Reģistrēšanās Ventspils pirmsskolās

Reģistrāciju jebkurā laikā var veikt elektroniski, izmantojot e-pakalpojumu portālā www.epakalpojumi.lv vai ierodoties Ventspils Izglītības pārvaldē Raiņa ielā 10, 3. stāvā (24. kabinets), pie izglītības darba speciālista (līdzi nepieciešama bērna dzimšanas apliecība un vecāka personu apliecinošs dokuments):

  • pirmdienās no plkst. 14:00 līdz 18:00 un
  • ceturtdienās no plkst. 08:00 līdz 11:00.

Portālā www.epakalpojumi.lv pakalpojumā “Pirmsskolu pieteikumu reģistrs” jāizvēlas Ventspils pilsētas pašvaldība. Pieteikumus var reģistrēt bērna likumiskais pārstāvis, autorizējoties portālā ar e-paraksta viedkarti vai E-ID identifikācijas karti, vai kādu no portālā piedāvātajām internetbankām.

Pieteikumu reģistrācija notiek visu kalendāro gadu, un pieteikumu bērna likumiskais pārstāvis ir tiesīgs iesniegt no brīža, kad bērnam ir izsniegta dzimšanas apliecība.

Rindas kārtība, kādā nodrošina vietu pirmsskolā

Komplektējot grupas, ar vietu izvēlētajā pirmsskolā nodrošina rindas kārtībā, ievērojot šādu prioritāro secību:

  1. Izglītības iestādē mācās (un turpinās mācīties) bērna brālis vai māsa (audžuģimenē ievietotam vai aizbildnībā esošam bērnam – aizbildņa vai audžuģimenē dzīvojošs bērns), ja bērna un viņa likumiskā pārstāvja dzīvesvieta ir deklarēta Ventspils pilsētā vismaz kopš iepriekšējā gada 31. decembra;
  2. Izglītības iestādē mācās (un turpinās mācīties) bērna brālis vai māsa (audžuģimenē ievietotam vai aizbildnībā esošam bērnam – aizbildņa vai audžuģimenē dzīvojošs bērns), ja bērna un viņa likumiskā pārstāvja dzīvesvieta ir deklarēta Ventspils pilsētā;
  3. Izglītības iestādē strādā kāds no bērna likumiskajiem pārstāvjiem, ja bērna un šī likumiskā pārstāvja dzīvesvieta ir deklarēta Ventspils pilsētā;
  4. bērna un viņa likumiskā pārstāvja dzīvesvieta ir deklarēta Ventspils pilsētā vismaz kopš iepriekšējā gada 31. decembra;
  5. bērna dzīvesvieta ir deklarēta Ventspils pilsētā;
  6. bērna likumiskā pārstāvja dzīvesvieta ir deklarēta Ventspils pilsētā;
  7. ne bērna, ne bērna likumiskā pārstāvja dzīvesvieta nav deklarēta Ventspils pilsētā.

 

Plašāka informācija

Plašāka informācija pieejama Ventspils pilsētas domes saistošajos noteikumos Nr.6 “Bērnu reģistrācijas, uzņemšanas un atskaitīšanas kārtība Ventspils pilsētas pašvaldības izglītības iestādēs, kurās īsteno pirmsskolas izglītības programmas”, kas pieejama ŠEIT.

Jautājumu gadījumos lūdzam sazināties ar izglītības darba speciālisti I. Vītolu pa tālruni 63601224, e-pastu [email protected] vai L. Polenci pa tālruni 63601240, e-pastu [email protected], vai ierodoties klātienē Izglītības pārvaldē Raiņa ielā 10, 2. stāvā.