PII Rūķītis

Vadītāja
Sarma Beļajeva
+371 63627505
[email protected]

Pieņemšanas laiki: pirmdienās plkst. 16.00-18.00; ceturtdienās plkst. 8.00-10.00.

Vadītājas vietniece izglītības jomā 
 Vita Janberga
+371 63627505
[email protected]

Saimniecības vadītāja
Aija Štekerhofa
+371 63627505
[email protected]

Izglītības programmas

  • Vispārējā pirmsskolas izglītības programma;
  • Speciālā pirmsskolas izglītības programma izglītojamajiem ar jauktiem attīstības traucējumiem;
  • Speciālā izglītības programma izglītojamajiem ar valodas traucējumiem;
  • Pirmsskolas izglītības programmas īstenošana ģimenē.

Cita informācija

Iestādē uzņem izglītojamos no 1,5 gada vecuma. Iestādē darbojas “Mazo rūķīšu skoliņa”, kurā 5-6 gadīgie izglītojamie apgūst pirmsskolas izglītības programmu, katru dienu apmeklējot grupu uz 3,5 stundām. Ģimenes, kuras izvēlējušās pirmsskolas  izglītības programmu īstenot ģimenē, var apmeklēt konsultatīvo centru reizi nedēļā, kur izglītojamais skolotājas vadībā apgūst pamatprasmes un vecāki saņem ieteikumus darbam mājās. Izglītojamie programmu apgūst pēc individuāli izstrādātiem plāniem. Iestādē darbojas logopēdiskais kabinets, kurā izglītojamiem veic skaņu un izrunas korekciju. Iestāde nodrošina logopēda pieejamību arī izglītojamiem, kuri apmeklē grupu uz 3,5 stundām, gan tiem, kuri nāk reizi nedēļā.

Dokumenti

 

Kontakti

Adrese: Jūras iela 2, Ventspils,
LV-3601
Tālr./fakss: +371 63627505
E-pasts: [email protected]