IDEJU BANKA

Ventspils Izglītības pārvalde kopā ar visām Ventspils pirmsskolas izglītības iestādēm izveidojusi Ideju banku un publicējusi internetā vairāk nekā 50 video, kas sagatavoti kā izglītojoši atbalsta materiāli vecākiem.

Ar šo video palīdzību vecākiem iespējams ielūkoties pirmsskolu ikdienā un uzzināt, kā bērni mācās pirmsskolā, un saprast, kā darboties ar savu bērnu mājās, ja nav iespējams apmeklēt pirmsskolu. Tāpat šie video kalpos kā atbalsta materiāli pedagogiem sadarbībā ar vecākiem, lai tie mājās spētu nostiprināt pirmsskolā apgūtās prasmes.

Ideju bankā video iedalīti 3 vecuma posmos un 3 mācību jomās – dabaszinātnes, valoda un matemātika. Katram video norādīts sasniedzamais rezultāts, kā arī nepieciešamie materiāli. Lai vecākiem atvieglotu darbu, pedagogi, veidojot tematiskos video, tajos izmantojuši dabas materiālus un otrreiz lietojamus materiālus, kā arī dažādus mājās pieejamus sadzīves priekšmetus.

Lai skatītos video materiālus, klikšiniet uz zemāk esošajiem atbilstošā vecuma posma video un tiks atvērts visu 3 mācību jomu tematu klipu saraksts.

Viena diena pirmsskolā


1.posms (1,5-3 gadi)


2.posms (3-5 gadi)


3.posms (5-7 gadi)