Ventspils 3.pamatskola

Direktore
Vera Šengelija
+371 63662320
[email protected]

Pieņemšanas laiki: pirmdienās plkst. 17.00-18.00, ceturtdienās plkst. 8.00-9.00.

Direktores vietniece izglītības jomā
Irīna Lučina
+371 63662070
[email protected]

Lietvedības sekretāre
Līga Vaska
+371 63624505
[email protected]

Saimniecības vadītājs
Guntars Klaips
[email protected]

Izglītības programmas

 • Pamatizglītības programma, kods 21011111 – 1., 4. un 7.klasēs;
 • Pamatizglītības mazākumtautību programma, kods 21011121 – 2., 3., 5., 6., 8. un 9.klasēs;
 • Speciālās pamatizglītības  programma izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem, kods 21015621 – 1., 4. un 7.klasēs;
 • Speciālās pamatizglītības mazākumtautību programma izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem, kods 21015621 – 2., 3., 5., 6., 8. un 9.klasēs;
 • Speciālās pamatizglītības programma skolēniem ar garīgās attīstības traucējumiem, kods 21015811 – 1., 4. un 7.klasēs;
 • Speciālās pamatizglītības mazākumtautību programma izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem, kods 21015821 – 2., 3., 5., 6., 8. un 9.klasēs.

Interešu izglītības programmas, pulciņi, fakultatīvās nodarbības
Fakultatīvās nodarbības:

 • Dzimtā valoda (krievu) (1.-4. klasei);
 • Angļu valoda (sākumskolā un pamatskolā pēc pieprasījuma);
 • Franču valoda (2.-4. klasei un 5.-6. klasei);
 • Matemātika (6. un 9. klasei);
 • Latvijas un pasaules vēsture (9. klasei).

Pulciņi:

 • Krievu tautas instrumentu orķestris (1.-9. klasei);
 • Vokālā studija (1.-4., 5.-9. klasei);
 • 1.-4. klašu koris;
 • 5.-9. klašu koris
 • Koriģējošā vingrošana (1.-4. klasei).

Cita informācija
Mūsu skola aktīvi piedalās dažādu vietējo un Eiropas projektu realizācijā.

 • Comenius regionālā partnerība „Key Competences as per the European Frame of Reference and the Role of Local Authorities” (Galvenās kompetences saskaņā ar Eiropas atsauces sistēmu un vietējo pašvaldību loma);
 • Comenius skolu daudzpusēja partnerība “Natural Treasures of Europe“;
 • Valsts izglītības attīstības aģentūras (VIAA) atbalstītais projekts inovāciju īstenošanai izglītībā “Mūzika un māksla – jauniešu emocionālais, radošais un tikumiskais dziednieks”;
 • ESF projekts “Bezdarbnieku un darba meklētāju apmācība Latvija-2”;
 • NVA projekts “Neformālās izglītības programmu īstenošana bezdarbniekiem un darba meklētājiem valsts valodas apguvei”.

 

Kontakti

Adrese: Tārgales ielā 5, Ventspils,
LV-3602
Tālr./fakss: +371 63624505
E-pasts: [email protected]
Mājas lapa: https://3psk.ventspils.lv/