīningu veiks pēc ierastā grafika

Informācijas avots: www.izm.gov.lv Ņemot vērā augstos inficēšanas rādītājus ar Covid-19, arī skolēnu brīvlaikā, no 18. līdz 24. oktobrim, 1.-12. klašu skolēnu testēšanu rutīnas skrīninga ietvaros laboratorijas veiks pēc esošā grafika. Testēšanai izglītības iestādēs jānotiek epidemioloģiski drošos apstākļos, samazinot kontaktu laiku, lai nerastos jauni infekcijas riski. Rutīnas skrīninga testus nodod skolēni, izglītības iestāžu darbinieki un izglītojamie, kuriem nav vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāta, [...]

Ventspils skolēnu pašpārvaldes īstenos labbūtības projektus

oktobris 14th, 2021|Comments Off on Ventspils skolēnu pašpārvaldes īstenos labbūtības projektus

Ventspils 4. vidusskolas, Ventspils 2. vidusskolas un Ventspils 1. pamatskolas pašpārvaldes saņēmušas valsts finansējuma atbalstu, lai katra savā skolā šā gada nogalē īstenotu jauniešu iniciatīvas projektus “Labbūtības ceļakarte skolā”. Labbūtības projektu mērķis ir sniegt atbalstu skolēnu pašpārvalžu iniciatīvām, kuras tiks īstenotas skolas vidē. Jau iepriekš pārstāvji no skolēnu pašpārvaldēm piedalījās Jaunatnes un starptautisko programmu aģentūras organizētajās mācībās, kurās jaunieši apguva zināšanas [...]

Ārkārtējās situācijas laikā skolēni turpinās mācības klātienē

oktobris 10th, 2021|Comments Off on Ārkārtējās situācijas laikā skolēni turpinās mācības klātienē

Informācijas avots: www.izm.gov.lv Pēc ārkārtējās situācijas izsludināšanas izglītības process turpināsies klātienē, regulāri veicot skolēnu testēšanu. Vienlaikus tiek pastiprinātas epidemioloģiskās drošības prasības – sejas maskas skolā gan stundu laikā, gan ārpus tām jālieto visiem skolēniem un pedagogiem. To paredz 2021. gada 9.oktobrī valdībā apstiprinātais rīkojuma projekts “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu”. Ārkārtējā situācija valstī tiek izsludināta uz 3 mēnešiem, rīkojums stāsies spēkā pirmdien, [...]

Karjeras nedēļā jaunieši izzinās IKT nozari

oktobris 8th, 2021|Comments Off on Karjeras nedēļā jaunieši izzinās IKT nozari

No 11. līdz 15. oktobrim visā Latvijā jau devīto gadu notiks Karjeras nedēļa, kuru sadarbībā ar partneriem reģionos organizē Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA). Šogad Karjeras nedēļa ar saukli “IKT tavai karjerai” veltīta informācijas un komunikācijas tehnoloģiju (IKT) nozares iepazīšanai, apzinoties to aktualitāti un pielietojumu sadzīvē, izzinot plašo IKT profesiju spektru, atklājot tām nepieciešamās prasmes un uzklausot iedvesmojošu nozares pārstāvju stāstus, [...]

Skolēni iznāk no skolas bērnu pilsētiņās

oktobris 7th, 2021|Comments Off on Skolēni iznāk no skolas bērnu pilsētiņās

Svētdien, 10.oktobrī plkst. 11.00 Bērnu pilsētiņā rosīsies skolēni un skolotāji no Ventspils 1.pamatskolas, savukārt, plkst. 15.00 bērnu parkā “Fantāzija” svaigā gaisā darbosies Pārventas pamatskolas audzēkņi. Ventspils 1.pamatskola iekāps “Pļavas skolas ekspresī”, kurš piestās parkā Bērnu pilsētiņā. Vairākos “radošajos peronos” izziņa par dabu un dabas materiāliem, dažādi izturības pārbaudījumi, bet uz Bērnu pilsētiņas skatuves balsis iemēģinās vismazākie Pļavas skolas skolēni. Bērnu parkā [...]

Sveicam Skolotāju dienā!

oktobris 1st, 2021|Comments Off on Sveicam Skolotāju dienā!

https://youtu.be/W8QIs1Yx0Vs 01.10.2021.

Apstiprināts finansējums Ventspils 4. vidusskolas aktu zāles atjaunošanai

oktobris 1st, 2021|Comments Off on Apstiprināts finansējums Ventspils 4. vidusskolas aktu zāles atjaunošanai

Ceturtdien, 30. septembrī, Ventspils valstspilsētas pašvaldības dome atbalstīja Ventspils 4. vidusskolas aktu zāles atjaunošanas un labiekārtošanas darbus. Vienlaikus ar šiem būvdarbiem tiks veikta arī Ventspils 4. vidusskolas aktu zāles ventilācijas sistēmas izbūve, kurai jau š.g. jūlijā saņemts finansiāls atbalsts no valsts budžeta. Abām būvniecības iecerēm ir augsta gatavības pakāpe, līdz ar to skolas aktu zāles atjaunošanas būvdarbus un ventilācijas sistēmas izbūvi [...]

Ventspils skolotājiem un skolēniem bez maksas pieejama Microsoft Office programmatūra

septembris 30th, 2021|Comments Off on Ventspils skolotājiem un skolēniem bez maksas pieejama Microsoft Office programmatūra

Ventspils valstpilsētas pašvaldība sadarbībā ar Ventspils Digitālo centru ir parūpējušies par to, lai ikvienam Ventspils vispārizglītojošās skolas skolotājam un skolēnam būtu iespēja pilnvērtīgi piedalīties mācību procesā, piedāvājot bez maksas iegūt privātai lietošanai programmatūru “Office 365 ProPlus”, kas sevī ietver tādas programmas kā Word, Excel, PowerPoint, Teams un citas. “Office 365 ProPlus” ir mākoņpakalpojuma abonements, kas līdzīgi kā “Office Professional Plus” piedāvā [...]

Sākas tehnoloģiju konkurss “Ventspils IT izaicinājums 2021”

septembris 29th, 2021|Comments Off on Sākas tehnoloģiju konkurss “Ventspils IT izaicinājums 2021”

Ļaujot skolēniem iesildīties citādam jaunajam mācību gadam, mazliet vēlāk nekā citus gadus, 28. septembrī tiks atklāts šā gada konkurss “Ventspils IT izaicinājums 2021”! Cīņa par nebijušu Ventspils valstspilsētas naudas balvu fondu 15 000 EUR apmērā notiks divās tiešsaistes kārtās, tāpēc ikviens var būt pārliecināts, ka veiksmes gadījumā būs iespēja turpināt cīņu finālā. Šogad skolēniem būs iespēja pielaikot dažādas IT profesijas, tādējādi pārliecinoties, [...]

Vadītāju izaugsmes programma “VIP Akadēmija” uzsāks otro sezonu

septembris 28th, 2021|Comments Off on Vadītāju izaugsmes programma “VIP Akadēmija” uzsāks otro sezonu

Izglītības pārvalde komplektē grupu īpašai vadītāju izaugsmes programmai “VIP Akadēmija”. Tā ļauj pedagogiem pilnveidot savas kompetences, profesionālās zināšanas un prasmes izglītības iestādes darba organizācijā un izglītības procesu vadīšanā, kā arī palīdz sagatavoties karjeras veidošanai izglītības iestādē. Pagājušajā mācību gadā “VIP Akadēmiju” absolvēja 25 cilvēki. VIP akadēmijas dalībniekiem bez maksas tiek piedāvātas dažādas nodarbības, kuru mērķis ir izkopt sevī līderības prasmes. Dalībniekus [...]

Džudo sportiste Viktorija Ķergalve izcīna bronzas medaļu Pasaules skolu sporta spēlēs

septembris 27th, 2021|Comments Off on Džudo sportiste Viktorija Ķergalve izcīna bronzas medaļu Pasaules skolu sporta spēlēs

No 11. līdz 19. septembrim Serbijas galvaspilsētā Belgradā notika ISF U15 Pasaules skolu sporta spēles, kurās piedalījās 2500 dalībnieki no 36 valstīm 14 sporta veidos. Džudo sacensībās Latviju pārstāvēja Ventspils sporta skolas “Spars” un Ventspils 6. vidusskolas 8. klases skolniece Viktorija Ķergalve, kura svara kategorijā līdz 57 kilogramiem izcīnīja 3. vietu un bronzas medaļu. Sacensību rezultātus skatīt ŠEIT Ventspils pilsētas Izglītības pārvalde [...]

Akcija “Iznāc no skolas” bērnu pilsētiņās

septembris 22nd, 2021|Comments Off on Akcija “Iznāc no skolas” bērnu pilsētiņās

Svētdien, 26.septembrī, plkst. 11.00 Bērnu pilsētiņā un plkst. 15.00 bērnu parkā “Fantāzija” skolēni, skolotāji un vecāki no Ventspils 2.pamatskolas un Ventspils 3.pamatskolas iesaistīsies akcijā “Iznāc no skolas”, lai radoši darbotos brīvā dabā. Skanīgas dziesmas, enerģiskas dejas, jautri konkursi, improvizācija, koša rudens tērpu parāde un aizraujošas radošās darbnīcas – tas viss ir sagaidāms svētdien bērnu pilsētiņās. Ventspils 2.pamatskolas skolēni un skolotāji sagatavojuši [...]

Ventspils 1. pamatskola konkursā saņem balvu -fizikas kabineta aprīkojumu mācību procesa pilnveidei

septembris 22nd, 2021|Comments Off on Ventspils 1. pamatskola konkursā saņem balvu -fizikas kabineta aprīkojumu mācību procesa pilnveidei

Ventspils 1. pamatskola piedalījās konkursā "AS "Latvenergo" atbalsts izcilu fizikas kabinetu izveidei Latvijas vispārizglītojošās skolās" un pamatskolu grupā Kurzemes reģionā tika noteikta kā uzvarētāja. Skolas pieteikumu, motivācijas vēstuli un nepieciešamo aprīkojuma sarakstu fizikas kabinetam vērtēja ekspertu komisija, kuras sastāvā bija pārstāvji no Valsts izglītības satura centra, Latvijas Pašvaldību savienības, Latvijas Fizikas skolotāju asociācijas, Latvijas Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas inženieru savienības, [...]