Ventspils 1. pamatskola

Direktore
Sandra Šulce
+371 63622643
[email protected]

Pieņemšanas laiki: pirmdienās plkst. 17.00-18.00, otrdienās plkst. 11.30-13.30, trešdienās plkst. 8.00-9.00, ceturtdienās plkst. 11.30-13.30.

Direktora vietniece audzināšanas jomā
Lāsma Ozola
+371 63622643
[email protected]

Direktores vietniece izglītības jomā
Dace Bahmane
+371 63622643
[email protected]

Dace Klapare
+371 63622643
[email protected]

Direktores saimnieciskajā jomā
Laura Kalniņa
+371 63622643
[email protected]

Lietvedības sekretāre
Māra Treilane
+371 63622643
[email protected]

Izglītības programmas

  • Pirmsskolas programma (kods 01011111);
  • Pamatizglītības programma (kods 210 11111);
    Speciālā pamatizglītības programma izglītojamiem ar mācību traucējumiem (kods 2105611);
  • Pamatizglītības otrā posma (7.-9. klasei) matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena programma (kods 23013111);
  • Pamatizglītības otrā posma (7.-9. klasei) humanitārā un sociālā virziena programma (kods 23012111).

Uzņemšanas nosacījumi
Uzņemšana skolā notiek atbilstoši LR Ministru kabineta noteikumiem Nr. 149.

Interešu izglītības programmas, pulciņi, fakultatīvās nodarbības

  • Sākumskolai: angļu valoda 1.-2. klasei, koriģējošā vingrošana, peldēšanas apmācība 4. klasei, dejas, meiteņu koris 2.-4. klasei;
  • Pamatskolai: peldēšanas apmācība 6. klasei, meiteņu koris 5.-9. klasei, zēnu koris, vides pulciņš, frīsbijs 7.-9. klasei, tautasbumba 3.-6. klasei.

Cita informācija
Kvalificētu palīdzību izglītojamiem un vecākiem sniedz logopēds, psihologs un sociālais pedagogs.

 

Kontakti

Adrese: Pļavas iela 27, Ventspils, LV-3601
Tālr.: +371 63622643
E-pasts: [email protected]
Mājas lapa: https://1psk.ventspils.lv/