Ventspils 2. pamatskola

Direktore
Sintija Birziņa
[email protected]
+371 63622964

Pieņemšanas laiki: pirmdienās plkst. 17.00-18.00, trešdienās plkst. 13.00-14.00, piektdienās plkst. 8.00-10.00.

Direktores vietniece izglītības jomā
Lita Bērziņa
+371 63622964
[email protected]

Direktores vietniece informācijas tehnoloģiju jomā
Ilze Bukela
+371 63622964
[email protected]

Direktores vietniece audzināšanas darbā
Baiba Langzama
+ 371 63622964
[email protected]

Lietvedības sekretāre
Guna Dubenlāže
+371 63622964
[email protected]

Izglītības programmas

 • Pamatizglītības programma (kods 21011111);
 • Speciālās pamatizglītības programma izglītojamiem ar garīgās attīstības traucējumiem – A, B līmenis (kods 21015811);
 • Speciālās pamatizglītības programma izglītojamiem ar garīgās attīstības traucējumiem – C līmenis (kods 21015911);
 • Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem (kods 21015611).

Uzņemšanas nosacījumi
Uzņemšanas nosacījumi skatāmi skolas mājaslapā.

Interešu izglītības programmas, pulciņi, fakultatīvās nodarbības

 • Koris (sākumskolai un pamatskolai – 7 līdz 15 gadus veciem bērniem);
 • Tautiskās dejas (7 līdz 11 gadus veciem bērniem);
 • Jaunais uzņēmējs (12 līdz 15 gadus veciem bērniem);
 • Angļu valoda (7 līdz 9 gadus veciem bērniem);
 • Dabaszinību pulciņš ,,Jaunais pētnieks” (7 līdz 11 gadus veciem bērniem);
 • Sportiskās aktivitātes veselības nostiprināšanai (7 līdz 9 gadus veciem bērniem);
 • Vides  mācības ( 7 līdz 15 gadus veciem bērniem).

Cita informācija

Pagarinātās dienas grupas 1. klases skolēniem tiek organizētas katru dienu līdz plkst. 17.00. Pagarinātās dienas grupas laikā bērniem ir iespēja paēst launagu, izpildīt uzdotos mājasdarbus un nodarboties ar dažādiem rokdarbiem.

Metodiskie materiāli

Sporta stundas uzdevums attālināto mācību laikā 3. klasei

Sporta stundas uzdevums attālināto mācību laikā 8. klasei 

Kontakti

Adrese: Bērzu iela 54, Ventspils,
LV-3601
Tālr./fakss: +371 63622964
E-pasts: [email protected]
Mājas lapa: https://2psk.ventspils.lv/