Ventspils Centra sākumskola

Direktore
Liāna Pēce
+371 63622146
[email protected]

Pieņemšanas laiki: pirmdienās plkst. 17.00-18.00, otrdienās plkst. 8.00-9.00,

Direktores vietnieces izglītības jomā
Eva Zariņa
+371 63629937
[email protected]

Direktores vietniece audzināšanas darbā
Gunta Brensone
+371 63629937
[email protected]

Saimniecības vadītāja
Iveta Eglīte
+371 63629937
[email protected]

Sekretāre/skolas kanceleja
Gita Veļiczko
+371 63629937
[email protected]

Izglītības programmas

 • Pamatizglītības 1. posma (1.–6. klase) izglītības programma (kods 11011111, licences Nr. V_3826; 25.08.2020.);
 • Pamatizglītības 1. posma (1.–6. klase) izglītības programma ar augstākiem sasniedzamajiem rezultātiem kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā jomā – mūzika (kods 11017111, licences Nr. V_3684; 18.08.2020.)

Uzņemšanas nosacījumi

Ministru kabineta noteikumi Nr. 591 “Kārtība, kādā izglītojamie tiek uzņemti vispārējās izglītības programmās, speciālajās izglītības iestādēs un speciālajās pirmsskolas izglītības grupās un atskaitīti no tām, kā arī pārcelti uz nākamo klasi”

Ventspils pilsētas domes saistošie noteikumi Nr. 6 “Par kārtību, kādā reģistrējami un izskatāmi pieteikumi par bērna uzņemšanu 1. klasē Ventspils valstspilsētas pašvaldības vispārējās izglītības iestādēs”

Interešu izglītības programmas, pulciņi un fakultatīvās nodarbības

 • 1.a, 2.a klašu zēnu koris;
 • 3.a, 4.a, 5.a ,6.a klašu zēnu koris “Vivo”;
 • 1.a, 2.a, 3.a klašu meiteņu koris “Pērlītes”;
 • 4.a, 5.a, 6.a klašu meiteņu koris “Pērles”;
 • vokālais ansamblis;
 • instrumentālais ansamblis “Stabulītes”;
 • metāla pūšamo instrumentu ansamblis 4. – 6. klasēm;
 • vokāli instrumentālais ansamblis ”Jautrie draugi”;
 • zvanu ansamblis “Saules zvani”;
 • 4.- 6. klašu meitenēm – radošo tekstildarbu pulciņš.

Cita informācija

Iespējas skolēniem:

 • logopēdijas nodarbības un sadarbība ar sociālo pedagogu;
 • nodarbības baseinā, kā sporta stunda;
 • dalība starptautiskos projektos;
 • pagarinātās dienas grupa 1.-2. klašu audzēkņiem līdz plkst. 16.30;
 • vasaras brīvā laika nodarbības jūnija mēnesī.

Iespējas vecākiem:

 • iesaistīties Ventspils Centra sākumskolas padomē un biedrībā;
 • apmeklēt vecāku dienas rudenī un pavasarī;
 • piedalīties vecāku konferencēs;
 • līdzdarboties sporta svētkos pavasarī;
 • apmeklēt svētku koncertus un klases pasākumus.

Kontakti

Adrese: Saules iela 37, Ventspils, LV-3601
Tālr.: +371 63629937
E-pasts: [email protected]
Mājas lapa: centrasakumskola.ventspils.lv
Sociālie tīkli: www.facebook.com/centrasakumskola