Reģistrēšanās 1. klasē

Reģistrēšanās Ventspils skolu 1. klasēs jaunajam mācību gadam iespējams kārtējā gada ietvaros no pirmās februāra darba dienas.

Topošo skolēnu var reģistrēt:

  • Ierodoties klātienē izvēlētās skolas administrācijas telpās – bērnu drīkst reģistrēt tikai viņa likumiskais pārstāvis, reģistrācijas iesniegumu aizpildot un iesniedzot attiecīgās izglītības iestādes lietvedībā personīgi (uzrādot personu apliecinošu dokumentu, bērna dzimšanas apliecību vai personu apliecinošu dokumentu)
  • Elektroniski aizpildot un nosūtot veidlapu (e-pastam pievienojot bērna dzimšanas apliecību vai personu apliecinošu dokumentu), parakstot to ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu, un nosūtot uz skolas oficiālo e-pasta adresi. 

Iesnieguma veidlapas

Rindas kārtība, kādā nodrošina vietu 1. klasē

Komplektējot 1.klases, ar vietu izvēlētajā skolā nodrošina rindas kārtībā, ievērojot šādu prioritāro secību:

  1. Attiecīgajā skolā mācās brālis vai/un māsa, ja bērna un viņa likumiskā pārstāvja dzīvesvieta ir deklarēta Ventspils pilsētā vismaz kopš iepriekšējā kalendārā gada 31.decembra;
  2. Bērni, kuri attiecīgajā skolā apgūst obligāto pirmsskolas izglītības programmu, ja bērna un viņa likumiskā pārstāvja dzīvesvieta ir deklarēta Ventspils pilsētā vismaz kopš iepriekšējā kalendārā gada 31.decembra;
  3. Bērni, ja attiecīgajā skolā uz pilnu slodzi strādā kāds no vecākiem, ja bērna un attiecīgā darbinieka dzīvesvieta ir deklarēta Ventspils pilsētā vismaz kopš iepriekšējā kalendārā gada 31. decembra;
  4. Bērni, ja bērna un viņa likumiskā pārstāvja dzīvesvieta ir deklarēta Ventspils pilsētā vismaz kopš iepriekšējā kalendārā gada 31.decembra;
  5. Bērni, ja bērna un viņa likumiskā pārstāvja dzīvesvieta ir deklarēta Ventspils pilsētā;
  6. Bērni, kuru dzīvesvieta ir deklarēta Ventspils pilsētā;
  7. Bērni, kuru dzīvesvieta nav deklarēta Ventspils pilsētā un kuriem attiecīgajā skolā mācās brālis vai/un māsa;
  8. Bērni, kuru dzīvesvieta nav deklarēta Ventspils pilsētā.

Plašāka informācija

Topošo skolēnu reģistrācija un uzņemšana 1. klasē notiek saskaņā ar Ventspils pilsētas domes saistošajiem noteikumiem Nr. 7 “Par kārtību, kādā reģistrējami iesniegumi par bērna uzņemšanu 1.klasē Ventspils pilsētas pašvaldības izglītības iestādēs”, kas pieejami ŠEIT.

Jautājumu gadījumā lūdzam sazināties ar attiecīgo izglītības iestādi.

Skolu e-pasta adreses: