Ventspils Pārventas pamatskola

Direktore
Vēsma Laurecka
+371 63662589
[email protected]

Pieņemšanas laiki: pirmdienās plkst. 17.00-18.00, trešdienās plkst. 12.00-13.00, piektdienās plkst. 8.00-9.00.

Direktores vietniece izglītības jomā pamatskolā / audzināšanas darbā
Ina Langzama
+371 63662529
[email protected]

Direktores vietniece izglītības jomā sākumskolā
Daila Zēberga
+371 63662529
[email protected]

Direktores vietniece audzināšanas darbā
Zane Piusa
+371 63662529
[email protected]

Saimniecības vadītāja
Kitija Beļakova
+371 63662529
[email protected]

Lietvedības sekretāre
Baiba Antonova
+371 63662529
[email protected]

Izglītības programmas

Pirmsskolā:
• Vispārējās pirmsskolas izglītības programma (izglītības programmas kods 01011111);
• Speciālās pirmsskolas izglītības programma izglītojamajiem ar jauktiem attīstības traucējumiem (izglītības programmas kods 01015611);
• Speciālās pirmsskolas izglītības programma izglītojamajiem ar valodas traucējumiem (izglītības programmas kods 01015511).

Pamatskolā:
• Pamatizglītības programma (izglītības programmas kods 21011111);
• Speciālās pamatizglītības programma izglītojamiem ar mācīšanās traucējumiem (izglītības programmas kods 21015611);
• Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar garīgās veselības traucējumiem (izglītības programmas kods 21015711);
• Speciālās pamatizglītības programma izglītojamiem ar garīgās attīstības traucējumiem (izglītības programmas kods 21015811).

Uzņemšanas nosacījumi
2022.gada 11.janvārī pieņemtie Ministru kabineta noteikumi Nr.11 “Kārtība, kādā izglītojamie tiek uzņemti vispārējās izglītības programmās un atskaitīti no tām, kā arī obligātās prasības izglītojamo pārcelšanai nākamajā klasē” un 2021.gada 18.februārī pieņemtie Ventspils pilsētas domes saistošie noteikumi Nr.6 “Par kārtību, kādā reģistrējami un izskatāmi pieteikumi par bērna uzņemšanu 1. klasē Ventspils valstspilsētas pašvaldības vispārējās izglītības iestādēs.”

Interešu izglītības programmas, pulciņi, fakultatīvās nodarbības

  • Pagarinātās dienas grupa (1.-3. klasei)
  • Mazais pētnieks
  • IKT izmantošana dabaszinību un lasītprasmes apguvē
  • Koris (1.-4. klasei)
  • Vokālā studija
  • Peldēšana (1. un 5.klasei)
  • Slidošana (3.klasei)
  • EKO skolas programma
  • Izglītojamo dome

Cita informācija
Plašāka informācija pieejama Ventspils Pārventas pamatskolas mājaslapā.

Kontakti

Adrese: Tārgales iela 61, Ventspils, LV-3602
Tālr.: +371 63662529
E-pasts: [email protected]
Mājas lapa: http://vpp.ventspils.lv/