Ventspils 4.vidusskola

Direktore
Inga Bužoka
+371 63624006
[email protected]

Pieņemšanas laiki: pirmdienās plkst. 17.00-18.00, ceturtdienās plkst. 8.00-9.00.

Direktores vietnieces izglītības jomā
Laila Freiberga
+371 63624604
[email protected]

Aiga Felš-Milberga
+371 63624604
[email protected]

Direktores vietnieces audzināšanas jomā
Santa Vīkele
+371 63624604
[email protected]

Direktores vietnieces informātikas jomā
Kristīne Kornijanova
+371 26568917
[email protected]

Ginta Freimane
+371 26673172
[email protected]

Saimniecības vadītāja
Dana Liepiņa
+371 63624484
[email protected]

Lietvedības sekretāre
Madara Strautiņa
+371 63624604
[email protected]

Izglītības programmas

  • Pirmskolas izglītības programma (kods 01011111);
  • Pamatizglītības programma (kods 21011111);
  • Pamatizglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena programma (kods 21013111);
  • Vispārējās vidējās izglītības programma (kods 31016011)
  • Matemātikas, dabas zinību un tehnikas virziena programma (kods 31013011);
  • Vispārējās vidējās izglītības humanitārā un sociālā virziena izglītības programma (kods 31012011).

Interešu izglītības programmas, pulciņi, fakultatīvās nodarbības

  • Fakultatīvās nodarbības 1.-4. klasei: angļu valoda, koriģējošā vingrošana, kristīgā mācība, loģika, ritmika, meiteņu koris, zēnu koris, datorika, krievu/vācu valoda (4. klasei);
  • Fakultatīvās nodarbības 5.-9. klasei: vizuālā māksla, ekostunda, kristīgā mācība, peldēšana, eko un vide, zēnu koris, meiteņu koris, angļu valoda, matemātika, digitālā matemātika un digitālā angļu  valoda;
  • Fakultatīvās nodarbības vidusskolas posmā (10.-12. klasei): mākslas studija, mājturība un tehnoloģijas, matemātika, ekostunda, Eiropas klubs, jauktais koris, jauniešu teātra studija, frisbijs zēniem, frisbijs meitenēm, projekta darbs, debates.

 

Kontakti

Adrese: Rīgas iela 12a, Ventspils,
LV-3601
Tālr./fakss: +371 63624604
E-pasts: [email protected]
Mājas lapa: 4vsk.ventspils.lv