Notiks tiešsaistes konsultācijas par reģistrēšanos – 29.martā no plkst. 17:00 līdz 18:00

1.      Kurā brīdī pieteikumu drīkst parakstīt ar e-parakstu?

 Tiklīdz pieteikums sistēmā ir aizpildīts un saglabāts, tā to ir iespējams lejupielādēt datorā PDF faila formātā un parakstīt ar e-parakstu. E-paraksta laika zīmogs drīkst būt pirms pieteikuma iesniegšanas termiņa – 1.aprīļa (1.posms), 15.aprīļa (2.posms) vai 22.aprīļa (3.posms).

2.      Vai iesniedzot pieteikumu bez e-paraksta tas man jāizdrukā pirms nāku uz Izglītības pārvaldi?

 Nē, pieteikumu izdrukās Izglītības pārvaldes darbinieki, kad vecāks būs ieradies norunātajā laikā klātienē.

3.      Ja man nav elektroniskais paraksts, kāpēc man pašam būtu jāaizpilda pieteikuma dati elektroniskajā sistēmā, ja tik un tā jānāk klātienē uz Izglītības pārvaldi?

 Elektronisko pieteikumu arī bez e-paraksta iesakām iesniegt, jo par tā reģistrācijas brīdi tiks uzskatīts laiks, kad tas iesniegts elektroniskajā sistēmā. Klātienē Izglītības pārvaldē nepieciešams ierasties tamdēļ, lai pārbaudītu pieteicēja identitāti un tādējādi apstiprinātu pieteikuma iesniegšanu. Turklāt iepriekš sistēmā ievadīti dati palīdz saīsināt klātienes vizītes laiku.

4.      Vai elektroniskā sistēma izturēs slodzi, ja vienlaikus daudzi vecāki vēlēsies iesniegt pieteikumu?

 Nākamajā mācību gadā plānojam uzņemt aptuveni 400 pirmklasniekus. Tā kā pieteikšanās ir sadalīta posmos, tad vienlaicīgi katrā posmā elektroniski pieteikumus iesniegt varētu ne vairāk kā 100 cilvēku. Šādu pieteikumu daudzumu sistēma izturēs un arī spēs nekļūdīgi nofiksēt precīzu iesniegšanas laiku – vajadzības gadījumā līdz pat sekundes simtdaļai.

5.      Ja mana pieteikuma iesniegšanas termiņš ir 15. aprīlis un mans bērns atbilst 4.prioritātei, kā es varu būt droša, ka kāds cits pieteikums ar 4. prioritāti jau netiks iesniegts 1.aprīlī un tādējādi būs man rindā priekšā.

 Aizpildot pieteikumu, ir jānorāda, kādai prioritātei bērns atbilst. Ja norādīta 4. prioritāte, tad sistēma neļaus nospiest pogu “Iesniegt” pirms pienācis paredzētais laiks 15. aprīļa plkst. 7:00.

6.      Aizpildīju pieteikumu un norādīju 2. prioritāti pieteikumā skolai, kurā bērns iet sagatavošanās grupiņā. Kā rezerves skolu norādīju vēl citu skolu, bet tur atzīmēju, ka atbilstam 4. prioritātei. Sistēma man rāda, ka iesniegšana būs iespējama tikai “3.posmā”. Kāpēc?

Viena posma ietvaros tiek pieņemti pieteikumi tikai par šim posmam atbilstošajām prioritātēm (1.posms – tikai 1., 2. un 3. prioritāte). Attiecīgi, ja vēlaties iesniegt pieteikumu 1.posmā par 2. prioritāti, tad šī iespēja jāizmanto, nenorādot alternatīvas skolas, kurās jums nav cita šim pašam posmam atbilstoša prioritāte.

7. Vai pieteikumam jāpievieno dzimšanas apliecība?

Noteikumi ir precizēti un bērna dzimšanas apliecības kopija vecākiem kopā ar pieteikumu NAV jāiesniedz. Datus varēsim pārbaudīt publiskajos reģistros. Elektroniski jāparaksta tikai pats pieteikums, ko pēc tam augšupielādēt sistēmā un saglabāt pieteikumu. Iesniedzot pieteikumu klātienē, arī bērna dzimšanas apliecības kopija NAV jāuzrāda.

8. Vai es varu jau šodien, piemēram, elektroniski parakstīt iesniegumu, pievienot to sistēmā un 15.aprīlī tikai nosūtīt pieteikumu?

Jā, elektroniski parakstīt varat arī šodien, pievienot pieteikumam sistēmā un saglabāt pieteikumu. Tajā brīdī, kad atbilstoši jūsu prioritātei, ir pienācis iesniegšanas termiņš, tad tikai būs jānospiež poga “Iesniegt”.

9. Vai ir kāda nozīme, ja pieteikumu sūta abi vecāki, vai tā vispār var darīt?

Sistēmā pieteikumu par vienu bērnu var izveidot tikai vienu reizi. Ja tiks veidots pieteikums un sistēmā jau būs reģistrēts bērns ar šādu pašu personas kodu, tad vēlreiz to izdarīt nevarēs.

10. Kādi dokumenti ir jāpievieno pieteikumam?

Iesniedzot pieteikumu elektroniski, ar e-parakstu ir jāparaksta sistēmas sagatavotais pieteikums (PDF fails). Ja pieteikumu neiesniedz kāds no vecākiem/likumiskajiem pātstāvjiem, tad nepieciešams pievienot pilnvaras kopiju. Šādā gadījumā abi dokumenti jāparaksta ar vienu e-parakstu un sistēmā jāaugšupielādē kā viens fails.

Bērna dzimšanas apliecības kopija nav jāpievieno pieteikumam.