“Gada skolēns” un “Gada skolotājs”

Nominācijas “Gada skolēns” ieguvēji no 2000. līdz 2023. gadam

Nominācijas “Gada skolotājs” ieguvēji no 1998. līdz 2022. gadam

Nosaukums “Gada skolēns” tiek piešķirts Ventspils vispārizglītojošo skolu audzēkņiem par augstiem sasniegumiem mācību darbā – vērtējumi 8, 9, 10 balles vidējās izglītības atestātā, kā arī kopējais procentuālais vērtējums katrā no centralizētajiem eksāmeniem nav zemāks par 75%.

Nosaukums “Gada skolotājs” tiek piešķirts par mērķtiecīgu darbu pedagoģisko atziņu popularizēšanā un ieviešanā vispārējās izglītības, pirmsskolas izglītības, interešu izglītības un profesionālās izglītības iestādēs pedagogu kolektīvā, darbā ar skolēniem un skolēnu vecākiem, īpaši akcentējot sasniegumus kalendārajā gadā. Kopš 2019. gada tiek organizēta Ventspils “Gada balva izglītībā”, pateicoties izcilākajiem Ventspils pilsētas izglītības iestāžu skolotājiem un sveicot tos nominācijās:

  • Gada Skolotājs STEM priekšmetos,
  • Gada Skolotājs kultūrizglītībā un valodniecībā,
  • Gada Skolotājs – veselīga dzīvesveida, zaļās domāšanas veicinātājs,
  • Gada Skolotājs – atbalsta sniedzējs un pilsoniskās līdzdalības veicinātājs ,
  • Gada Skolotājs profesionālajā un augstākajā izglītībā,
  • Gada balva izglītībā par mūsdienīgu izglītības vadību,
  • Gada skolotājs – jaunais pedagogs,
  • Pateicība par mūža ieguldījumu.

Pasākuma “Gada balva izglītībā” nolikums pieejams ŠEIT.

Skolēniem un pedagogiem pasniegtas Inovācijas balvas 2024

Mācību gada noslēgumā Ventspils pašvaldība turpina tradīciju un pateicas skolēniem un skolotājiem par augstiem sasniegumiem valsts un reģionālajās mācību priekšmetu olimpiādēs, zinātniski pētniecisko darbu izstrādē, kā arī konkursos, skatēs un sporta sacensībās.

27.maijā svinīgajā pasākumā Ventspils Jaunrades nama Izglītības inovācijas balvas apliecības un naudas balvas par sasniegumiem 2023./2024. mācību gadā saņēma kopā 90 skolēni un 66 skolotāji.

Latviešu valsts valodas 50.olimpiādē Ventspils Centra sākumskolas 6.klases skolniece Jasmīna Brutāne saņēmusi II pakāpes diplomu (skolotāja Līga Nēliusa).

Angļu valodas 53. olimpiādē Ventspils Pārventas pamatskolas 8.klases skolēns Braiens Kalniņš saņēmis I pakāpes diplomu, Ventspils 2.vidusskolas 9.klases skolniece Milana Odincova saņēmusi II pakāpes diplomu (skolotāja Svetlana Jakovicka), bet Ventspils Valsts 1.ģimnāzijas 12.klases skolniece Māra Lienīte Makstniece saņēmusi Atzinību (skolotāja Vija Jakovļeva).

Krievu valodas valsts 25.olimpiādē Ventspils 2.vidusskolas 11.klases skolniece Aļika Avtuhova ieguvusi I pakāpes diplomu (skolotāja Svetlana Kuranova), Ventspils 6.vidusskolas 12.klases skolniece Evelina Novika ieguvusi II pakāpes diplomu (skolotāja Zaiga Dzene), savukārt Ventspils Valsts 1.ģimnāzijas 12.klases skolniece Sabrina Grigorjeva ieguvusi III pakāpes diplomu (Irina Stuklova).

Krievu valodas atklātā 25. olimpiādē 8.un 9.klasēm Ventspils Valsts 1.ģimnāzijas 8.klases skolniece Elza Milla Štrumfa ieguvusi Atzinību (skolotāja Svetlana Bērziņa), savukārt Vitālijs Soldatenko ieguvis III pakāpes diplomu un Angelina Zeļenkeviča ieguvusi Atzinību (abi Ventspils 2.vidusskolas 9.klases skolēni, skolotāja Svetlana Kuranova).

Ventspils Valsts 1.ģimnāzijas 8.klases skolēns Olivers Matvejevs ieguvis 3.vietu Starptautiskā mūzikas olimpiādē Kiprā un 2.vietu X Latvijas mūzikas olimpiādē (skolotāja Rita Vēverbrante). X Latvijas mūzikas olimpiādē Ventspils Valsts 1.ģimnāzijas 10.klases skolēns Daniels Širmanis un Ventspils Valsts 1.ģimnāzijas 9.klases skolniece Gabriella Dagne Garuti ieguvusi 3.vietu (abu skolotāja Rita Vēverbrante).

XXII Latvijas Lingvistikas olimpiādē Ventspils Valsts 1. ģimnāzijas 12.klases skolnieks Kārlis Gustavs Sūniņš ieguvis II pakāpes diplomu, savukārt 9.klases skolniece Gabriella Dafne Garuti un Valters Vieško ieguvuši Atzinību.

Latvijas atklātā matemātikas olimpiādē Emīlija Driņģe ieguvusi 2.vietu, Pēteris Graudiņš ieguvis 3.vietu, bet Nellija Degute ieguvusi Atzinību (visi Ventspils Centra sākumskolas 5.klases skolēni, skolotāja Liene Umbraška), savukārt, Ventspils Valsts 1.ģimnāzijas 7.klases skolēns Kārlis Graudiņš ieguvis 2.vietu (skolotāja Santa Eglīte), Ventspils 2.vidusskolas 5.klases skolēns Murats Cokarevs ieguvis 3.vietu (skolotāja Ļubova Jeļisejeva) un Ventspils 4.vidusskolas 9.klases skolēns Jānis Edgars Neimanis ieguvis Atzinību (skolotāja Inese Stepanova).

Latvijas 25.atklātā valsts tehnoloģiju un dizaina olimpiādē Ventspils Valsts 1.ģimnāzijas 7.klases skolniece Elza Laksberga ieguvusi 2.vietu (skolotāja Jonika Tērvide).

Latvijas 48. skolēnu zinātniskās pētniecības darbu valsts konferencē ar I pakāpes diplomu apbalvots Ventspils Valsts 1. ģimnāzijas 12.klases  skolēns Viesturs Vieško (darba vadītājs Ēvalds Urtāns). II pakāpes diplomus saņēmušas   Ventspils Valsts 1. ģimnāzijas 12.klases  skolnieces Beāte Trama (skolotāja Jonika Tērvide), Ketrīna Vārpiņa (skolotāja Lienīte Zorģe) un Hanna Nellija Grīnhofa (skolotāja Ilona Jostiņa). III pakāpes diplomu saņēmuši Ventspils Valsts 1. ģimnāzijas 12.klases  skolēni Dāvis Iesalnieks, Sabrina Grigorjeva (abu skolotāja Anita Jozus) un Enija Veidemane (skolotāja Vita Bērzleja), Ventspils 6.vidusskolas 12.klases skolnieces Keitija Aņģe un Evelīna Novika (abu skolotāja Emīlija Lesiņa) un Ventspils 2.vidusskolas 12.klases skolniece Veronika Vadjuhina (skolotāja Nataļja Malašonoka)

Diplomus un atzinības Ventspils skolēni saņēmuši arī par dalību konkursos, skatēs un sacensībās. Ar pilnu Izglītības inovācijas balvu saņēmēju sarakstu var iepazīties šeit.

Paldies skolēniem par uzņēmību piedalīties un izaicināt sevi, parādīt zināšanas ārpus skolas mācību satura! Paldies pedagogiem par skolēnu iedrošināšanu un sagatavošanu!

Skolēniem un pedagogiem pasniegtas Inovācijas balvas 2023

Mācību gada noslēgumā Ventspils pašvaldība turpina tradīciju un pateicas skolēniem un skolotājiem par augstiem sasniegumiem valsts un reģionālajās mācību priekšmetu olimpiādēs, zinātniski pētniecisko darbu izstrādē, kā arī konkursos, skatēs un sporta sacensībās.

Otrdien, 30.maijā, svinīgos pasākumos Ventspils Livonijas ordeņa pilī un Ventspils Jaunrades namā Izglītības inovācijas balvas apliecības un naudas balvas par sasniegumiem 2022./2023. mācību gadā saņēma kopā 104 skolēni un 47 skolotāji.

Ģeogrāfijas valsts 40. olimpiādē Ventspils Valsts 1.ģimnāzijas 12.klases skolēns Kristofers Štekerhofs saņēmis II pakāpes diplomu (skolotāja Skaidrīte Dzindzuka). Franču valodas valsts 52.olimpiādē Atzinību saņēmusi Vlada Šafranska no Ventspils Valsts 1. ģimnāzijas 12.klases (skolotāja Svetlana Bērziņa). Bioloģijas valsts 45. olimpiādē teicami rezultāti Ventspils Valsts 1.ģimnāzijas 9.klases skolniecēm Alijai Želninai – II pakāpes diploms, bet Noelai Jareminai III pakāpes diploms (abām skolotāja Irina Ivane).

Latvijas 47. skolēnu zinātniskās pētniecības darbu valsts konferencē ar III pakāpes diplomu apbalvota Krista Alise Ālīte un Beāte Beta Makovska (abas no Ventspils Valsts 1. ģimnāzijas 12.klases, skolotāja Irina Ivane). Latvijas atklātajā lingvistikas olimpiādē Kārlis Gustavs Sūniņš ieguvis 3.vietu, bet Atzinību – Valters Vieško (abi Ventspils Valsts 1.ģimnāzijas 11.klases skolēni, skolotāja Lienīte Zorģe). Atzinību Latvijas Lingvistikas olimpiādē saņēmis Kristaps Kārkliņš no Ventspils 4.vidusskolas 8.klases (skolotāja Aiva Belte). Atklātajā matemātikas olimpiādē 1.vietu ieguvusi Marianna Višņauskaite, bet 2. vietu ­– Emīlija Klapare (abas Ventspils 1.pamatskolas 6.klases skolnieces, skolotāja Guna Grīnvalde). Atklātajā matemātikas olimpiādē 2.vietu ieguvis arī Ventspils 4. vidusskolas 8. klases skolēns Jānis Edgars Neimanis. Latvijas un novadu mācības atklātajā olimpiādē 3. vietu ieguvis Kārlis Rūdolfs Kaktiņš (Ventspils Valsts 1.ģimnāzijas 12.klase).

Diplomus un atzinības Ventspils skolēni saņēmuši arī par dalību konkursos, skatēs un sacensībās. Ar pilnu Izglītības inovācijas balvu saņēmēju sarakstu var iepazīties šeit.

Paldies skolēniem par uzņēmību piedalīties un izaicināt sevi, parādīt zināšanas ārpus skolas mācību satura! Paldies pedagogiem par skolēnu iedrošināšanu un sagatavošanu!

Skolēniem un pedagogiem pasniegtas Inovācijas balvas 2022

2022. gada 26. maijā Livonijas ordeņa pilī un Ventspils Jaunrades namā tika pasniegtas Inovācijas fonda apliecības un naudas balvas 60 skolēniem un 29 pedagogiem, kuri sasnieguši lieliskus rezultātus 2021./2022. mācību gada laikā.

Apbalvoti tika skolēni un viņu pedagogi, kuri guvuši augstus sasniegumus  valsts un reģionālajās mācību priekšmetu olimpiādēs, zinātniski pētniecisko darbu (ZPD) izstrādē, kā arī konkursos un skatēs. Balvas Livonijas or laureātiem pasniedza Ventspils valstpilsētas pašvaldības domes priekšsēdētājs Jānis Vītoliņš un Ventspils Izglītības pārvaldes vadītāja Ineta Tamane. Īpaši jāizceļ augstie panākumi Bioloģijas valsts 44. olimpiādē kur III pakāpes diplomu saņēmusi Ventspils Valsts 1. ģimnāzijas skolniece Endžija Evelīna Valdmane, bet Ģeogrāfijas valsts 39.olimpiādē III pakāpes diplomu saņēma Kārlis Blumbergs. Latvijas 46. skolēnu zinātniskās pētniecības darbu valsts konferencē ar II pakāpes diplomu apbalvota Kristiāna Felša.

Skolēniem un pedagogiem pasniegtas Inovācijas balvas 2021

2021. gada 26. maijā Livonijas ordeņa pilī un 28. maijā tiešsaistē tika pasniegtas Inovācijas fonda apliecības un naudas balvas 73 skolēniem un 37 pedagogiem, kuri sasnieguši lieliskus rezultātus 2020./2021. mācību gada laikā.

Apbalvoti  tika skolēni un viņu pedagogi, kuri kopā guvuši augstus sasniegumus valsts un reģionālajās mācību priekšmetu olimpiādēs, zinātniski pētniecisko darbu (ZPD) izstrādē, konkursos un skatēs. Ņemot vērā ārkārtējās situācijas laikā noteiktos ierobežojumus, šogad nebija iespējams pasniegt apbalvojumus visiem balvu ieguvējiem vienlaicīgi, tāpēc skolēnu un skolotāju godināšana notika trīs daļās. Balvas laureātiem pasniedza Ventspils pilsētas domes priekšsēdētāja 1. vietnieks infrastruktūras jautājumos Jānis Vītoliņš un Ventspils pilsētas domes deputāte, Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas priekšsēdētāja Ilze Buņķe. Īpaši jāizceļ augstie panākumi Bioloģijas valsts 43. olimpiādē, kur II pakāpes diplomu saņēmis Ventspils Valsts 1. ģimnāzijas skolēns Kristofers Štekerhofs, savukārt III pakāpes diplomus Latvijas 45. skolēnu zinātniskās pētniecības darbu valsts konferencē saņēmuši – Ņikita Zisļins (Ventspils 6. vidusskola), Marija Ivanova (Ventspils 6. vidusskola) un Krista Kraule (Ventspils Valsts 1. ģimnāzija).

Skolēniem un pedagogiem pasniegtas Inovācijas balvas 2020

2020. gada 26. maijā Livonijas ordeņa pilī tika pasniegtas Inovācijas fonda apliecības un naudas balvas 42 skolēniem un 24 pedagogiem, kuri sasnieguši lieliskus rezultātus 2019./2020. mācību gada laikā.

Apbalvoti  tika skolēni un viņu pedagogi, kuri kopā guvuši augstus sasniegumus valsts un reģionālajās mācību priekšmetu olimpiādēs, zinātniski pētniecisko darbu (ZPD) izstrādē un mūzikas kolektīvu valsts konkursos un skatēs. Ņemot vērā ārkārtējās situācijas laikā noteiktos ierobežojumus, šogad nebija iespējams pasniegt apbalvojumus visiem balvu ieguvējiem vienlaicīgi, tāpēc skolēnu un skolotāju godināšana notika trīs daļās. Balvas laureātiem pasniedza Ventspils pilsētas domes priekšsēdētājs Aivars Lembergs un Ventspils pilsētas domes deputāte, Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas priekšsēdētāja Ilze Buņķe. Īpaši jāizceļ augstie panākumi valsts un atklātajās olimpiādēs, kurās šajā mācību gadā Ventspils skolēni ieguva septiņus 1. pakāpes diplomus, piecus 2. pakāpes diplomus, piecus 3. pakāpes diplomus un četras atzinības, savukārt valsts ZPD konferencē tika iegūti divi 2. pakāpes diplomi un trīs 3. pakāpes diplomi. Lieliski rezultāti šajā mācību gadā tika sasniegti arī Kurzemes reģiona mērogā.

Skolēniem un pedagogiem pasniegtas Inovācijas balvas 2019

2019. gada 31. maijā plkst. 12.00 Ventspils Jaunrades namā pasniegtas Pedagoģiskā darba inovācijas fonda apliecības un naudas balvas, suminot 33 pedagogus un 59 skolēnus.

Apbalvoti tika skolēni, kuri valsts mācību priekšmetu olimpiādēs, Latvijas atklāto mācību priekšmetu olimpiādēs un Kurzemes reģiona mācību priekšmetu olimpiādēs guvuši godalgotas vietas. Godināmo vidū bija arī skolēni, kuri, izstrādājot zinātniski pētnieciskos darbus psiholoģijā, bioloģijā un citos mācību priekšmetos, guvuši godalgotas vietas ne vien Kurzemes reģionā un Latvijā, bet pat starptautiskā konkurencē. Tāpat šogad sveikti tika Skolēnu mācību uzņēmumu programmas finālisti un Nacionālā Debašu turnīra laureāti, kā arī pedagogi, kuri ieguldījuši darbu skolēnu sagatavošanā. Balvas svinīgajā pasākumā  pasniedza Ventspils pilsētas domes priekšsēdētāja 1. vietnieks infrastruktūras jautājumos Jānis Vītoliņš.

Skolēniem un pedagogiem pasniegtas Inovācijas balvas 2018

2018. gada 29. maijā Ventspils Livonijas ordeņa pilī sumināti 37 pedagogi un 45 audzēkņi par sasniegumiem mācību olimpiādēs un skolēnu zinātniski pētniecisko darbu konferencēs.

Apbalvoti ir tie skolēni, kuri valsts mācību priekšmetu olimpiādēs, Latvijas atklāto mācību priekšmetu olimpiādēs un Kurzemes reģiona mācību priekšmetu olimpiādēs guvuši godalgotās vietas, kā arī zinātniski pētniecisko darbu konferenču laureāti. Tāpat sveikti arī pedagogi, kuri ieguldījuši darbu skolēnu sagatavošanā. Balvas svinīgos apstākļos pasniedza Ventspils pilsētas domes priekšsēdētāja 1. vietnieks Jānis Vītoliņš.

Skolēniem un pedagogiem pasniegtas Inovācijas balvas 2017

2017. gada 30. maijā Ventspils Augstskolā 35 pedagogiem un 47 audzēkņiem svinīgi pasniegtas Pedagoģiskā darba inovācijas fonda apliecības un naudas balvas.

Šogad apbalvoto vidū ir valsts mācību priekšmetu olimpiāžu godalgoto vietu ieguvēji, Latvijas atklāto mācību priekšmetu olimpiāžu un Kurzemes reģiona mācību priekšmetu olimpiāžu godalgoto vietu ieguvēji, zinātniski pētniecisko konferenču laureāti, profesionālās ievirzes mākslas un dizaina izglītības programmas audzēkņu valsts konkursa laureāti, kā arī pedagogi, kas ieguldījuši darbu skolēnu sagatavošanā. Balvas svinīgos apstākļos pasniedza Ventspils pilsētas domes priekšsēdētāja 1. vietnieks Jānis Vītoliņš.