PII Saulīte

Vadītāja
Laima Znotiņa
+371 63627839
[email protected]

Pieņemšanas laiki: pirmdienās plkst. 17.00-18.00; ceturtdienās plkst. 8.00-9.00.

Vadītājas vietnieces izglītības jomā
Maruta Krūmiņa
+371 63627839
[email protected]

Ingrīda Doniņa
+371 63624648
[email protected]

Saimniecības vadītāja
Inita Zelmene
+371 63627839
[email protected]

Izglītības programma

  • Pirmsskolas izglītības programma (licences Nr. V-3617, licencēšanas datums 14.01.2011);
  • Speciālās pirmsskolas izglītības programma izglītojamajiem ar somatiskajām saslimšanām (licences Nr. V_1405, licencēšanas datums 09.07.2019).

Cita informācija

Iestādē darbojas 13 grupas un tās atrodas 2 ēkās – Brīvības ielā 19 un Brīvības ielā 15 (struktūrvienība “Pienenīte”). Bērni izglītības iestādē tiek uzņemti no 2 gadu vecuma (struktūrvienībā “Pienenīte” no 1,5 gadu vecuma). Ar bērniem, kuriem ir runas traucējumi, iestādē strādā logopēdes. Pēcpusdienās bērniem tiek piedāvātas papildus aktivitātes:

  • Angļu valodas pulciņš,
  • Mūzikas pulciņš,
  • Popstudija “Jūras akmentiņi”.

Dokumenti

Kontakti

Adrese: Brīvības iela 19, Ventspils, LV-3601
Tālr./fakss: +371 63627839
E-pasts: [email protected]

Struktūrvienība “Pienenīte”
Adrese: Brīvības iela 15, Ventspils, LV-3601
Tālr./fakss: +371 63624648
E-pasts: [email protected]