Mīlestības un piparkūku smarža, bērnu smiekliem skanot, pagājušajā nedēļā bija jūtama visās Ventspils skolās, kad bērni parūpējās par pārsteigumu pensionētajiem pedagogiem un viņu klubam “Pīlādzis”.

Ceturtdien, 15. decembrī, Ventspils izglītības iestāžu pensionētie pedagogi pulcējās Ventspils Jaunrades namā uz svētku ieskaņas koncertu “Sniegpārslas stāsts”, kurā ar muzikāliem priekšnesumiem priecēja Jaunrades nama audzēkņi, kā arī saņēma skolēnu gatavotās piparkūkas.

Jau vairākus gadus Ventspils Izglītības pārvalde sadarbībā ar izglītības iestādēm gada nogalē ar bērnu gatavotām apsveikuma kartiņām Ziemassvētkos sveic pensionētos pedagogus. Bet šī mācību gada sākumā Jaunrades namā ar saviesīgu pasākumu saaicinājām pensionētos pedagogus klātienē un dzima ideja un vēlme arī turpmāk aktīvi darboties un iesaistīties, dibinot klubu “Pīlādzis”.

Šajos 4 mēnešos pensionētie pedagogi jau viesojušies “Nākotnes klasē”, apmeklējuši Vinnicas kolektīva “Barvinok” koncertu”, piedalījušies lekcijā par veselīgu uzturu. Izglītības pārvalde priecājas, ka, noslēdzot aktīvās darba gaitas, pedagogi vēlas turpināt būt sabiedriski aktīvi.

16.12.2022.