Šogad Ventspils pilsētas pašvaldība atkārtoti slēdza līgumu ar Latvijas Universitāti par sadarbības turpināšanu. Šī sadarbība dod iespēju piesaistīt Ventspils izglītības iestādēm jaunus, spējīgus speciālistus.

Pagājušajā nedēļā Ventspils Izglītības pārvaldē Latvijas Universitātes (LU) reģionālā centra direktore Gunta Kraģe un LU Kuldīgas filiāles vadītāja Ruta Karloviča informēja par plašajām un daudzveidīgajām sadarbības iespējām – gan tām, ko Ventspils pašvaldība jau realizē, gan vairākiem jauninājumiem. Kopā ar abām viešņām Ventspils pilsētas pašvaldības izpilddirektora vietniece izglītības un kultūras jautājumos Ineta Tamane, Ventspils Izglītības pārvaldes vadītāja Jana Bakanauska un trīs Ventspils vidusskolu pārstāves – Ventspils 4. vidusskolas direktore Inga Bužoka, Ventspils 6. vidusskolas direktore Zanda Bite un Ventspils Valsts 1. ģimnāzijas direktores vietniece izglītības un metodiskajā darbā Ieva Jurova – pārrunāja virkni jautājumu par pedagogu un atbalsta personāla piesaisti skolām, kā arī to, kā šos jautājumus efektīvāk risināt.

Ilggadēja sadarbība

Sadarbība starp Ventspils pilsētas pašvaldību un LU pedagogu izglītības un profesionālās pilnveides jautājumos turpinās jau ilgus gadus. LU piedāvājusi gan reģionālajās filiālēs, gan Rīgā studējošajiem ventspilniekiem prakses iespējas Ventspils pašvaldības iestādēs un uzņēmumos, sniegusi metodisko un organizatorisko palīdzību izglītības jautājumos, kā arī kopā ar Ventspils pašvaldību organizējusi nozaru speciālistu lekcijas, seminārus un diskusijas. Savukārt Ventspils izglītības iestāžu audzēkņiem nodrošināta iespēja izmantot LU zinātniskās laboratorijas pētniecisko darbu izstrādēm, bet Ventspils izglītības iestāžu pedagogiem un citiem darbiniekiem – iespēja izmantot LU bibliotēkas resursus. LU Kuldīgas filiāles vadītāja Ruta Karloviča skaidro, ka reģionālā augstākā pedagoģiskā izglītība pieejama ir jau kopš 1996. gada. «Mums ar Ventspils pilsētas pašvaldību vairāku gadu garumā ir izveidojusies ļoti laba sadarbība. Pašlaik ļoti aktīvi sadarbojamies ar Ventspils pirmsskolas izglītības iestādēm. Iestādes mums sūta informāciju par pieejamajām vakancēm, savukārt mēs šo informāciju pārsūtām ne tikai studējošajiem, bet arī LU absolventiem,» norāda Karloviča.

Ventspils pašvaldība šobrīd ir gatava pedagoģijas studentiem nodrošināt prakses vietas, un LU atzīst, ka tā ir laba iespēja gan studentiem, gan Ventspilij, lai topošos pedagogus aicinātu atgriezties un strādāt izglītības iestādēs arī pēc LU absolvēšanas.

Iespējas reģioniem

Lai sekmētu sadarbību starp LU un pašvaldībām cilvēkresursu attīstības, izglītības un starpnozaru pētniecības jomā, izveidots arī LU Reģionālais centrs, kas kopš 2017. gada sadarbojas ar septiņām LU filiālēm. Centra direktore Gunta Kraģe gan saistībā ar šo konkrēto, gan sadarbības līgumiem vispār skaidro, ka Reģionālajam centram ir ļoti svarīgi, lai šie līgumi nebūtu tikai formāli. «Mēs tiešām vēlamies saprast, kādas ir vajadzības un kādas iespējas mēs varam atrast un piedāvāt. Sadarbības līgumos ir norādīti konkrēti virzieni, viens no tiem ir studiju iespējas gan filiālēs, gan arī Rīgā, jebkurā no LU fakultātēm. Piedāvājam arī iespēju studēt maģistratūras studentiem un iegūt tālākizglītību. Ļoti svarīga ir arī mūžizglītības sadaļa.»

Abas LU pārstāves tikšanās reizē Ventspils Izglītības pārvaldē informēja par vairākiem jaunievedumiem pašvaldību un LU sadarbības praksēs. «Tiekoties ar dažādu pašvaldību pārstāvjiem, esam secinājuši, ka vienošanās termiņš par stipendijām ir jāsamazina no līdzšinējiem pieciem gadiem uz trim, jo šis termiņš pašvaldību skatījumā nereti ir šķērslis tam, lai pedagogs nāktu uz attiecīgo pašvaldību strādāt. Katrai pašvaldībai, protams, ir papildu katrai savi instrumenti, kā piesaistīt pedagogus, un par katras pašvaldības iespējām mēs varam informēt arī mūsu topošos studentus,» norāda LU Kuldīgas filiāles vadītāja. Savukārt izglītības iestāžu vadītāji tiek aicināti, sūtot informāciju par iestādē pieejamajām vakancēm, norādīt, vai jaunajam speciālistam tiks nodrošināta arī dzīvesvieta, jo jaunie izglītības darbinieki nereti ir gatavi mainīt arī dzīvesvietu.

Profesionālās pilnveides iespējas

Ventspils pašvaldības sadarbība ar LU nav vērsta tikai uz jaunu pedagogu un atbalsta personāla darbinieku piesaisti izglītības iestādēm, tā rūpējas arī par to, lai jau esošajiem izglītības darbiniekiem būtu iespēja pilnveidoties. Kā norāda Ventspils Izglītības pārvaldes vadītāja Jana Bakanauska, šobrīd mācās 65 Ventspils pedagogi, kuri iegūst pirmo izglītību specialitātē, un vēl četri, kuriem tā jau ir otrā. Pašlaik LU top piedāvājums, kā pilnveidot jau esošās programmas, lai pedagogs nav tikai viena priekšmeta pedagogs. Šis jautājums vēl aktuālāks kļūs tad, ja valdībā tiks pieņemts plānotais lēmums par kādas Eiropas Savienības dalībvalsts valodas kā otrās svešvalodas izvēli skolās. Šobrīd par iespējamo svešvalodu speciālistu, viņu pedagoģisko apmācību un piesaisti skolām norit sarunas arī ar Ventspils Augstskolu.

Ne tikai pedagogi

Izglītības iestādēm vajadzīgi ne tikai jauni pedagogi, ļoti svarīgs ir arī atbalsta personāla jautājums. Kā norāda Ventspils pilsētas pašvaldības izpilddirektora vietniece izglītības un kultūras jautājumos Ineta Tamane, šobrīd izglītības iestādēs vajadzīgi ne tik ļoti audiologopēdi jeb klīniskie logopēdi, bet tādi logopēdi, kas apguvuši divgadīgo pedagoģijas programmu. LU pārstāves gan skaidro, ka šādu speciālistu izglītošana šobrīd ir politisks jautājums, un aicina pašvaldību ar šo lūgumu vērsties Izglītības un zinātnes ministrijā.

Profesionālās pilnveides jautājums ir ļoti svarīgs arī skolu vadītājiem. LU piedāvā iespēju piedalīties dažādos semināros arī skolu vadības komandām. Tuvākā nodarbība izglītības iestāžu vadītājiem notiks nākamā gada sākumā, 18. janvārī, Rīgā. Ventspils Izglītības pārvaldes vadītāja atzīst, ka šie semināri izglītības iestāžu vadītājiem ir ļoti vērtīgi.

Savukārt pavasarī, 14. martā, LU rīkos ikgadējo reģionālo izglītības darbinieku konferenci. Šobrīd notiek aktīvs darbs konferences organizēšanā. «Šobrīd precizējam konferences tēmas, sadalām tās pa sekcijām. Mums šoreiz būs atsevišķa sekcija gan par menedžmenta tēmām, gan par iekļaujošo izglītību. Pedagogi varēs izvēlēties sev interesējošos seminārus par profesionālo pilnveidi, labsajūtas radīšanai skolā,» skaidro Karloviča. Savukārt konferences plenārsēdē pašvaldību priekšsēdētāji dalīsies ar nozares attīstības plāniem. «Aicinām piedalīties arī dažādus jomas speciālistus, arī pašvaldību speciālistus aicinām dalīties ar savu pieredzi, stāstīt par realizētājām labajām praksēm.» Konferencē varēs piedalīties dalībnieki no visas Latvijas, gan klātienē, gan tiešsaistē.

Zanda Bite, Ventspils 6. vidusskolas direktore: 

LU var palīdzēt ar speciālistiem

Mūsu skolai pagaidām vairāk bijusi sadarbība ar Liepājas Universitāti, bet nākotnē mēs būtu ļoti priecīgi par iespēju sadarboties arī ar Latvijas Universitāti. Mūsu skola labprāt piedāvātu prakses vietas studentiem, un arī sarunā par turpmāko sadarbību izskanējušais piedāvājums informāciju par skolā pieejamajām vakancēm nodot tālāk gan LU studentiem, gan absolventiem ir ļoti vērtīgs. Pašlaik mums skolā pedagogu un atbalsta personāla pietiek, bet, ja skatāmies nākotnē, kad pedagogiem mainīsies slodzes un būs 26 kontaktstundas un pārējais laiks papildu darbiem, kā arī izvērtējot skolotāju vecumu, mums noteikti vajadzēs matemātikas, vēlāk arī fizikas un ķīmijas skolotājus. Šo jautājumu noteikti risināsim jau nākamajā semestrī. Priecājos, ka LU šādi var palīdzēt skolām ar speciālistiem.

Inga Bužoka, Ventspils 4. vidusskolas direktore: 

Drošības spilvens direktoriem

Mūsu skolā jau ir bijuši LU studenti, topošie skolotāji, praksē. Tā mums ir lieliska iespēja iepazīt topošos pedagogus un gadījumos, kad skolā ir kāda vakance, viņus uzrunāt un piedāvāt viņiem iespēju palikt skolā pastāvīgi. Tas ir drošības spilvens skolu direktoriem, jo šis potenciālais darbinieks ir jau iepazīts un zināms, kāds ir nepieciešamais atbalsts. Šobrīd vienu šādu studentu esam uzrunājuši, gan no citas universitātes. Ļoti novērtējam arī iespēju, ka skola var ziņot par savām vakancēm LU un universitāte uzrunā savus absolventus. Tas ir vēl viens ceļš, kā skolas var tikt pie tiešām vērtīgiem pedagogiem.

Ieva Jurova, Ventspils Valsts 1. ģimnāzijas direktores vietniece izglītības un metodiskajā darbā 

Labs atgādinājums

Ventspils Valsts 1. ģimnāzijai pēdējos gados ir lieliska sadarbība ar LU tieši saistībā ar prakses vietu nodrošināšanu LU studentiem. Izvērtējot situāciju skolā tieši jautājumā, kas saistīts ar pedagogu trūkumu, – var teikt, ka pašlaik šis jautājums ir atrisināts. Tuvākajos gados gan vairāki pedagogi dosies pensijā, tādēļ mēs noteikti jau provizoriski sadarbosimies ar LU, lai nodrošinātu to, ka vakances laicīgi jau tiktu aizpildītas. Ventspils Valsts 1. ģimnāzija ir Reģionālais metodiskais centrs, tādēļ es saskatu mūsu sadarbību ar LU arī pedagogu profesionālās pilnveides kursu organizēšanā. Universitātei šajā ziņā noteikti ir savi profesionāļi, ko piedāvāt. Šī tikšanās bija ļoti labs atgādinājums par vērtīgajām iespējām, ko varam izmantot.

Foto: Kristaps Anškens

16.12.2022.