2023./2024. mācību gada valsts pārbaudījumi

Valsts pārbaudes darbi 3. klases izglītojamiem

Diagnosticējošais darbs ar kombinētu mācību saturu notiek:

 • latviešu valodā latviešu mācībvalodas izglītības programmās (kombinēti) – mutvārdu daļa – , rakstu daļa – 
 • mazākumtautību valodā mazākumtautību izglītības programmās (kombinēti) – mutvārdu daļa – , rakstu daļa – 
 • matemātikā (rakstiski) –
Diagnosticējošais darbs latviešu valodā mazākumtautību izglītības programmās (kombinēti) – rakstu daļa un mutvārdu daļa – 
 

Valsts pārbaudes darbi 6. klases izglītojamiem (diagnosticējošie darbi)

 • latviešu valodā latviešu mācībvalodas izglītības programmās (kombinēti) – mutvārdu daļa – , rakstu daļa – 
 • mazākumtautību valodā mazākumtautību izglītības programmās (kombinēti) – mutvārdu daļa – , rakstu daļa – 
 • latviešu valodā mazākumtautību izglītības programmās (kombinēti) – rakstu daļa un mutvārdu daļa – 
 • matemātikā (rakstiski) – 
 • dabaszinībās (rakstiski) – 
 
Valsts pārbaudes darbi (eksāmeni) par vispārējās pamatizglītības ieguvi (9. klase)
 
 • latviešu valodā (kombinēti) – rakstu daļa -2024. gada 28. maijā , mutvārdu daļa -2024.gada 27., 28., 29., 30. maijā;
 • matemātikā (rakstiski) – 2024. gada 4. jūnijā.
 • vienā svešvalodā pēc izglītojamā izvēles (kombinēti) – rakstu daļa – 2024. gada 22. maijā, mutvārdu daļa – 22., 23. un 24. maijā (atkarībā pēc izvēlētās svešvalodas).

Valsts pārbaudes darbi par vispārējās vidējās izglītības ieguvi (12. klase)

Monitoringa darbi vienā mācību priekšmeta kursā pēc izglītojamā izvēles notiek:

 • fizikā (optimālajā mācību satura apguves līmenī) – 2024. gada 16. aprīlī;
 • ķīmijā (optimālajā mācību satura apguves līmenī) – 2024. gada 18. aprīlī;
 • bioloģijā (optimālajā mācību satura apguves līmenī) – 2024. gada 24. aprīlī;
 • dabaszinībās (vispārīgajā mācību satura apguves līmenī) – 2024. gada 30. aprīlī.

Obligātie centralizētie eksāmeni notiek:

(optimālajā mācību satura apguves līmenī)

 • latviešu valodārakstu daļa – 2024. gada 15. maijā, mutvārdu daļa – 5., 6. un 7. jūnijā;
 • svešvalodā:
  • angļu valodā rakstu daļa – 2024. gada 3. jūnijā, mutvārdu daļa – 3., 4. un 5. jūnijā;
  • franču valodārakstu daļa un mutvārdu daļa – 2024. gada 4. jūnijā;
  • vācu valodārakstu daļa un mutvārdu daļa – 2024. gada 6. jūnijā;
 • matemātikā – 2024. gada 13. jūnijā;

(augstākajā mācību satura apguves līmenī)

 • sociālajās zinātnēs – 2024. gada 13. maijā;   
 • latviešu valodā un literatūrā – 2024. gada 15. maijā;
 • kultūrā un mākslā – 2024. gada 17. maijā;
 • ģeogrāfijārakstu daļa – 2024. gada 20. maijā, praktiskā daļa – 21. maijā;
 • ķīmijārakstu daļa – 2024. gada 23. maijā, praktiskā daļa – 24. maijā;
 • dizainā un tehnoloģijās – 2024. gada 27. maijā;
 • fizikārakstu daļa – 2024. gada 29. maijā, praktiskā daļa – 30. maijā;
 • svešvalodā:
  • angļu valodārakstu daļa – 2024. gada 3. jūnijā, mutvārdu daļa – 5., 6. jūnijā;
  • franču valodārakstu daļa un mutvārdu daļa – 2024. gada 4. jūnijā;
  • vācu valodā  – rakstu daļa un mutvārdu daļa – 2024. gada 6. jūnijā;
  • krievu valodā  – rakstu daļa un mutvārdu daļa – 2024. gada 7. jūnijā;
 • bioloģijārakstu daļa – 2024. gada 10. jūnijā, praktiskā daļa – 11. jūnijā;
 • matemātikāpirmā un otrā daļa – 2024. gada 13. jūnijā, trešā un ceturtā daļa – 2024. gada 14. jūnijā;
 • vēsturē – 2024. gada 17. jūnijā;
 • programmēšanā – 2024. gada 19. jūnijā.

 2023./2024. mācību gada valsts pārbaudījumu grafiks pieejams ŠEIT.

Informācijas avots: Ministru kabineta noteikumi 2023.gada 20.jūnijā Nr. 314 Par valsts pārbaudes norises laiku 2023./2024. mācību gadā