Skolēniem un pedagogiem pasniegtas Inovācijas balvas 2022

2022. gada 26. maijā Livonijas ordeņa pilī un Ventspils Jaunrades namā tika pasniegtas Inovācijas fonda apliecības un naudas balvas 60 skolēniem un 29 pedagogiem, kuri sasnieguši lieliskus rezultātus 2021./2022. mācību gada laikā.

Apbalvoti tika skolēni un viņu pedagogi, kuri guvuši augstus sasniegumus  valsts un reģionālajās mācību priekšmetu olimpiādēs, zinātniski pētniecisko darbu (ZPD) izstrādē, kā arī konkursos un skatēs. Balvas Livonijas or laureātiem pasniedza Ventspils valstpilsētas pašvaldības domes priekšsēdētājs Jānis Vītoliņš un Ventspils Izglītības pārvaldes vadītāja Ineta Tamane. Īpaši jāizceļ augstie panākumi Bioloģijas valsts 44. olimpiādē kur III pakāpes diplomu saņēmusi Ventspils Valsts 1. ģimnāzijas skolniece Endžija Evelīna Valdmane, bet Ģeogrāfijas valsts 39.olimpiādē III pakāpes diplomu saņēma Kārlis Blumbergs. Latvijas 46. skolēnu zinātniskās pētniecības darbu valsts konferencē ar II pakāpes diplomu apbalvota Kristiāna Felša.

Skolēniem un pedagogiem pasniegtas Inovācijas balvas 2021

2021. gada 26. maijā Livonijas ordeņa pilī un 28. maijā tiešsaistē tika pasniegtas Inovācijas fonda apliecības un naudas balvas 73 skolēniem un 37 pedagogiem, kuri sasnieguši lieliskus rezultātus 2020./2021. mācību gada laikā.

Apbalvoti  tika skolēni un viņu pedagogi, kuri kopā guvuši augstus sasniegumus valsts un reģionālajās mācību priekšmetu olimpiādēs, zinātniski pētniecisko darbu (ZPD) izstrādē, konkursos un skatēs. Ņemot vērā ārkārtējās situācijas laikā noteiktos ierobežojumus, šogad nebija iespējams pasniegt apbalvojumus visiem balvu ieguvējiem vienlaicīgi, tāpēc skolēnu un skolotāju godināšana notika trīs daļās. Balvas laureātiem pasniedza Ventspils pilsētas domes priekšsēdētāja 1. vietnieks infrastruktūras jautājumos Jānis Vītoliņš un Ventspils pilsētas domes deputāte, Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas priekšsēdētāja Ilze Buņķe. Īpaši jāizceļ augstie panākumi Bioloģijas valsts 43. olimpiādē, kur II pakāpes diplomu saņēmis Ventspils Valsts 1. ģimnāzijas skolēns Kristofers Štekerhofs, savukārt III pakāpes diplomus Latvijas 45. skolēnu zinātniskās pētniecības darbu valsts konferencē saņēmuši – Ņikita Zisļins (Ventspils 6. vidusskola), Marija Ivanova (Ventspils 6. vidusskola) un Krista Kraule (Ventspils Valsts 1. ģimnāzija).

Skolēniem un pedagogiem pasniegtas Inovācijas balvas 2020

2020. gada 26. maijā Livonijas ordeņa pilī tika pasniegtas Inovācijas fonda apliecības un naudas balvas 42 skolēniem un 24 pedagogiem, kuri sasnieguši lieliskus rezultātus 2019./2020. mācību gada laikā.

Apbalvoti  tika skolēni un viņu pedagogi, kuri kopā guvuši augstus sasniegumus valsts un reģionālajās mācību priekšmetu olimpiādēs, zinātniski pētniecisko darbu (ZPD) izstrādē un mūzikas kolektīvu valsts konkursos un skatēs. Ņemot vērā ārkārtējās situācijas laikā noteiktos ierobežojumus, šogad nebija iespējams pasniegt apbalvojumus visiem balvu ieguvējiem vienlaicīgi, tāpēc skolēnu un skolotāju godināšana notika trīs daļās. Balvas laureātiem pasniedza Ventspils pilsētas domes priekšsēdētājs Aivars Lembergs un Ventspils pilsētas domes deputāte, Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas priekšsēdētāja Ilze Buņķe. Īpaši jāizceļ augstie panākumi valsts un atklātajās olimpiādēs, kurās šajā mācību gadā Ventspils skolēni ieguva septiņus 1. pakāpes diplomus, piecus 2. pakāpes diplomus, piecus 3. pakāpes diplomus un četras atzinības, savukārt valsts ZPD konferencē tika iegūti divi 2. pakāpes diplomi un trīs 3. pakāpes diplomi. Lieliski rezultāti šajā mācību gadā tika sasniegti arī Kurzemes reģiona mērogā.

Skolēniem un pedagogiem pasniegtas Inovācijas balvas 2019

2019. gada 31. maijā plkst. 12.00 Ventspils Jaunrades namā pasniegtas Pedagoģiskā darba inovācijas fonda apliecības un naudas balvas, suminot 33 pedagogus un 59 skolēnus.

Apbalvoti tika skolēni, kuri valsts mācību priekšmetu olimpiādēs, Latvijas atklāto mācību priekšmetu olimpiādēs un Kurzemes reģiona mācību priekšmetu olimpiādēs guvuši godalgotas vietas. Godināmo vidū bija arī skolēni, kuri, izstrādājot zinātniski pētnieciskos darbus psiholoģijā, bioloģijā un citos mācību priekšmetos, guvuši godalgotas vietas ne vien Kurzemes reģionā un Latvijā, bet pat starptautiskā konkurencē. Tāpat šogad sveikti tika Skolēnu mācību uzņēmumu programmas finālisti un Nacionālā Debašu turnīra laureāti, kā arī pedagogi, kuri ieguldījuši darbu skolēnu sagatavošanā. Balvas svinīgajā pasākumā  pasniedza Ventspils pilsētas domes priekšsēdētāja 1. vietnieks infrastruktūras jautājumos Jānis Vītoliņš.

Skolēniem un pedagogiem pasniegtas Inovācijas balvas 2018

2018. gada 29. maijā Ventspils Livonijas ordeņa pilī sumināti 37 pedagogi un 45 audzēkņi par sasniegumiem mācību olimpiādēs un skolēnu zinātniski pētniecisko darbu konferencēs.

Apbalvoti ir tie skolēni, kuri valsts mācību priekšmetu olimpiādēs, Latvijas atklāto mācību priekšmetu olimpiādēs un Kurzemes reģiona mācību priekšmetu olimpiādēs guvuši godalgotās vietas, kā arī zinātniski pētniecisko darbu konferenču laureāti. Tāpat sveikti arī pedagogi, kuri ieguldījuši darbu skolēnu sagatavošanā. Balvas svinīgos apstākļos pasniedza Ventspils pilsētas domes priekšsēdētāja 1. vietnieks Jānis Vītoliņš.

Skolēniem un pedagogiem pasniegtas Inovācijas balvas 2017

2017. gada 30. maijā Ventspils Augstskolā 35 pedagogiem un 47 audzēkņiem svinīgi pasniegtas Pedagoģiskā darba inovācijas fonda apliecības un naudas balvas.

Šogad apbalvoto vidū ir valsts mācību priekšmetu olimpiāžu godalgoto vietu ieguvēji, Latvijas atklāto mācību priekšmetu olimpiāžu un Kurzemes reģiona mācību priekšmetu olimpiāžu godalgoto vietu ieguvēji, zinātniski pētniecisko konferenču laureāti, profesionālās ievirzes mākslas un dizaina izglītības programmas audzēkņu valsts konkursa laureāti, kā arī pedagogi, kas ieguldījuši darbu skolēnu sagatavošanā. Balvas svinīgos apstākļos pasniedza Ventspils pilsētas domes priekšsēdētāja 1. vietnieks Jānis Vītoliņš.

“Gada skolēns” un “Gada skolotājs”

Nominācijas “Gada skolēns” ieguvēji no 2000. līdz 2022. gadam

Nominācijas “Gada skolotājs” ieguvēji no 1998. līdz 2021. gadam

Nosaukums “Gada skolēns” tiek piešķirts Ventspils vispārizglītojošo skolu audzēkņiem par augstiem sasniegumiem mācību darbā – vērtējumi 8, 9, 10 balles vidējās izglītības atestātā, kā arī kopējais procentuālais vērtējums katrā no centralizētajiem eksāmeniem nav zemāks par 75%.

Nosaukums “Gada skolotājs” tiek piešķirts par mērķtiecīgu darbu pedagoģisko atziņu popularizēšanā un ieviešanā vispārējās izglītības, pirmsskolas izglītības, interešu izglītības un profesionālās izglītības iestādēs pedagogu kolektīvā, darbā ar skolēniem un skolēnu vecākiem, īpaši akcentējot sasniegumus kalendārajā gadā. Kopš 2019. gada tiek organizēta Ventspils “Gada balva izglītībā”, pateicoties izcilākajiem Ventspils pilsētas izglītības iestāžu skolotājiem un sveicot tos nominācijās:

  • dabaszinībās un matemātikā,
  • kultūrizglītībā,
  • valodnieks,
  • pilsoniskās līdzdalības veicinātājs,
  • tehnoloģiju lietotājs,
  • veselīga dzīvesveida, zaļās domāšanas veicinātājs,
  • atbalsta sniedzējs,
  • skolotājs/meistars profesionālajā izglītībā,
  • jaunais pedagogs,
  • pateicība par mūža ieguldījumu.

Pasākuma “Gada balva izglītībā” nolikums pieejams ŠEIT.