Atbilstoši š.g. 17. augustā Latvijas valdības lemtajam par drošības pasākumiem izglītības jomā, Ventspils vispārizglītojošajās skolās, interešu un profesionālās ievirzes izglītības iestādēs klātienē 2021./2022. mācību gadā varēs piedalīties izglītojamie ar sadarbspējīgu Covid-19 vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu, kā arī ar apliecinājumu (papīra vai digitālā formā) par Covid-19 negatīvu testa rezultātu.

Lai 1. septembrī būtu iespēja visiem skolēniem droši uzsākt mācību gadu klātienē, 25., 26., 27. un 30. augustā (no plkst. 08:00 līdz plkst. 10:30) Ventspils skolās sadarbībā ar “BIOR” laboratoriju tiks organizēta valsts apmaksāta Covid-19 testēšana. Par testēšanas grafiku katra izglītības iestāde līdz 23. augustam informēs izglītojamos un vecākus, izmantojot e-klases saziņu. Covid-19 testēšana nebūs jāveic izglītojamiem un darbiniekiem ar sadarbspējīgu vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu, tas jāuzrāda skolas noteiktajā kārtībā atbildīgajai personai.

Covid-19 testēšana no septembra tiks turpināta katru nedēļu. Skolas apkopotus testu rezultātus saņems no laboratorijas un izglītojamiem testu rezultāti atsevišķi skolā nebūs jāuzrāda. Testu rezultātus no laboratorijas saņems arī vecāki un tos papīra vai digitālā formā varēs uzrādīt, lai apmeklētu ārpusskolas aktivitātes – Jaunrades nama un Digitālā centra pulciņus, Mākslas skolu, Mūzikas skolu, Sporta skolu un citur.

Par izglītojamajiem līdz 13 gadu vecumam (ieskaitot) vecāki varēs skolai paziņot, vai ģimene vēlas testēšanas komplektu saņemt dienu iepriekš un izmantot mājās, lai palīdzētu bērnam sagatavot testēšanas materiālu un aizpildīt anketu, vai sagatavošanu veikt skolā.

Noklikšņiet uz attēla, lai to palielinātu!

Image 1 of 1

Video pamācība par Covid-19 siekalu testa veikšanu

Situācijās, kad izglītojamie atgriežas izglītības iestādē pēc prombūtnes vai neiekļaujas izglītības iestādes testēšanas grafikā, viņi ne vēlāk kā 48 stundu laikā pirms ierašanās izglītības iestādē veic patstāvīgi Covid-19 testu “BIOR” laboratorijā.

Pirmsskolas vecuma bērniem, kuri vēlas apmeklēt klātienē interešu izglītības programmas, valsts apmaksāta Covid-19 testēšana jāveic individuāli kādā no laboratorijām.

Ventspils izglītības iestādes turpina darbu pie iekšējo noteikumu izstrādes, lai mācību procesā ievērotu valdības 17. augustā noteiktos jaunos drošības pasākumus. Izmaiņas mācību procesa organizēšanā tiks saskaņotas katras izglītības iestādes padomē un informācija tiks nosūtīta e-klasē gan vecākiem, gan izglītojamajiem.

19.08.2021.


Izglītības un zinātnes ministrijas publicētās infografikas