PII Pasaka

Vadītāja
Marika Lemberga
+371 63661505
[email protected]

Pieņemšanas laiki: pirmdienās plkst. 16.00-18.00; trešdienās plkst. 8.00-10.00.

Vadītājas vietniece izglītības jomā
Oļesja Griščenko
+371 63661505
[email protected]

Saimniecības vadītāja
Antra Kučere
+371 63661505
[email protected]

Izglītības programmas

  • Pirmsskolas izglītības programma latviešu valodā tiek īstenota 7 grupās un programmu apgūst bērni vecumā no 2 – 6/7 gadiem.
  • Mazākumtautību programma krievu valoda tiek īstenota 4 grupās un programmu apgūst bērni vecumā no 1,6  – 3 gadiem un no 4 – 6/7 gadiem.

Cita informācija
Iestādē darbojas 11 grupas – 7 latviešu plūsmas un 4 krievu plūsmas. Iestādi apmeklē bērni no 1,6 līdz 6/7 gadiem. Iestādē strādā 49 darbinieki – 29 pedagoģiskie darbinieki, ieskaitot vadītāju un vadītājas vietnieci izglītības jomā, un 22 tehniskie darbinieki.

Dokumenti

Kontakti

Adrese: Ugāles iela 15, Ventspils, LV-3602
Tālr./fakss: +371 63661505
E-pasts: [email protected]