16486918_1786610264995809_5133008775339514958_o

Noslēdzies profesionālās pilnveides kurss pirmsskolas skolotājiem

februāris 8th, 2024|Comments Off on Noslēdzies profesionālās pilnveides kurss pirmsskolas skolotājiem

Otrdien, 6.februārī notika  izlaidums profesionālās kompetences pilnveides programmas “Skolotāju palīgu iesaiste pirmsskolas pedagoģiskajā procesā” absolventiem. Šīs programmas dalībnieki 12 stundu garumā pilnveidoja komunikācijas prasmes un profesionālās iemaņas un mācījās kā sniegt  praktisku profesionālu atbalstu pirmsskolas pedagogiem ikdienas pedagoģiskā procesā. Kursa dalībnieki apliecina, ka šādas tikšanās dod iespēju iepazīt savus kolēģus no citām pirmsskolas izglītības iestādēm un iespēju pilnveidot savas zināšanas par prasmi [...]

“Mācītspēks” aicina profesionāļus ar augstāko izglītību kļūt par skolotājiem

februāris 7th, 2024|Comments Off on “Mācītspēks” aicina profesionāļus ar augstāko izglītību kļūt par skolotājiem

Līdz 2024. gada 24. martam profesionāļi ar augstāko izglītību ir aicināti pieteikties darba vidē balstītām pedagoģijas studijām “Mācītspēks”, lai iegūtu skolotāja kvalifikāciju. Savukārt skolām ir iespēja aktualizēt savas vakances kartē Esiskolotājs.lv un mudināt gan savus izcilākos absolventus, gan vecākus, kas izrādījuši interesi par aktīvāku iesaisti, apsvērt darbu izglītības sektorā. “Izglītība ir Latvijas valsts prioritāte. Šogad tai ir piešķirts būtiski lielāks finansējums, [...]

Par darba laiku Ventspils pirmsskolās

janvāris 30th, 2024|Comments Off on Par darba laiku Ventspils pirmsskolās

No šī gada marta tiek mainīta darba organizācijas kārtība Ventspils pirmsskolas izglītības iestādēs. Atbilstoši Ventspils valstspilsētas pašvaldības domes lemtajam pirmsskolu darba laiku turpmāk noteiks Izglītības pārvalde. Šobrīd pirmsskolās vecāki savus bērnus var atvest darba dienās no plkst. 7:00, bet izņemt līdz plkst. 18:00. No š.g. marta tāpat kā līdz šim vecāki varēs bērnus vest jau no plkst. 7:00 rītā, bet izņemt [...]

Sākusies akcija “Draudzīgais aicinājums”

janvāris 30th, 2024|Comments Off on Sākusies akcija “Draudzīgais aicinājums”

Arī šogad Ventspils Izglītības pārvalde aicina pievienoties akcijai un dāvināt Ventspils izglītības iestādēm grāmatas. Draudzīgā aicinājuma tradīciju 1935. gada 28. janvārī aizsāka Ministru prezidents Kārlis Ulmanis, dāvinot savai bijušajai skolai grāmatas un aicinot pievienoties arī citus. Aicinām absolventus, gan arī citus iedzīvotājus atcerēties par skolām un arī bērnudārziem, un uzdāvināt noderīgu grāmatu vai izglītojošu galda spēli. Ne vienmēr grāmatai jābūt pilnīgi [...]

Somijas delegācija viesojās Ventspils bērnudārzos

janvāris 26th, 2024|Comments Off on Somijas delegācija viesojās Ventspils bērnudārzos

Otrdien, 23.janvārī, Ventspils bērnudārzos viesojās Somijas delegācija, lai gūtu ieskatu, kā pirmsskolas izglītības darbība tiek īstenota Latvijā. Kolēģi no Somijas Latvijā ieradās Nordplus projekta "Inclusion from very start" ietvaros un nedēļas vizītes laikā viesojās Kuldīgas, Cēsu, Jūrmalas, Ozolnieku un Ventspils dažādas izglītības iestādes. Somijas delegācijas sastāvā bija gan pirmsskolu skolotājas, gan vadītājas. Ventspilī, viesojoties PII “Varavīksne”, Somijas delegācija tika iepazīstināta ar [...]

Maina pirmsskolas izglītības iestāžu darba organizāciju

janvāris 26th, 2024|Comments Off on Maina pirmsskolas izglītības iestāžu darba organizāciju

Ceturtdien, 25. janvārī, Ventspils valstspilsētas pašvaldības dome apstiprinājusi izmaiņas pirmsskolas izglītības iestāžu darba organizācijā, paredzot, ka no š.g. marta pirmsskolas izglītības iestāžu darba laiku noteiks Ventspils Izglītības pārvaldes vadītāja. Bērnudārzu darba laiks tiks noteikts, izvērtējot situāciju iestādēs, tajā skaitā agrās rīta stundās un vakaros, salāgojot iespējas vecākiem bērnus atvest un izņemt no bērnudārza ar optimālu pedagogu un cita personāla darba plānojumu, vienlaikus nodrošinot kvalitatīvu [...]

Dalās pieredzē par iekļaujošo izglītību

janvāris 19th, 2024|Comments Off on Dalās pieredzē par iekļaujošo izglītību

Pirmdien, 15.janvārī, Ventspils Pārventas pamatskolā notika Ventspils izglītības iestāžu speciālo pedagogu, speciālās izglītības skolotāju un atbalsta komandu pārstāvju pieredzes apmaiņas darbnīca iekļaujošās izglītības kontekstā. Kopumā darbnīcās piedalījās ap 40 dažādu speciālistu no iestāžu atbalsta komandām, kuri diskutēja par tēmām: Domāšanas, attieksmes maiņa (darbnīcas vadītāja Zane Piusa),Mācīšana un mācīšanās (darbnīcas vadītāja Vēsma Laurecka),Praktiski padomi, labās prakses piemēri, pieredzes stāsti (darbnīcas vadītāja Liene Polence),Diferenciācija [...]

Apstiprina saistošos noteikumus par bērnu reģistrēšanu Ventspils bērnudārzos

decembris 22nd, 2023|Comments Off on Apstiprina saistošos noteikumus par bērnu reģistrēšanu Ventspils bērnudārzos

Ceturtdien, 14. decembrī, Ventspils valstspilsētas pašvaldības dome apstiprināja jaunā redakcijā izdotos saistošos noteikumus, kas nosaka bērnu reģistrācijas, uzņemšanas un atskaitīšanas kārtību Ventspils valstspilsētas pašvaldības izglītības iestādēs, kurās īsteno pirmsskolas izglītības programmas. Pašvaldības saistošie noteikumi izdoti jaunā redakcijā, jo š.g. 1. janvāri ir stājies spēkā jaunais Pašvaldību likums, kas uzliek pašvaldībām pienākumu izdot saistošos noteikumus atbilstoši jaunā Pašvaldību likuma pilnvarojumam. Jaunā redakcija neparedz [...]

Apstiprina saistošos noteikumus par bērnu reģistrēšanu Ventspils skolu 1. klasēs

decembris 22nd, 2023|Comments Off on Apstiprina saistošos noteikumus par bērnu reģistrēšanu Ventspils skolu 1. klasēs

Ceturtdien, 14. decembrī, Ventspils valstspilsētas pašvaldības dome apstiprināja jaunā redakcijā izdotos saistošos noteikumus, kas nosaka kārtību kādā Ventspils valstspilsētas pašvaldība nodrošina izglītības procesa organizēšanu 1. klašu izglītojamajiem Ventspils valstspilsētas pašvaldības dibinātajās vispārējās izglītības iestādēs, veicinot ērtāku un saprotamāku pakalpojuma pieejamību un sekmējot sistēmas pārraudzību. Pašvaldības saistošie noteikumi izdoti jaunā redakcijā, jo š.g. 1. janvāri ir stājies spēkā jaunais Pašvaldību likums, kas uzliek [...]

Noslēdzies Lībiešu mantojuma gads

decembris 22nd, 2023|Comments Off on Noslēdzies Lībiešu mantojuma gads

Sestdien, 16. decembrī, Latvijas Nacionālajā bibliotēkā norisinājās Lībiešu dienas pasākums, kas pulcēja pārstāvjus no dažādām Latvijas vietām un kalpoja kā Lībiešu mantojuma gada noslēgums. Pasākumā piedalījās arī Ventspils Izglītības pārvaldes un Ventspils Mākslas skolas pārstāvji, rādot un stāstot par paveikto lībiešu mantojuma saglabāšanā. Šī gada laikā Ventspils izglītības iestādes ir īstenojušas virkni aktivitāšu, kas veltītas lībiešu mantojuma saglabāšanai. Pavasarī skolas un [...]

Skatīt visu >