Ventspils 6. vidusskola

Direktore
Zanda Bite
+371 63607614
[email protected]

Pieņemšanas laiki: pirmdienās plkst. 17.00-18.00, trešdienās plkst. 8.00-9.00.

Direktores vietnieces izglītības jomā
Rita Bidzāne
+371 63622937
[email protected]

Inguna Runča
+371 63622937
[email protected]

Direktores vietniece audzināšanas darbā
Lana Švarca
+371 63622937
[email protected]

Direktores vietnieces IT un izglītības jomā
Kristīne Zemture
[email protected]
(tālmācības prorammā)

Direktores vietniece atbalsta jautājumos
Ilze Pinkovska
[email protected]

Saimnieciskās daļas vadītāja
Inese Bakanauska
[email protected]

Lietvedības sekretāre
Irēna Stendere
+371 63621586
[email protected]

Izglītības programmas

 • Pamatizglītības programma;
 • Pamatizglītības mazākumtautības programma;
 • Vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena programma;
 • Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma;
 • Vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena mazākumtautību programma;
 • Pamatizglītības otrā posma (7.-9. klase) vakara (maiņu) programma;
 • Pamatizglītības otrā posma (7.-9. klase) vakara (maiņu) mazākumtautību programma;
 • Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programmas (neklātiene, tālmācība);
 • Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena mazākumtautību programmu (neklātiene).

Interešu izglītības programmas, pulciņi, fakultatīvās nodarbības

 • 1.-4. klašu koris;
 • 2.-4. klašu koris (mazākumtautību programmas);
 • 5.-9. klašu koris;
 • Frīsbijs (8.-12. klasei);
 • Koriģejošā vingrošana (1.-4. klasei);
 • Tautasdejas (sākumskolai);
 • Tautasdejas (1. klasei);
 • Angļu valoda (1.-2. klasei);
 • Pagarinātās dienas grupa (1. klasei);
 • Fakultatīvās nodarbības matemātikā (mazākumtautību programmas 2.-4. klasei );
 • Fakultatīvās nodarbības matemātikā, vācu valodā.

Metodiskie materiāli

Mācību stundas plāns 7. klasei “Šūna, tās uzbūve, šūnas organoīdu funkcijas”

 

Kontakti

Adrese: Sarkanmuižas dambis 1, Ventspils
Tālr./fakss: +371 63621586
E-pasts: [email protected]
Mājas lapa: http://6vsk.ventspils.lv/