Ceturtdien, 28. oktobrī, Ventspils valstspilsētas pašvaldības dome pieņēma lēmumu iesniegt pieteikumu dalībai UNESCO Globālajā izglītības pilsētu tīklā. Šādu tīklu izveidojis UNESCO Mūžizglītības institūts, apvienojot200 UNESCO dalībvalstu pilsētas, kas apņēmušās īstenot mūžizglītību. Un tā misija ir atbalstīt un paātrināt mūžizglītības praksi pasaules kopienās, veicinot politisko dialogu un vienaudžu mācīšanos starp dalībvalstu pilsētām.

Ventspili kā izglītības pilsētu raksturo iespējas iegūt visu līmeņu izglītību, sākot no pirmsskolas līdz pat augstākajai izglītībai, kā arī plašais piedāvājums iedzīvotājiem turpināt pilnveidoties dažādās mūžizglītības programmās. Ventspilī izglītības joma ir ne tikai formālā izglītība, bet tā ar bibliotēku, muzeju, Mākslas skolas, Mūzikas vidusskolas aktivitātēm caurvij kultūras un mākslas nozari. Uzņēmējdarbībā un nodarbinātībā nozīmīga loma ir nepieciešamo speciālistu sagatavošanai Ventspils Augstskolā un Ventspils Tehnikumā, kā arī piedāvātajām pārkvalifikācijas programmām. Arī informācijas un komunikācijas tehnoloģiju nozare ir integrēta izglītībā, iesaistot ventspilniekus digitālajās apmācībās jau no mazotnes, bet jau nākamgad durvis vērs Zinātnes centrs “VIZIUM”.

Dalība UNESCO Izglītības pilsētu tīklā būs lieliska iespēja informācijas un pieredzes apmaiņai par mūžizglītības veicināšanu, sekmēs sadarbību izglītības jomā ar pilsētām visā pasaulē, cels Ventspils atpazīstamību pasaules mērogā, kā arī sniegs pieeju UNESCO Mūžizglītības institūta materiāliem un citu UNESCO un ANO sadarbības organizāciju dokumentiem izglītības piedāvājuma pilnveidošanai pilsētā. 

29.10.2021.