2021./2022. mācību gada valsts pārbaudījumi

Valsts pārbaudes darbi 3. klases izglītojamiem

Diagnosticējošais darbs ar kombinētu mācību saturu notiek:

 • latviešu valodā latviešu mācībvalodas izglītības programmās (kombinēti) – mutvārdu daļa – no 2022. gada 5. janvāra līdz 16. februārim, rakstu daļa – 17. februārī;
 • mazākumtautību valodā mazākumtautību izglītības programmās (kombinēti) – mutvārdu daļa – no 2022. gada 5. janvāra līdz 16. februārim, rakstu daļa – 17. februārī;
 • matemātikā (rakstiski) – 2022. gada 23. februārī.
Diagnosticējošais darbs latviešu valodā mazākumtautību izglītības programmās (kombinēti) – rakstu daļa un mutvārdu daļa – notiek 2022. gada 1. martā.
 

Valsts pārbaudes darbi 6. klases izglītojamiem (diagnosticējošie darbi)

 • latviešu valodā latviešu mācībvalodas izglītības programmās (kombinēti) – mutvārdu daļa – no 2022. gada 5. janvāra līdz 15. februārim, rakstu daļa – 16. februārī;
 • mazākumtautību valodā mazākumtautību izglītības programmās (kombinēti) – mutvārdu daļa – no 2022. gada 5. janvāra līdz 15. februārim, rakstu daļa – 16. februārī;
 • latviešu valodā mazākumtautību izglītības programmās (kombinēti) – rakstu daļa un mutvārdu daļa – 2022. gada 22. februārī;
 • matemātikā (rakstiski) – 2022. gada 24. februārī;
 • dabaszinībās (rakstiski) – 2022. gada 3. martā.
 
Valsts pārbaudes darbi (eksāmeni) par vispārējās pamatizglītības ieguvi (9. klase)
 • latviešu valodā mazākumtautību izglītības programmās (kombinēti, centralizēti) – rakstu daļa – 2022. gada 18. maijā, mutvārdu daļa – 18. un 19. maijā;
 • latviešu valodā latviešu mācībvalodas izglītības programmās (kombinēti) – rakstu daļa – 2022. gada 24. maijā, mutvārdu daļa – 24. un 25. maijā;
 • mazākumtautību valodā mazākumtautību izglītības programmās (kombinēti) – rakstu daļa – 2022. gada 24. maijā, mutvārdu daļa – 24. un 25. maijā; 
 • matemātikā (rakstiski) – 2022. gada 27. maijā;
 • vienā svešvalodā pēc izglītojamā izvēles (kombinēti) – rakstu daļa – 2022. gada 1. jūnijā, mutvārdu daļa – 1. un 2. jūnijā;
 • Latvijas vēsturē (rakstiski) – 2022. gada 7. jūnijā.
 

Valsts pārbaudes darbi par vispārējās vidējās izglītības ieguvi (12. klase)

Obligātie centralizētie eksāmeni notiek:

 • vienā svešvalodā pēc izglītojamā izvēles (kombinēti):
  • angļu valodā (kombinēti) – rakstu daļa – 2022. gada 15. martā, mutvārdu daļa – 15., 16. un 17. martā;
  • vācu valodā (kombinēti) – rakstu daļa un mutvārdu daļa – 2022. gada 16. martā;
  • krievu valodā (kombinēti) – rakstu daļa – 2022. gada 17. martā, mutvārdu daļa – 17. un 18. martā;
  • franču valodā (kombinēti) – rakstu daļa un mutvārdu daļa − 2022. gada 18. martā;
  • angļu valodā (optimālais līmenis, kombinēti) – rakstu daļa – 2022. gada 10. maijā, mutvārdu daļa – 10. un 11. maijā;
  • franču valodā (optimālais līmenis, kombinēti) – rakstu daļa un mutvārdu daļa − 2022. gada 12. maijā;
  • vācu valodā (optimālais līmenis, kombinēti) – rakstu daļa un mutvārdu daļa – 2022. gada 13. maijā;
 • latviešu valodā (rakstiski) – 2022. gada 17. maijā;
 • matemātikā (rakstiski) – 2022. gada 20. maijā;
 • matemātikā (vispārīgais līmenis vai optimālais līmenis, rakstiski) – 2022. gada 24. maijā;
 • latviešu valodā (optimālais līmenis, kombinēti) – rakstu daļa – 2022. gada 26. maijā, mutvārdu daļa – 1., 2. un 3. jūnijā.
Izglītojamā izvēlētajā mācību priekšmetā:
 • centralizētais eksāmens notiek:
  • Latvijas un pasaules vēsturē (rakstiski) – 2022. gada 23. maijā;
  • ķīmijā (rakstiski) – 2022. gada 25. maijā;
  • fizikā (rakstiski) – 2022. gada 27. maijā;
  • bioloģijā (rakstiski) – 2022. gada 30. maijā;
 • eksāmens notiek:
  • informātikā (kombinēti) – rakstu daļa – 2022. gada 2. jūnijā, praktiskā daļa – 2. un 3. jūnijā;
  • ģeogrāfijā (rakstiski) – 2022. gada 6. jūnijā;
  • ekonomikā (rakstiski) – 2022. gada 8. jūnijā;
  • mazākumtautību valodā un literatūrā (krievu) mazākumtautību izglītības programmās (rakstiski) – 2022. gada 10. jūnijā.

 2021./2022. mācību gada valsts pārbaudījumu grafiks pieejams ŠEIT.

Informācijas avots: Ministru kabineta 2021.gada 11.marta noteikumi Nr. 158 “Par valsts pārbaudes norises laiku 2021./2022. mācību gadā