Ventspils 4.vidusskola

Direktore
Dagnija Gromova
+371 63624006
[email protected]

Pieņemšanas laiki: pirmdienās plkst. 17:00-18:00; ceturtdienās plkst. 8:00-9:00

Direktores vietniece izglītības jomā
Laila Freiberga
+371 63624604
[email protected]

Direktores vietniece izglītības jomā
Aiga Felš-Milberga
+371 63624604
[email protected]

Direktores vietniece informātikas jomā
Inga Bužoka
+371 63624604
[email protected]

Direktores vietniece audzināšanas jomā
Santa Vīkele
+371 63624604
[email protected]

Direktores vietniece audzināšanas jomā
Indra Reisone
+371 63624604
[email protected]

Direktores vietniece saimniecības darbā
Dana Liepiņa
+371 63624484
[email protected]

Sekretāre/skolas kanceleja
Agnese Audriņa
+371 63624604
[email protected]

Izglītības programmas
Pirmskolas izglītības programma 01011111
Pamatizglītības programma 21011111
Vispārējās vidējās izglītības programma 31011011
Matemātikas, dabas zinību un tehnikas virziena programma 31013011
Vispārējās vidējās izglītības humanitārā un sociālā virziena izglītības programma 31012011

Uzņemšanas nosacījumi
4vsk.ventspils.lv mājas lapā !!! Nāc mācīties !!!

Interešu izglītības programmas, pulciņi, fakultatīvi
Fakultatīvās nodarbības (1.- 4.kl.)– angļu valoda, 1.kl. koris, koriģējošā vingrošana, kristīgā mācība, loģika, ritmika, meiteņu koris, zēnu koris.
Fakultatīvās nodarbības pamatskolas posmā (5.-9.kl.) – vizuālā māksla, ekostunda, kristīgā mācība, peldēšana, eko un vide, zēnu koris, meiteņu koris, angļu valoda, matemātika, karjeras izglītība.
Fakultatīvās nodarbības vidusskolas posmā (10.-12.kl.) – mākslas studija, mājturība un tehnoloģijas, matemātika, ekostunda, Eiropas klubs, jauktais koris, jauniešu teātra studija, frisbijs zēniem, frisbijs meitenēm, projekta darbs.
Krievu/vācu val. 4.kl.
Krievu/vācu val. 5.kl.
Datorika 1.-4.kl. un 7.un 8.kl.

Kontakti

Adrese: Rīgas iela 12a, Ventspils,
LV-3601
Tālr./fakss: +371 63624604
E-pasts: [email protected]
Mājas lapa: 4vsk.ventspils.lv


Mirkļi no mūsu ikdienas