PII Pasaka

Vadītāja
Marika Lemberga
+371 63661505
[email protected]

Pieņemšanas laiki: pirmdienās plkst. 16.00-18.00; trešdienās plkst. 8.00-10.00.

Vadītājas vietniece izglītības jomā
Līga Ikauniece
+371 63661505
[email protected]

Saimniecības vadītāja
Antra Kučere
+371 63661505
[email protected]

Izglītības programmas

  • pirmsskolas izglītības programma (0101 11 11);
  • speciālā pirmsskolas izglītības programma izglītojamiem ar valodas attīstības traucējumiem (0101 55 11);
  • speciālā prmsskolas izglītības programma izglītojamiem ar jauktiem attīstības traucējumiem (0101 5611);

Cita informācija
Izglītības iestādē darbojas 11 grupas, kurās tiek uzņemti izglītojamie vecumā no 1,5 līdz 6/7 gadiem.

Dokumenti

Kontakti

Adrese: Ugāles iela 15, Ventspils, LV-3602
Tālr./fakss: +371 63661505
E-pasts: [email protected]