Ventspils Centra sākumskola

Direktore
Liāna Biezbārde
+371 63622146
[email protected]

Pieņemšanas laiki: pirmdienās plkst. 17.00-18.00, otrdienās plkst. 8.00-9.00,

Direktores vietnieces izglītības jomā
Eva Zariņa
+371 63629937
[email protected]

Anita Gaile
+371 63629937
[email protected]

Direktores vietniece audzināšanas darbā
Gunta Brensone
+371 63629937
[email protected]

Saimniecības vadītāja
Iveta Eglīte
+371 63629937
[email protected]

Sekretāre/skolas kanceleja
Gita Veļiczko
+371 63629937
[email protected]

Izglītības programmas

 • Pamatizglītības 1. posma (1.-6. klase) izglītības programma (kods 11011111, licences Nr. V-9617; 30.01.2018);
 • Pamatizglītības 1. posma (1.-6. klase) profesionāli orientētā virziena programma (kods 11014111; licences Nr. V-9618; 30.01.2018).

Uzņemšanas nosacījumi
1. klasē reģistrētos bērnus pretendentu sarakstā  skola aicina pavasara brīvlaikā 3 dienas apmeklēt nodarbības. Nodarbību mērķis – apzināt bērnu muzikālās dotības, pamatojoties uz kurām tiek komplektētas klases.

Interešu izglītības programmas, pulciņi un fakultatīvās nodarbības

 • 1.-2. klašu un 3.-6. klašu zēnu kori;
 • 2.-4. klašu un 5.-6. klašu meiteņu kori;
 • Flautistu ansambļi;
 • Zvanu ansamblis;
 • Pūtēju orķestris;
 • Vokāli instrumentālais ansambļi „Jautrie draugi” , ”Jautrie draudziņi” un “Saules zvani”;
 • Fakultatīvi – instrumenta spēle ( klavieres, vijole, blokflauta, trompete), slidotapmācība 2. klasē, matemātika, latviešu valoda, sports, datorika, mazais pētnieks, mājturība un tehnoloģijas.

Cita informācija
Iespējas skolēniem:

 • logopēdijas nodarbības un sadarbība ar sociālo pedagogu;
 • nodarbības baseinā, kā sporta stunda;
 • dalība starptautiskos projektos;
 • pagarinātās dienas grupa 1.-2. klašu audzēkņiem līdz plkst. 16.30;
 • vasaras brīvā laika nodarbības jūnija mēnesī.

Iespējas vecākiem:

 • iesaistīties Ventspils Centra sākumskolas padomē un biedrībā;
 • apmeklēt vecāku dienas rudenī un pavasarī;
 • piedalīties vecāku konferencēs;
 • līdzdarboties sporta svētkos pavasarī;
 • apmeklēt svētku koncertus un klases pasākumus.

Kontakti

Adrese: Saules iela 37, Ventspils, LV-3601
Tālr.: +371 63629937
E-pasts: [email protected]
Mājas lapa: centrasakumskola.ventspils.lv
Sociālie tīkli: www.facebook.com/centrasakumskola