Vispārējā izglītība

Klase pie tafelesVentspils pilsētā darbojas 9 vispārizglītojošās dienas skolas (1 valsts ģimnāzija, 4 vidusskolas, 3 pamatskolas un 1 sākumskola). Ventspils 6. vidusskola realizē arī pamatizglītības otrā posma (7. līdz 9. klase) vakara (maiņu) programmu, pamatizglītības otrā posma (7. līdz 9. klase) vakara (maiņu) mazākumtautību programmu un vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programmas (neklātiene, tālmācība).

Uzsākot 2019./2020. mācību gadu, pilsētas vispārizglītojošajās skolās mācās 4044 audzēkņi, tai skaitā pašvaldības izglītības iestāžu 1. klasēs uzņemts 341 audzēknis, savukārt pirmsskolas grupu apmeklē 65 audzēkņi.

Informāciju par pilnveidotā mācību satura un pieejas ietvaros īstenoto mācību procesu un ar to saistītajām izmaiņām pamatizglītības posmā atradīsiet ŠEIT, bet vispārējās vidējās izglītības posmā atradīsiet ŠEIT un ŠEIT.

Dabaszinātņu apguves veicināšana

Ventspils izvirzījusi mērķi – veicināt jauniešu interesi par dabaszinātnēm, matemātiku un tehnoloģijām, sekmēt šo mācību priekšmetu kvalitatīvu apguvi pilsētas skolās, kā arī studējošo skaita palielināšanu dabaszinātņu un tehnoloģiju studiju programmās, speciālistu pieplūdumu pilsētas ekonomikai svarīgās nozarēs. Tāpēc pašvaldība, piesaistot ES līdzfinansējumu, mērķtiecīgi sakārto vispārizglītojošo skolu dabaszinātņu un tehnoloģiju kabinetus, iegādājas jaunas mēbeles, mācību līdzekļus un citu aprīkojumu.

Pilsētas skolās īstenoto pasākumu matemātikas, dabaszinātņu un tehnoloģiju mācību priekšmetu klašu aprīkojuma modernizēšana un pedagogu kvalifikācijas paaugstināšanā rezultātā pieaug vidusskolēnu īpatsvars, kuri vidusskolās izvēlās matemātikas, dabaszinātņu un tehnikas virziena izglītības programmas, šajā mācību gadā tās apgūst 47,6% no visiem vidusskolēniem.