dsc_4511_00062-1-1024x549

2023./2024. mācību gads 1. līdz 8. klasei un 10. līdz 11. klasei ilgs līdz 2023. gada 31. maijam. 9. klašu skolēniem mācību gads noslēgsies 14. jūnijā, savukārt 12. klašu skolēniem mācību gads noslēgsies 21. jūnijā.

Mācību gadu veido divi semestri:

 • pirmais semestris ilgst no 2022. gada 1. septembra līdz 2021. gada 22. decembrim;
 • Otrais semestris
  • 1. – 8. klasēm un 10. – 11. klasēm ilgst no 2023. gada 8. janvāra līdz 31. maijam,
  • 9. klasēm – no 2023. gada 8. janvāra līdz 14. jūnijam,
  • 12. klasēm – no 2023. gada 8. janvāra līdz 21. jūnijam.

Valstī noteiktie brīvlaiki 2023./2023. mācību gadā:

 • Rudens brīvdienas – no 2023. gada 23. oktobra līdz 27. oktobrim;
 • Ziemas brīvdienas – no 2023. gada 25. decembra līdz 2023. gada 5. janvārim;
 • Pavasara brīvdienas no 2023. gada 11. marta līdz 15. martam;
 • Vasaras brīvdienas 1.–8. klasēm un 10.–11. klasēm – no 2023. gada 1. jūnija līdz 31. augustam.

Tāpat kā līdz šim, izglītības iestādes būs tiesīgas patstāvīgi pieņemt lēmumu par vienu nedēļu ilgām papildu brīvdienām 1. klases skolēniem otrajā semestrī. Tāpat noteikumi paredz – ja mācību gada laikā iestājas situācijas, kuras iepriekš nevar paredzēt un kuru izraisīto apstākļu dēļ vismaz vienu nedēļu nav iespējams pilnvērtīgi nodrošināt mācību procesu, izglītības iestādes vadītājs, saskaņojot ar dibinātāju,  ir tiesīgs pieņemt lēmumu par mācību gada pagarinājumu 1. – 8. klasēm un 10. – 11. klasēm.

Atšķirībā no iepriekšējo gadu noteikumiem, šajos ietvertas arī divas izmaiņas. Ja līdz šim noteikumi 9.un 12. klasēm noteica divus atšķirīgus datumus – kad beidzas mācības (parasti tas bija maija vidus) un kad beidzas mācību gads, tad turpmāk noteikts būs tikai mācību gada beigu datums. Tas ļaus izglītības iestādēm 9. un 12. klašu beidzējiem līdz pat mācību gada beigām patstāvīgi plānot mācību procesa norisi, tostarp noteikt mācību priekšmetu (kursu) īstenošanas laikus, konsultāciju un individuālā darba laikus. Turklāt turpmāk visiem 9. un  12.klašu skolēniem, arī tiem, kas atbrīvoti no noteiktajiem valsts pārbaudījumiem, vērtējumi mācību priekšmetos (kursos) būs iegūstami, uzlabojami un izliekami līdz mācību gada beigām saskaņā ar izglītības iestādē apstiprināto mācību sasniegumu vērtēšanas kārtību.

Vēl viena no izmaiņām saistīta ar tiem 9. un 12.klašu skolēniem, kuri atbrīvoti no noteiktajiem valsts pārbaudījumiem. Līdz šim viņiem mācību gads beidzās maija beigās, bet turpmāk arī šiem skolēniem mācību gads beigsies kopā ar pārējiem klases biedriem. Šāds regulējums no valsts pārbaudījumiem atbrīvotajiem skolēniem kopumā ir labvēlīgs, īpaši 9. klases skolēniem ar garīgās attīstības traucējumiem un viņu vecākiem, jo šādā veidā skolēniem tiek dota iespēja vēl divas nedēļas turpināt piedalīties mācību procesā un izmantot izglītības iestādes telpas, iekārtas, kultūras, sporta un medicīnas objektus un inventāru, mācību līdzekļus, kā arī saņemt bibliotekāros, informācijas un karjeras attīstības atbalsta pakalpojumus.

Mācību priekšmetu olimpiāžu saraksts.

Atbalsta pasākumi pilnveidotā mācību satura un pieejas ieviešanai ESF projekta Skola 2030 ietvaros.